Comparisons

Les 2: Aims & Programme
Lesdoel:
Ik kan in het Engels de vergrotende en overtreffende trap toepassen in een opdracht.

Lesson up
Do ex. 5,6 (2 groepen) zelf./geleid.
Ex. 8
Check lesson aims
Homework

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Les 2: Aims & Programme
Lesdoel:
Ik kan in het Engels de vergrotende en overtreffende trap toepassen in een opdracht.

Lesson up
Do ex. 5,6 (2 groepen) zelf./geleid.
Ex. 8
Check lesson aims
Homework

Slide 1 - Tekstslide

Trappen van vergelijking

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn trappen van vergelijking?

Slide 3 - Woordweb

Vergrotende + overtreffende trap
klein - kleiner - kleinst(e)
small - smaller - smallest

groot - groter - grootst(e)
big - bigger - biggest

aardig - aardiger - aardigst(e)
nice - nicer - nicest

Comparative +

Superlative

Slide 4 - Tekstslide

Let op woorden die eindigen op een Y!

(medeklinker + y dan 'i' ipv 'y'

Slide 5 - Tekstslide

Let op! 
goed - beter - best
good - better - best

slecht - slechter - slechtst(e)
bad - worse - worst

ver - verder - verst(e)
far - further-furthest

 zie studybox: leer de uitzonderingen!!!!
Slide 6 - Tekstslide

Vergrotende trap:
+ER

Vaak wordt het woord gevolgd door THAN

Frank is taller than Rob.

The boys are faster than us.


Overtreffende trap:
+EST

Vaak komt er voor het woord THE te staan

Rob is the tallest boy I know.

That is the fastest car ever.

Slide 7 - Tekstslide

Maar bij langere woorden...

Slide 8 - Tekstslide

Woorden van 2 of meer lettergrepen
krijgen GEEN -er of -est,
maar MORE of MOST ervoor!

I am smaller than Frank, but he is more intelligent than I am.

Jason is the sweetest baby I know, Jasmin is 
the most beautiful baby though.


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest
D
more bigger

Slide 13 - Quizvraag

I drive ___ than my husband.
A
safe
B
safer
C
safest
D
most safe

Slide 14 - Quizvraag

That group is _____ than the other group.
A
more serious
B
most serious
C
seriouser
D
seriousest

Slide 15 - Quizvraag

The teacher likes to have the ___ talks.
A
dull
B
duller
C
dullest

Slide 16 - Quizvraag

It is _____ than ever to find good football players.
A
more difficult
B
difficulter
C
most difficult
D
difficultest

Slide 17 - Quizvraag

Michael Jackson was the
___ singer ever .
A
great
B
greater
C
greatest
D
most great

Slide 18 - Quizvraag

The weather today is even ___
than yesterday.
A
badder
B
baddest
C
worse
D
worst

Slide 19 - Quizvraag

My dad is the ___ dad ever!
A
good
B
goodest
C
better
D
best

Slide 20 - Quizvraag

TOT SLOT
Er is nog een manier van vergelijken:
" net zo....als" of  "niet zo...als"
English = 
As......As : This coat is as soft as yours

Not as.......Not as: But it not as soft as mine

Slide 21 - Tekstslide

Book
Do ex. 5,6 (2 groepen) zelf./geleid.
Ex. 8

Slide 22 - Tekstslide

homework
HW: Unit 2
Study: Lesson 2,3 , 4, 5(studybox)
Irregular verbs. all
Do: test jezelf en versterk jezelf 1.5 (online)
Readtheory 2 teksten (tot. 24)
Quizlet link:

Slide 23 - Tekstslide