voortplanting

1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

  1. Kun je de verschillende onderdelen van de bloem benoemen.
  2. Weet je de functies van de onderdelen van een bloem.
  3. Kun je uitleggen op welke manieren bestuiving plaatsvindt.

Slide 2 - Tekstslide

Bloemen
De meeste bloemen hebben ongeveer dezelfde bouw, maar kunnen er wel heel verschillend uitzien. 

Een bloem staat op een bloemsteel
De bloembodem bestaat uit  kelkbladeren.

De bloemkroon bestaat uit kroonbladeren.


Slide 3 - Tekstslide

De bouw van een bloem
Hiernaast zie je een schematische tekening van een bloem.

Veel bloemen bestaan uit een
Mannelijke deel en een 
Vrouwelijke deel

Slide 4 - Tekstslide

Meeldraad

Is het mannelijke deel van de plant.


Ze bestaan uit: helmdraad en helmknop


Slide 5 - Tekstslide

Meeldraad

De helmknop bestaat uit helmhokjes 


In de helmhokjes ontstaat stuifmeelkorrels


Slide 6 - Tekstslide

Stamper

Is het vrouwelijke deel van de plant.


Sommige planten hebben 1 stamper, anderen hebben er meerdere.


Bestaat uit een stempel, stijl en vruchtbeginsel.


Slide 7 - Tekstslide

Stamper

In het vruchtbeginsel bevinden zich 1 of meerdere zaadbeginsels.


In een zaadbeginsel ontstaat één eicel


In iedere eicel zit een kern.

Slide 8 - Tekstslide

Bestuiving

stuifmeelkorrels op stempel van dezelfde soort plant terechtkomt. 


Dit kan alleen als de stuifmeel op de stempel komt van DEZELFDE soort plant komt.


Er zijn 2 manieren van bestuiving:

via insecten 

via de wind

Slide 9 - Tekstslide

Bestuiving = stuifmeelkorrels op stempel zelfde soort

Slide 10 - Tekstslide

Bevruchting
Na bestuiving kan bevruchting plaatsvinden:

uit stuifmeelkorrel groeit een stuifmeelbuis,
deze groeit naar het zaadbeginsel met een eicel

Bevruchting: samensmelting van 
kern van eicel en de stuifmeelkorrel 

Slide 11 - Tekstslide

Nectar
Veel bloemen maken nectar

Nectar is een zoet sap en lokt insecten aan

Bijen maken honing van nectar

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Wat is bestuiving?
A
Als stuifmeelkorrels op de stempel komen van dezelfde soort
B
als eicellen op de stempel terecht komen

Slide 14 - Quizvraag

Waaruit bestaat een bloemkroon?
A
Meeldraden
B
stuifmeelkorrels
C
kroonbladeren
D
nectar

Slide 15 - Quizvraag

Waarom zijn kroonbladeren groot en opvallend?
A
Dat is mooi om te zien
B
Dan trappen de mensen er minder snel op
C
Dat heeft geen reden
D
Voor het aanlokken van insecten

Slide 16 - Quizvraag

Hoe heten de mannelijke voortplantingsorganen?
A
meeldraden
B
helmhokje
C
helmknop
D
stuifmeel

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Tekstslide

Hoe heten de vrouwelijke voortplantingsorganen?
A
zaadbeginsel
B
stampers
C
vruchtbegingsels
D
eicel

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide

Bestuiving is het moment waarop een stuifmeelkorrel op de stempel komt van een bloem van hetzelfde soort
A
waar
B
nietwaar

Slide 21 - Quizvraag

kelkblad
stamper
meeldraad
kroonblad

Slide 22 - Sleepvraag

De stempel is een onderdeel van...
A
De meeldraden
B
De stamper
C
De bloemkelk

Slide 23 - Quizvraag

Voortplanting 
Les 2

Slide 24 - Tekstslide

Hoe heet het mannelijke gedeelte van een plant?

Slide 25 - Open vraag

waar wordt stuifmeel gemaakt?
A
In de helmhokjes
B
In de stampers
C
In de helmdraden

Slide 26 - Quizvraag

Stijl
Vruchtbeginsel
Stempel

Slide 27 - Sleepvraag

Helmknop
Helmdraad
Helmhokje
Stuifmeelkorrel

Slide 28 - Sleepvraag

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Tekstslide


Nummer 1

A
Kruisbestuiving
B
Zelfbestuiving
C
Geen bestuiving

Slide 32 - Quizvraag

Buurbestuiving mag je ook zelfbestuiving noemen
2 planten, deze staan op afstand van elkaar.
                        Sleep A, B en C naar de juiste plaats
Zelfbestuiving
Kruisbestuiving
Geen bestuiving

Slide 33 - Sleepvraag

Slide 34 - Tekstslide

eenslachtig of tweeslachtig?

Slide 35 - Tekstslide

Tweeslachtige bloem

De bloemen bevatten zowel meeldraden als stampers

Slide 36 - Tekstslide

Eenslachtige
bloemen

Slide 37 - Tekstslide

Welk van deze bloemen is tweeslachtig?
A
Bloem A
B
Bloem B
C
Bloem C

Slide 38 - Quizvraag

In de afbeelding
zie je een tweeslachtige
bloem
A
Waar
B
Nietwaar
C
Dat kun je niet zien
D
Het is een drieslachtige bloem

Slide 39 - Quizvraag

Eenhuizig
Tweehuizig

Slide 40 - Tekstslide

Tweeslachtige bloem

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Aan een plant groeien
alleen mannelijke bloemen
A
Eenhuizig
B
Tweehuizig

Slide 43 - Quizvraag

Slide 44 - Tekstslide

Bestuivingopdracht 
  • Installeer de Pl@ntnet app op je telefoon
• Ga naar buiten en maak een wandeling.
• Ga op zoek naar bloemen die door een insect worden bestoven en bloemen die door de wind worden bestoven. 
Maak van minimaal 3 verschillende bloemen per type een foto, dus 6 foto's in totaal. 
2

• Maak een woordweb met de tekening in het midden, van beide bloemen. Benoem alle onderdelen van de bloem en geef aan waarom het een insectenbloem is, of een windbloem. Zet er ook de soortnaam bij die je in de pl@ntnet app hebt gevonden. Zet onderaan de tekening in welke straat je de bloem hebt gevonden.

Slide 45 - Tekstslide

Bestuivingopdracht 
  • Kies 1 insectenbloem en 1 windbloem uit om mee  te nemen
• Thuis maak je een tekening van beide bloemen die je hebt meegenomen, in het midden van een A4 
• Woordweb met tekening in het midden, van beide bloemen. Zet erbij:  waar gevonden, soortnaam, alle onderdelen  
en waarom het een insectenbloem is, of een windbloem
3

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Tekstslide