herhaling (1.3 /1.4) basisstof 1.5

Plantaardige en dierlijke cellen
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Plantaardige en dierlijke cellen

Slide 1 - Tekstslide

h

Slide 2 - Tekstslide

Overeenkomsten

Slide 3 - Woordweb

Verschillen

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Organellen

Slide 7 - Tekstslide

Chloroplast (alleen planten)

Slide 8 - Tekstslide

Celkern (eukaryoten)

Slide 9 - Tekstslide

Celkern
- Chromosomen met DNA
- Alle informatie die nodig is om een cel te laten functioneren

Slide 10 - Tekstslide

Endoplasmatisch reticulum (ER)

Slide 11 - Tekstslide

Endoplasmatisch Reticulum
Glad ER - synthese vetten/hormomen
Ruw ER - Synthese eiwitten op ribosomen

Slide 12 - Tekstslide

Golgi systeem

Slide 13 - Tekstslide

Golgi systeem
- 'Transport organel'
- Eiwitten krijgen definitieve vorm
- Verlaat blaasje de cel - exocytose --> secretie
- Blijft blaasje binnen de cel - lysosoom

Slide 14 - Tekstslide

Mitochondrium

Slide 15 - Tekstslide

Mitochondrium
Verbrandingsorganel
Glucose --> 'energie' (ATP)

Slide 16 - Tekstslide

Cytoskelet
- Bepaalt de structuur van een cel
- Essentieel voor transport binnen een cel

Slide 17 - Tekstslide

Cytoskelet

Slide 18 - Tekstslide

Celmembraan

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Bespreken
bladzijde 28: (30, 31, 32)
bladzijde 36: 39, 40, 41
bladzijde 37: 42

Slide 21 - Tekstslide

Transport door membranen

Slide 22 - Tekstslide

Celmembraan (BINAS 67G3, 79D)

Slide 23 - Tekstslide

Diffusie
Hoge concentratie --> Lage concentratie

Permeabel membraan

Slide 24 - Tekstslide

Diffusie in een vloeistof
Diffusie met een permeabel membraan

Slide 25 - Tekstslide

Osmose
Water stroomt van lage concentratie (osmotische waarde) naar hoge concentratie

Semi-permeabel membraan

Groter verschil --> Grotere osmotische druk

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Osmose bij cellen
Verschillende osmotische waarden zorgen voor verandering:

Hypotoon - lagere concentratie
Isotoon - dezelfde concentratie
Hypertoon - hogere concentratie

Slide 28 - Tekstslide

Dierlijke cellen

Slide 29 - Tekstslide

Plantaardige cellen

Slide 30 - Tekstslide

Actief en passief transport

Slide 31 - Tekstslide

Membraantransport
 Cellen kunnen de hoeveelheid osmose en diffusie regelen met transporteiwitten


Slide 32 - Tekstslide

Transporteiwitten
Passief transport

Stoffen bewegen via diffusie en/of osmose

Slide 33 - Tekstslide

Transporteiwitten
Actief transport

Stoffen bewegen tegen de concentratie in

Kost energie ( = ATP)

Slide 34 - Tekstslide

Maak alle opdrachten basisstof 5
online in biologie voor jou

pak dus maar rustig 1 laptop per persoon

Slide 35 - Tekstslide