NOVA 2HV - 2.4 taak 1 - dichtheid


H2 Stoffen - 2.3 massa en volume
NOVA - 2 havo / vwo
H2 - STOFFEN
2.4 - DICHTHEID
taak 1 - dichtheid
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les


H2 Stoffen - 2.3 massa en volume
NOVA - 2 havo / vwo
H2 - STOFFEN
2.4 - DICHTHEID
taak 1 - dichtheid

Slide 1 - Tekstslide

Op de foto zie je een pak zout (links)
en een pak bloem (rechts).
Beiden wegen 1 kg.

Welke heeft de grootste massa ?
A
pak zout
B
pak bloem
C
beiden zelfde massa

Slide 2 - Quizvraag

Op de foto zie je een pak zout (links)
en een pak bloem (rechts).
Beiden wegen 1 kg.

Welke heeft het grootste volume ?
A
pak zout
B
pak bloem
C
beiden zelfde volume

Slide 3 - Quizvraag

Op de foto zie je een pak zout (links)
en een pak bloem (rechts).
Beiden wegen 1 kg.

Welke heeft de grootste dichtheid ?
A
pak zout
B
pak bloem
C
beiden zelfde dichteid

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Video


Je neemt van verschillende stoffen een                                       van 1 cm
3.
 
Je weegt elk blokje. Je merkt dan dat elk blokje een andere                                      heeft.
 
Dit heeft te maken met de                                        van de stof.
 

dichtheid
massa
volume

Slide 6 - Sleepvraag


Je kent nu de grootheden
massa, volume en dichtheid.

Welke van deze grootheden zijn stofeigenschappen ?
A
alledrie: massa, volume en dichtheid
B
massa en volume
C
dichtheid
D
geen enkele

Slide 7 - Quizvraag

Wat kun je zeggen over
de dichtheid van 1 kilogram lood,
en de dichtheid van 1 gram lood ?
A
deze zijn gelijk
B
deze zijn niet gelijk

Slide 8 - Quizvraag

dichtheid  = 

Formule voor dichtheid:Dezelfde formule in symbolen: 
   
                                                                
 
 

volume
massa
:
x
ρ = m x V
ρ = m : V
ρ = V : m
ρ = V x m

Slide 9 - Sleepvraag

Sleep de eenheden naar het vakje van de grootheid waar ze bijhoren.
massa
volume
dichtheid
g
ton
kg
L
g/cm3
kg/m3
m3
cm3
mL
mg

Slide 10 - Sleepvraag

grootheid
symbool
eenheid
symbool

massa

V
gram per kubieke centimeter

Alle grootheden en eenheden overzichtelijk bij elkaar:
                                                  
 
 

volume
gram
m
kubieke centimeter
g
g/cm3
dichtheid
ρ
cm3

Slide 11 - Sleepvraag

De massa van een voorwerp is 15 gram
en het volume is 3 cm3.

Wat is de dichtheid?
A
15 x 3 = 45 g/ cm3
B
15 : 3 = 5 g/cm3
C
3 : 15 = 0,33 g/cm3
D
15 : 5 = 3 g/cm3

Slide 12 - Quizvraag

Een voorwerp heeft een massa van 39 gram
en een volume van 5,0 cm3.

Bereken de dichtheid.

Slide 13 - Open vraag

Bereken het volume en
de dichtheid van de kubus.
Zoom in om de gegevens
uit de afbeelding te halen.

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Video

Van een blokje ken je
de massa en het volume.
Als je de massa deelt door
het volume dan bereken je .....
A
het gewicht
B
de inhoud
C
de dichtheid
D
de zwaarte

Slide 16 - Quizvraag


De blokken zijn gemaakt van hetzelfde materiaal.

Wat kun je zeggen over de dichtheid?
A
blok 1 heeft de grootste dichtheid
B
blok 2 heeft de grootste dichtheid
C
de dichtheid van beide blokken is gelijk
D
je kunt niet weten welk blok de grootste dichtheid heeft

Slide 17 - Quizvraag


Welk voorwerp (A of B)
heeft de grootste dichtheid?
A
blok A
B
blok B
C
de dichtheid van beide blokken is even groot
D
dat kun je niet zeggen! (te weinig gegevens)

Slide 18 - Quizvraag

Welke gegevens heb je nodig
om de dichtheid van een stof te bepalen?

Meerdere antwoorden mogelijk.
A
de zwaarte
B
de grootte
C
het volume
D
de massa

Slide 19 - Quizvraag

Bereken de dichtheid van het blokje. Zoom in om de gegevens
uit de afbeelding te halen.

Slide 20 - Open vraag

Van een glazen knikker wordt het volume bepaalt door onderdompelen,
zie de afbeelding.
De dichtheid van glas is 2,6 g/cm3.
Bereken de massa van de knikker.

Slide 21 - Open vraag

Bereken de dichtheden (in g/cm3)
van de blokjes A t/m E.

Let erop dat je de gegevens steeds
naar de juiste eenheden omrekent!

Slide 22 - Open vraag

Een gouden sieraad heeft een massa van 70 gram.
De dichtheid van goud is 19,3 g/cm3.

Bereken het volume van de ring.

Slide 23 - Open vraag

Een legering is een mengsel van metalen.
Een voorwerp is gemaakt van een legering die voor
70% uit koper en 30% uit zink bestaat.
De dichtheid van koper is 8,96 g/cm³ en van zink 7,13 g/cm³.
Bereken de dichtheid van de legering.
alleen voor VWO

Slide 24 - Open vraagPRACTICUM
Je krijgt een aantal voorwerpen.
Bepaal daarvan de dichtheid. 
Bedenk zelf een plan:
- wat ga je meten ?
- welke meetinstrumenten heb je nodig ?
- noteer je metingen in een tabel,
   bedenk zelf hoe die er (handig) uit kan zien
- noteer berekeningen volledig in je schrift
   met alle berekeningsstappen die je hebt geleerd. 
 
Je antwoord is minder belangrijk dan de werkwijze. 
Ik wil vooral de goede stappen zien.
timer
1:00

Slide 25 - TekstslideBESTUDEER par 2.4 uit je boek 
(havo ook de plusstof / vwo niet).
Noteer woorden en zinnen die je niet begrijpt 
en stel daarover vragen in de volgende les.

MAAK opgaven uit je boek:
HAVO opgave 36 t/m 40 
VWO opgave 37 t/m 42

KLAAR? herhaal dan de stof van vorige paragrafen
of werk door aan de volgende taak/paragraaf (overleg met je docent). 
timer
1:00

Slide 26 - Tekstslide

Ik begrijp dit onderwerp....
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

vragen
over deze paragraaf ?

Slide 28 - Woordweb