cross

TH3B week 40

Nederlands
1 oktober
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandshavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Nederlands
1 oktober

Slide 1 - Tekstslide

Programma
- Grammatica checklist

- Keuze: werken aan werkwoordspelling of aan grammatica

- Lezen blok 1 

Slide 2 - Tekstslide

Checklist grammatica
- Redekundig ontleden: zinsdelen

- Taalkundig ontleden: woordsoorten

- NIET: grammatica 2,6 en 2,7

Slide 3 - Tekstslide

Redekundig ontleden:
Zinsdelen
Persoonsvorm
Zinsdeelstrepen
Gezegde
Onderwerp
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Bijwoordelijke bepaling

Delen van zinsdelen

Bijvoeglijke bepaling
Bijstelling

Slide 4 - Tekstslide

Taalkundig ontleden:

- znw, lw, bnw, vz
- zww, hww, kww
- pers vnw, bez vwn, 
- wederkerig vwn, wederkerend vwn
- vr vnw, aanw vnw, betr vnw,
onb vnw
- onbep hoofdtelw, bep hoofdtelw
- bep hoofdtelw, bep rangtelw
- ondersch vw, nevensch vw
- bw

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht (20 minuten)
Keuze: werkwoordspelling of grammatica

Werkwoordspelling: maak het werkblad
Grammatica: maak de zelftoetsen van grammatica blok 1 en 2

Slide 6 - Tekstslide

Checklist grammatica
- Hoofdzin/bijzin
- Onderschikkend/nevenschikkend  
- Enkelvoudig/samengesteld
- Redekundig ontleden: zinsdelen
- Taalkundig ontleden: woordsoorten met antecedenten
NIET: grammatica 2,6 en 2,7

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht (10 minuten)
We lezen eerst de tekst.

Maak daarna lezen blok 1 opdracht 3.

Slide 8 - Tekstslide

Huiswerk
Lees tekst 3 bij lezen blok 1: Duurzaam insecten eten.

Slide 9 - Tekstslide

Nederlands
3 oktober

Slide 10 - Tekstslide

Programma
- Leesmoment

- Grammatica checklist

- Oefentoets grammatica + bespreken

- Lezen blok 1: opdracht 3 afmaken

Slide 11 - Tekstslide

Leesmoment
Leesmoment tot: 13:05 uur.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Checklist grammatica
- Hoofdzin/bijzin
- Onderschikkend/nevenschikkend  
- Enkelvoudig/samengesteld
- Redekundig ontleden: zinsdelen
- Taalkundig ontleden: woordsoorten met antecedenten
NIET: grammatica 2,6 en 2,7

Slide 14 - Tekstslide

Redekundig ontleden:

Zinsdelen
Persoonsvorm
Zinsdeelstrepen
Gezegde
Onderwerp
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Bijwoordelijke bepaling


Delen van zinsdelen

Bijvoeglijke bepaling
Bijstelling

Slide 15 - Tekstslide

Taalkundig ontleden:

- znw, lw, bnw, vz
- zww, hww, kww
- pers vnw, bez vwn, 
- wederkerig vwn, wederkerend vwn
- vr vnw, aanw vnw, betr vnw,
onb vnw
- onbep hoofdtelw, bep hoofdtelw
- bep hoofdtelw, bep rangtelw
- ondersch vw, nevensch vw
- bw

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht (5 minuten)
Bekijk de toets.

Wat weet je al?
Wat moet je nog leren?

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht (30 minuten)
De oefentoets grammatica staat op de classroom.

Maak de oefentoets voor jezelf.

Klaar? Maak lezen blok 1 opdracht 3 bij de tekst 'Duurzaam insecten eten'.

Slide 18 - Tekstslide

Reflectie (5 minuten)
Wat moet je nog leren voor de toets van volgende week?
- Redekundig ontleden: welke onderdelen?
- Taalkundig ontleden: welke onderdelen?

Slide 19 - Tekstslide

Wat wil je morgen nog oefenen?

Slide 20 - Woordweb

Nederlands
4 oktober

Slide 21 - Tekstslide

Programma
- Lezen blok 1 afmaken / Over Taal

- Nieuwsquiz

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht
Pak lezen blok 1 erbij.

- Heb je opdracht 1, 2, 3 af? Nee: maak de opdracht af!
- Heb je nog vragen over de theorie?
- Heb je nog vragen over de opdrachten?
- Wil je nog ergens extra mee oefenen?

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht (15 minuten)
Maak lezen blok 1 opdracht 3 af bij de tekst 'Duurzaam insecten eten'.

Klaar? Werk aan over taal:
Blok 1: opdracht 1, 2, 4, 5
Blok 2: 1,2, 3, 4, 5, 7

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht (20 minuten)
We lezen eerst tekst 5 samen.

Maak de vragen bij opdracht 5. 
- Wat vind je nog lastig?
- Wil je ergens uitleg over?

Klaar? Werk verder aan Over Taal.

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk
- Leer de toets grammatica (blok 1, 2, niet 2.6 en 2.7)

- Maak opdracht 5 van lezen blok 1 af.

Slide 26 - Tekstslide