Engels: some and any

Engels trede 12
Some/any
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Engels trede 12
Some/any

Slide 1 - Tekstslide

Some/any: basisregel
'Some': positieve/bevestigende zinnen
I have some money.


'Any': negatieve/ontkennende zinnen en vraagzinnen
I don't have any money.
Do you have any money?


Slide 2 - Tekstslide

We have ___ apples.
A
some
B
any

Slide 3 - Quizvraag

Did you see ___ good films this weekend?
A
some
B
any

Slide 4 - Quizvraag

There are ___ candies in my bag.
A
some
B
any

Slide 5 - Quizvraag

We don't have ___ bread.
A
some
B
any

Slide 6 - Quizvraag

On my birthday, I got ___ cards.
A
some
B
any

Slide 7 - Quizvraag

Do you have ___ pets?
A
some
B
any

Slide 8 - Quizvraag

Some/any: uitzonderingen
'Some': als je ergens om vraagt of een aanbod doet en een positief antwoord verwacht
Can I have some water, please?
Would you like some tea?

'Any': bij 'never', 'hardly', 'without'
He never has any time.
She passed the test without making any mistakes.

Slide 9 - Tekstslide

Some/any: samenstellingen
Bij samenstellingen met 'some' en 'any' gelden dezelfde regels.
There is someone at the door.
Is anyone home?

I want to do something.
I can't do anything for you.

Slide 10 - Tekstslide

There are hardly ___ students here.
A
some
B
any

Slide 11 - Quizvraag

Would you like ___ to drink?
A
something
B
anything

Slide 12 - Quizvraag

Can I have ___ lemonade, please?
A
some
B
any

Slide 13 - Quizvraag

They never listen to ____.
A
someone
B
anyone

Slide 14 - Quizvraag

He needs to do ___ homework.
A
some
B
any

Slide 15 - Quizvraag

Can I choose ___ subject I like?
A
some
B
any

Slide 16 - Quizvraag

You never get ___ letters.
A
some
B
any

Slide 17 - Quizvraag

This project will take ___ time.
A
some
B
any

Slide 18 - Quizvraag

Can I borrow ___ money?
A
some
B
any

Slide 19 - Quizvraag

I have to go, I need to be ___ in five minutes.
A
somewhere
B
anywhere

Slide 20 - Quizvraag

I learnt ___ new things today.
A
some
B
any

Slide 21 - Quizvraag

Opdracht voor dit blokje
- Maak een instructieblad over some/any
- Geef en krijg feedback hierop

Slide 22 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?
Wat vond je van deze les?

Slide 23 - Open vraag