cross

paragraaf 4,5

Welkom
Ga rustig zitten en pak je spullen boeken
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom
Ga rustig zitten en pak je spullen boeken

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
Herhalen we de vorige paragrafen door middel van een quizje.

Behandelen we paragraaf 4:
- Leer je verschillende soorten sociaal gedrag kennen

Slide 2 - Tekstslide

Planning
Lesuur 1:
- behandelen aangeboren en aangeleerd gedrag

Lesuur 2:
 - behandelen verschillende soorten gedrag

Slide 3 - Tekstslide

Omschrijf het gedrag van de honden.

Slide 4 - Open vraag

Wat is een sleutelprikkel?

Slide 5 - Open vraag

Noem een voorbeeld van een gedragsketen

Slide 6 - Open vraag

Een jonge muis heeft nog nooit een roofvogel gezien. Toch vlucht hij direct zijn hol in als er een roofvogel verschijnt. Hoe weet hij welk gedrag hij moet vertonen?

Slide 7 - Open vraag

Geef een voorbeeld van aangeboren gedrag en een voorbeeld van aangeleerd gedrag.

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Video

Soorten gedrag

Slide 10 - Tekstslide

Gedrag tegenover soortgenoten= sociaal gedrag
Door signalen als communicatie

Slide 11 - Tekstslide

Soorten sociaal gedrag
- Territoriumgedrag
- Voedingsgedrag
- Paringsgedrag
- Voortplantingsgedrag
- Broedzorg
- Rangorde bepalen

Slide 12 - Tekstslide

Territoriumgedrag
- dreiggedrag
- aanvalsgedrag
- vluchtgedrag

Slide 13 - Tekstslide

Paringsgedrag
- balts (gedrag)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Broedzorg

Slide 17 - Tekstslide

Rangorde bepalen
Rangorde = pikorde
Wie is dominant? Die vertoont imponeergedrag
Wie is ondergeschikt? Die vertoont verzoeningsgedrag

Slide 18 - Tekstslide

Aan de slag!
maken tm paragraaf 4

Slide 19 - Tekstslide

Gedrag bij mensen
- Normen en waarden
- (rol) modellen
- Sleutelprikkels

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Tekstslide