Les 7; Zorgleerling, achterstand leerling, excellente leerling en voor- en vroegschoolse educatie

Pedagogiek 5: Kinderen met opvallend gedrag 1
Les 7; zorgleerling, achterstandsleerling, excellente leerling en voor- en vroegschoolse educatie
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare school

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Pedagogiek 5: Kinderen met opvallend gedrag 1
Les 7; zorgleerling, achterstandsleerling, excellente leerling en voor- en vroegschoolse educatie

Slide 1 - Tekstslide

Planning van de les
Hoe gaat het?
Doel(en) van de les 
Planning voor het vak doornemen 
In groepjes uiteen
Nabespreking in groepjes
Theorie behandelen 
Filmpje kijken
Stoornis kiezenSlide 2 - Tekstslide

Hoe gaat het?

Slide 3 - Open vraag

Doelen van de les
• De student - weet wat een zorgleerling is.
• De student – weet wat een achterstand leerling is
• De student – weet wat een excellente leerling is

• De student – weet waar de voor- en vroegschoolse educatie voor dient
• De student weet wat een leerstoornis is

Slide 4 - Tekstslide

Planning van het vak doornemen

Slide 5 - Tekstslide

Vragen over de planning?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Wat is een zorgleerling? (groepje 1)

Slide 8 - Tekstslide

Wat is een achterstand leerling? (groepje 2)

Slide 9 - Tekstslide

Wat is een excellente leerling? (groepje 3)

Slide 10 - Tekstslide

Waar dient de voor- en vroegschoolse educatie voor? (groepje 4)

Slide 11 - Tekstslide

THEORIE
Een zorgleerling is een leerling die zonder extra zorgbegeleiding op school niet of moeilijk mee kan komen, vanwege een ernstige beperking of ontwikkelingsstoornis. 

Een achterstandsleerling is een leerling met ouders met een (zeer) laag opleidingsniveau. Denk hierbij aan de achterstandsituaties die wij al eerder hebben behandeld. 

Een excellente leerling is een leerling die hoog scoort op intellectuele capaciteiten, creativiteit en taakgerichtheid. 

Voor- en vroegschoolse educatie richt zich op het voorkomen en verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. VVE-programma's worden uitgevoerd in het gezin zelf, in kindcentra en/of op de basisschool


Slide 12 - Tekstslide

Vragen?

Slide 13 - Open vraag

Leerstoornis

Slide 14 - Woordweb

Filmpje kijken: Leerstoornis

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Een kind met een leerstoornis is niet normaal begaafd
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Lees- en spellingsproblemen zijn de meest voorkomende leerstoornis
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quizvraag

Wat is dyslexie?

Slide 19 - Open vraag

Beschrijf een voorbeeld van dyslexie

Slide 20 - Open vraag

Wat is dyscalculie?

Slide 21 - Open vraag

Wat is een voorbeeld van dyscalculie?

Slide 22 - Open vraag

Het is belangrijk een leerstoornis tijdig te signaleren. Als dat niet gebeurt, wat kan er dan gebeuren met het kind?

Slide 23 - Open vraag

Je gaat individueel een keuze maken in welke ontwikkelingsstoornis jij je verder wilt verdiepen

Slide 24 - Tekstslide

Je kunt kiezen uit:
Leerstoornis (vb dyslexie), communicatiestoornis (vb. doof, spraakstoornis), motorische stoornissen (vb. dcd), ASS (autisme spectrum; vb. asperger), gedragsstoornis (vb. ODD, CD), Stemmingsstoornis (vb. depressie), Tic- en spanningsklachten (vb. OCD, Gilles de la tourette), Eetstoornis (vb. Boulimia), Verslavingen (vb. alcohol, drugs), Hoogbegaafdheid, angstoornis (vb. faalangst), Aandachtsstoornis (vb. ADHD, ADD).

Welke wil jij uitwerken? We moeten ervoor zorgen dat niet iedereen dezelfde doet.

Slide 25 - Open vraag

Met dit gevoel verlaat ik de les
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll