1.1 Nieuwe samenlevingen

Het Britse rijk, 1585-1900
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
geschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Het Britse rijk, 1585-1900

Slide 1 - Tekstslide

Politieke situatie eind 16e eeuw: toenemende spanningen tussen Spanje en Engeland.

- Spanje is katholiek en Engeland is protestants
- Filips II meent rechten te hebben op de Engelse troon
- Elizabeth steunt de Nederlandse opstand
- 1588: de Armada

Slide 2 - Tekstslide

Spanje had vooral koloniën in Zuid en Midden Amerika, en had veel minder belangstelling voor het Noorden

Engeland, maar ook Frankrijk en de Republiek zien daar wel kansen.

Belangrijk:
- motieven om koloniën te stichten (overheid en individu)
- de moeizame beginperiode (Roanoke)

Slide 3 - Tekstslide

De inwoners van de VS grijpen terug op twee ontstaansmythen:

1. Jamestown (1607).
     - eerste succesvolle kolonie
     - Pocahontas (Rebecca)
     - tabak, economisch gericht
     - zuiden (Virginia)
2. Pilgrims Fathers (1620)
     - godsdienst / Mayflower / Thanksgiving
     - New England / hard werken / verhouding met Indianen
     - noorden

Slide 4 - Tekstslide

Let op onderlinge verhouding kolonisten-Indianen:

- aanvankelijk nodig om te overleven
- handig om mee te handelen
- na incidenten steeds onvriendelijker
- verdwijnen van steeds meer Indianen ( gezien als de wil van God)

Slide 5 - Tekstslide

Let op verschillende economische systemen tussen het zuiden en het noorden

Zuiden:
agrarisch, plantages, veel slavernij

Noorden:
kleinschalige landbouw, handel en nijverheid. Minder slavernij. Vestigingskoloniën.

Slide 6 - Tekstslide

Koloniën in de Caraïben:

- suikerrietplantages 
- uitbuiting
- slavernij
- geen vestigingskoloniën
- aanvankelijk zeer winstgevend

Slide 7 - Tekstslide

Let op economische samenhang tussen de Engelse koloniën.


- Welke kenmerkende aspecten horen hier bij?
- Verband handel op Azië en de driehoekshandel
- Verband trans-Atlantische slavenhandel en plantage-       economie
- Koloniën zorgen voor rijkdom in Engeland

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Leg uit bij welk kenmerkend aspect de oprichting van de Royal African Company past.

Slide 10 - Open vraag

Oplopende spanningen in Noord-Amerika

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Waarom zorgde de oorlog met Frankrijk voor spanningen tussen de kolonisten en het moederland?

Slide 13 - Open vraag

Verlichting en onafhankelijkheid

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

- Volkssoevereiniteit tegenover godssoevereiniteit

- Trias politica tegenover absolutisme

- Natuurlijke rechten tegenover rechteloosheid

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Afschaffing slavernij

Slide 25 - Tekstslide

Tekst
* Welke reden voor abolitionisme voert Wilberforce aan?
* Noem nog een andere reden uit de 18e eeuw

Slide 26 - Tekstslide

Verplichte jaartallen
1620
1776
1807
1833
verbod slavernij
Pilgrim Fathers
onafhankelijkheids-verklaring
verbod slaven-handel

Slide 27 - Sleepvraag

Afschaffing slavernij VS
Kolonisatie Roanoke Island
Aankomst Pilgrim Fathers
Boston Teaparty
Onafhankelijkheid VS
Afschaffing slavernij GB
Afschaffing van de handel in slaven in het Britse Rijk
VS krijgt een president en een congres
1585
1620
1773
1776
1789
1807
1833
1865

Slide 28 - Sleepvraag

Slide 29 - Video