cross

Rekenen Gelijkwaardige breuken

Rekenen
Gelijkwaardige breuken

Groep 7
Wereld in getallen 4
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
RekenenBasisschoolGroep 7

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Rekenen
Gelijkwaardige breuken

Groep 7
Wereld in getallen 4

Slide 1 - Tekstslide

In deze rekenles leren de leerlingen wat gelijkwaardige breuken zijn. Er wordt geoefend op verschillende interactieve manieren. 
Doel van deze les
Weet jij wat gelijkwaardige breuken zijn. 

Slide 2 - Tekstslide

Benoem het doel van de les duidelijk, zodat leerlingen weten wat ze deze les gaan leren.
Na deze les:
Weet jij wat gelijkwaardige breuken zijn. 

Slide 3 - Tekstslide

Hoort bij 'Doel van de les', dit kort benoemen is voldoende.
Welke breuk is hetzelfde als 1/3?

Slide 4 - Woordweb

Laat de leerlingen zoveel mogelijk breuken schrijven die gelijk zijn aan een derde (2/6,  3/9, 4/12, 5/15, 6/18, 7/21, 100/300, 250/750 etc.)
Instructie
Op de volgende slide zie je een filmpje over wat gelijkwaardige breuken precies zijn.

Slide 5 - Tekstslide

Geef aan dat de leerlingen het filmpje aandachtig moeten bekijken.

Slide 6 - Video

Speel dit filmpje af op het digibord, dit is een instructie voor de leerlingen.
Gelijkwaardige breuken
Gelijkwaardige breuken zijn breuken die een even groot deel van het getal aangeven. Gelijkwaardige breuken zijn evenveel waard.

Slide 7 - Tekstslide

Laat hier zien dat 2x1/2e hetzelfde is als de strook erboven, namelijk 1 hele, ofwel 1/1e.

Zo kun je dus ook laten zien dat 2x1/6e hetzelfde is als 1x1/3e. De strook staat erboven en je kunt laten zien dat de stukjes dan evengroot zijn.

Gebruik dit om te visualiseren. 
Hierbij kunt u eventueel ook breukplaten gebruiken als u dit in de klas heeft.
Gelijkwaardige breuken / breuken vereenvoudigen

Slide 8 - Tekstslide

Leg hier duidelijk uit hoe je breuken eenvoudig gelijkwaardig kunt maken. Probeer bij elke stap te controleren of de leerlingen het begrijpen.
Maak de bovenstaande sommen op je wisbordje.

Slide 9 - Tekstslide

De leerlingen kunnen nu deze oefening maken op hun wisbordje. De leerkracht loopt rond om te kijken hoe het gaat.

Een andere variant om als oefening te doen is:
Laat elke leerling zelf een breuk bedenken en deze op zijn/haar wisbordje schrijven. Vervolgens laat je de leerlingen door de klas lopen en laat de leerlingen met elkaar vergelijken en de vraag beantwoorden: 'Wie van ons heeft de grootste breuk?'
Welke breuk is gelijkwaardig aan 1/4?
25/100
20/90
3/15
2/6

Slide 10 - Poll

Laat de leerlingen stemmen op het antwoord waarvan ze denken dat het klopt.

Bespreek meteen het antwoord.
Welke breuk is gelijkwaardig aan 33/99?
3/10
30/99
1/3
2/3

Slide 11 - Poll

Laat de leerlingen stemmen op het antwoord waarvan ze denken dat het klopt.
Bespreek meteen het antwoord.
Welke breuken zijn Gelijkwaardig?
1/2
1/3
1/4
2/6
2/8
2/4
12/24
6/18
15/45
10/20
5/10
6/24
8/32
9/36
9/27

Slide 12 - Sleepvraag

Laat de leerlingen alle breuken naar het juiste vak slepen. De leerlingen kunnen dit allemaal voor zichzelf doen. Na afloop kun je de antwoorden bekijken en zien waar de moeilijkheden zitten.
Bedenk nu zelf gelijkwaardige breuken!

Slide 13 - Open vraag

Hier moeten de leerlingen bijvoorbeeld het volgende invoeren:
1/3 en 2/6
1/10 en 10/100

Bespreek de ingevoerde antwoorden en controleer ook of ze allemaal kloppen.
Mix & Match
  1. Kijk naar de breuk op je kaartje. Kan je deze vereenvoudigen? Je mag je wisbordje gebruiken.
  2. Loop allemaal rond. Kijk of je iemand met een gelijkwaardige breuk kan vinden. 
  3. Zijn jullie geen match? Laat zien dat je beschikbaar bent door je hand op te steken, zoek iemand anders met een hand omhoog en bekijk elkaars breuk. Zijn jullie een match?

We gaan kijken of we in 4 minuten alle matches gaan vinden! Zodra je jouw match gevonden hebt ga je om het overzichtelijk te houden aan je eigen tafel zitten. Vanuit hier mag je wel je klasgenoten coachen. Misschien zijn zij jouw match ondertussen wel tegen gekomen. 

Er mag alleen gecoacht worden als iemand aan jouw groepje staat en jou/jullie om hulp vraagt!
timer
4:00

Slide 14 - Tekstslide

In deze opdracht valt te differentiëren. Geef de leerlingen die de stof duidelijk beheersen moeilijkere breuken en laat leerlingen die het lastig vinden een gemakkelijke breuk zoeken.
Evaluatie
Hoe vond je het gaan?
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Laat de leerlingen voor zichzelf bepalen of ze het lesdoel hebben behaald. Laat ze zich daarbij afvragen of ze veel fouten hadden.
Terug- en vooruitblik

Slide 16 - Tekstslide

Herhaal wat de leerlingen hebben geleerd.
Geef aan waar de volgende les over gaat.
Einde les!
Je weet nu wat gelijkwaardige breuken zijn en kan de app nu afsluiten.

Slide 17 - Tekstslide

Benoem het lesdoel en bespreek in hoeverre het doel is behaald.
Evalueer met de leerlingen op het lesdoel.