T3 pararaaf 4.5-2 NOVA

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Wat is de molecuulformule van diwaterstofmonosulfide?
A
HS
B
HS2
C
HS3
D
H2S

Slide 5 - Quizvraag

Van welke stof is de molecuulformule niet goed opgeschreven?

(alle atoomsoorten komen los voor behalve 7)
A
Zn
B
H2
C
O
D
S

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

water --> waterstof + zuurstof
Waar zijn de molecuulformules goed ingevuld?
A
H2O --> H + O
B
H2O --> H2 + O2
C
H2O --> H2 + O
D
H2O --> H + O2

Slide 8 - Quizvraag

H2O --> H2 + O2

Hoeveel O atomen voor de pijl en hoeveel achter de pijl?
A
Voor: 0 en Achter: 2
B
Voor 1 en Achter: 2
C
Voor: 2 en Achter: 2
D
Voor: 2 en Achter: 1

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de reactievergelijking van de verbranding van aardgas (CH4)?

aardgas + zuurstof --> koolstofdioxide +water
A
CH4 + O2 --> CO2 + H2O
B
CH4 + O --> CO + H2
C
CH4 + O2 --> CO + H2
D
CH4 + O --> CO2 + H2O

Slide 14 - Quizvraag

Van welke atoomsoorten is het aantal links en rechts niet gelijk?
CH4 + O2 --> CO2 + H2O
A
H
B
O
C
H en O
D
C, H en O

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Kloppende maken
- molecuulformule is bekend NIET MEER VERANDEREN

-Alleen het aantal moleculen mag je aanpassen
   door een coefficient in te vullen

Slide 17 - Tekstslide

Maak kloppend
Vul de coefficienten in:
__Na + __O2 --> __Na2O
A
Na + O2 --> NaO2
B
Na + O2 --> 2Na2O
C
4Na + O2 --> 2Na2O
D
Na + 2 O2 --> 2 Na2O

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Tekstslide

Maak kloppend
Vul de coefficienten in:
__Fe + __O2 --> __Fe2O3

Slide 20 - Open vraag