Communicatie Technieken Refresh

Communicatie Technieken Refresh
Working in Team
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Working in teamSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Communicatie Technieken Refresh
Working in Team

Slide 1 - Tekstslide


Verklaar dit schema:

Slide 2 - Open vraag

Het overbrengen van een boodschap gebeurt:
A
Verbaal
B
Non verbaal
C
Verbaal en non-verbaal

Slide 3 - Quizvraag

Text
Vaag en algemeen
Alleen gesloten vragen
Kan je niet aftoetsen
Gebaseerd op autoriteit/macht
Open vragen
Specifiek en concreet
Geïllustreerd
Gebaseerd op verantwoordelijk-heid
Eenzijdige communicatie
Tweezijdige communicatie

Slide 4 - Sleepvraag

Een goed opgebouwd gesprek gebeurt in fases. Benoem de drie fases van deze structuur.

Slide 5 - Open vraag

Wat verstaan we onder actief luisteren?

Slide 6 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een open vraag en een gesloten vraag? Geef van elk een voorbeeld.

Slide 7 - Open vraag

Waarvoor staat LSD in de LSD-techniek?

Slide 8 - Open vraag

Met welke soort vraag krijg je de meeste informatie?
A
Open vraag
B
Gesloten vraag

Slide 9 - Quizvraag

Meer dan 90% van het effect van je boodschap wordt gecreëerd door lichaamstaal en non verbale communicatie (stem, intonatie, mimiek en oogcontact)
A
Correct
B
Niet correct

Slide 10 - Quizvraag

RIO types:

Welk communicatietype ben je? Geef de naam en een kenmerk van dit type.
Maak dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld.

Slide 11 - Open vraag

Wat is het verschil tussen interne en externe communicatie? Geef van elke een voorbeeld

Slide 12 - Open vraag

Text
Informele
communicatie
Formele 
communicatie
Je krijgt van de teamchef de laatste richtlijnen rond de coronamaatregelen in je mailbox.
Tijdens de pauze komt het teamhoofd mee aan de tafel zitten. Al snel wordt er over het nieuw uurrooster gesproken.
Je bent aanstaande zaterdag jarig en nodigt de collega’s uit op een drink na de werkuren.


Voor dat we maandag aan de werkweek beginnen is er steeds een korte briefing om de weekdoelen te bespreken.


Slide 13 - Sleepvraag

Text
Taakcultuur
Personencultuur
Rollencultuur
Machtscultuur
Een manager binnen dit bedrijf is gelijk aan de medewerkers. Er wordt alleen van management gebruik gemaakt, omdat dit nu eenmaal nodig is binnen een organisatie.
Elke afdeling van de organisatie heeft een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het behalen van resultaat is de grote drijfveer binnen het bedrijf.
De topfiguur heeft de organisatie uitgebreid met als belangrijkste persoon hijzelf. In deze cultuur zijn weinig regels en procedures opgesteld, beslissingen worden ad hoc genomen..
De organisatie is gebaseerd op regels en procedures. Dit zorgt voor stabiliteit en zekerheid binnen de organisatie. De verschillenden functies binnen het bedrijf geven de toon aan en niet de mensen die de functies uitvoeren.

Slide 14 - Sleepvraag

Kennen en toelichten:

De fasen in het communicatie proces
Verschillende communicatie vormen omschrijven. (verbaal/non verbaal/Interne & externe/formele en informele
LSD Techniek.
Relatietypes RIO
Roos van Leary
Organisatieculturen onderscheiden: machts-, rollen,-persoons- en taakcultuur.

Slide 15 - Tekstslide