Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid DEEL 2

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
RechtSecundair onderwijs

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weten jullie nog van de vorige les?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Situatie Lisa
Lisa (26 jaar) is verpleegkundige in een woonzorgcentrum. Op een drukke ochtend ziet ze dat een van haar patiënten, een oudere man genaamd meneer De Vries, hulp nodig heeft om uit bed te komen en zich klaar te maken voor de dag. Lisa weet dat het belangrijk is om meneer De Vries op tijd uit bed te helpen, omdat hij anders last kan krijgen van doorligwonden en stijfheid.
Echter, op deze ochtend is Lisa overweldigd door de hoeveelheid werk die nog gedaan moet worden. Ze voelt de druk om snel door te gaan naar de volgende patiënt, die ook hulp nodig heeft. Lisa besluit om meneer De Vries nog even te laten liggen en belooft later terug te komen om hem te helpen.
Later die dag wordt meneer De Vries gevonden met doorligwonden, omdat hij te lang in bed heeft gelegen. Lisa wordt hierop aangesproken door haar leidinggevende.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Checklist verantwoordelijkheid
 1. Uit vrije wil?
 2. Met volle verstand?
 3. Met kennis?

-> Besluit? 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Handelt Lisa uit vrije wil?
ANTWOORD: Lisa heeft de keuze om meneer De Vries te helpen of niet, en ze kiest ervoor om hem uit te stellen vanwege haar werklast. --> JA
2. Handelt Lisa met volle verstand?
ANTWOORD: Lisa is 26 jaar en wordt beschouwd als volwassen volgens de wet. --> JA
3. Handelt Lisa met kennis?
ANTWOORD: Lisa weet als verpleegkundige dat het belangrijk is om meneer De Vries op tijd uit bed te helpen om doorligwonden te voorkomen, maar ze besluit om het uit te stellen vanwege andere prioriteiten. --> JA

Wat is het besluit?
ANTWOORD: Lisa is verantwoordelijk

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We weten nu dat Lisa verantwoordelijk is, maar waarvoor precies?
ANTWOORD: voor de doorligwonden van meneer De Vries
In dit geval is Lisa dus verantwoordelijk voor haar eigen daden (het niet tijdig helpen van meneer De Vries) en de gevolgen ervan (de doorligwonden van meneer De Vries).

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Situatie Jolien
Jolien is leerkracht op een middelbare school. Vandaag gaat ze met alle klassen van het eerste jaar op uitstap naar een museum. Tijdens het bezoek laten enkele leerlingen het brandalarm afgaan.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie is hier verantwoordelijk?

De leerlingen?
ANTWOORD: denk aan onze checklist 1) vrije wil (ze zijn niet gedwongen om het brandalarm te laten afgaan), 2) met volle verstand (neen! De leerlingen zijn minderjarig) 
--> NEE
 Jolien?
ANTWOORD: JA, de leerlingen staan onder toezicht van Jolien als begeleidende leerkracht. In dit geval is Jolien niet verantwoordelijk voor haar eigen daden, maar wel voor de daden van anderen die onder haar toezicht staan en de gevolgen daarvan.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Situatie Bea
Wanneer het goed weer is gaat Bea met haar hond Elmo naar het Rivierenhof om wat te spelen. Het is paasvakantie en een erg zonnige dag, waardoor er heel wat kinderen in het Rivierenhof zijn. Zoals gewoonlijk speelt Bea met Elmo door een bal te gooien. Tijdens het spelen loopt Elmo een kindje omver.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie is hier verantwoordelijk?

Elmo de hond?
ANTWOORD: neeBea?
ANTWOORD: ja, want Elmo is haar hond

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samengevat:
Je kan verantwoordelijk zijn voor: 
 1. Je eigen daden en de gevolgen ervan (zoals Lisa)
 2. De daden van anderen die onder jouw toezicht staan en de gevolgen daarvan (zoals Jolien)
 3. Aan jou toevertrouwde voorwerpen (zoals Bea)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taak
Vakpagina SmartSchool > oefeningen 
Deadline: donderdag 14/3 (morgen) om 23u59

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Vragenlijst Interpersoonlijk Lerarengedrag
Vanuit lerarenopleiding
Doel: informatie krijgen om mijn handelen concreet aan te passen om mijn leraar-leerlingrelatie te verbeteren.
Smartschool vakpagina > weblinks (of vorige slide)
Belangrijk:
 • Individueel invullen
 • Wees eerlijk!
 • Bedankt alvast <3

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aansprakelijkheid: herhaling
Juridisch begrip 
3 voorwaarden:
 1. Fout
 2. Schade
 3. Oorzakelijk verband 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten aansprakelijkheid
 1. Burgerlijke aansprakelijkheid 
 2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid  

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Burgerlijke aansprakelijkheid 
Fout begaan door:
 • Daad
 • Nalatigheid
 • Onvoorzichtigheid

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Fout begaan door:
 • Onwettig uitoefenen van geneeskundige of verpleegkundige handelingen
 • Een daad te stellen die in strijd is met de wet
 • Het toedienen van onopzettelijke slagen en verwondingen
 • Het toedienen van opzettelijke slagen en verwondingen
 • Het toedienen van schadelijke stoffen
 • Het verzuimen een handeling te stellen die door de strafwet verplicht is

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevolgen van aansprakelijkheid 
Burgerlijke aansprakelijkheid
Gevolg: schadevergoeding

Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Gevolg:
 • Schadevergoeding
 • Straf (celstraf, geldboete)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening
Een verpleegkundige in een ziekenhuis geeft herhaaldelijk verkeerde doseringen medicatie aan patiënten. Ondanks herhaalde waarschuwingen en training blijft de verpleegkundige nalatig handelen. Uiteindelijk krijgt een patiënt een levensbedreigende overdosis van een medicijn en overlijdt. Na onderzoek wordt de verpleegkundige strafrechtelijk vervolgd voor dood door schuld.

Slide 24 - Tekstslide

Fout: De fout is het herhaaldelijk toedienen van verkeerde doseringen medicatie, wat resulteert in de dood van een patiënt. Dit valt onder nalatigheid en schuldig verzuim van de verpleegkundige.
Schade: In dit geval heeft de patiënt het hoogste niveau van schade geleden: overlijden. Het is het ernstigste gevolg van de nalatigheid van de verpleegkundige.
Oorzakelijk verband: Er is een duidelijk oorzakelijk verband tussen de fout van de verpleegkundige (het toedienen van de verkeerde doseringen medicatie) en het overlijden van de patiënt. De overdosis medicatie die door de verpleegkundige is toegediend, heeft direct geleid tot het overlijden van de patiënt.
 Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid
Wat?
Wanneer?
Waarvoor?

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies