2M 21-1

Question tags
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Question tags

Slide 1 - Tekstslide

Question tag = kort vraagje aan het einde van de zin. Je vraagt daarmee of de ander het met je eens is.

Slide 2 - Tekstslide

stap 1: werkwoorden.
  •  "to be" in de zin: herhalen in tag.
  • hulpww in de zin: herhalen in tag.
  • anders gebruik  vorm van "to do" 

Kevin can't help you, can he?

Slide 3 - Tekstslide

stap 2:  + en - (evenwicht)

zin ontkennend - tag bevestigend
zin bevestigend - tag ontkennend

he is nice, isn't he?

Slide 4 - Tekstslide

stap 3:
tag eindigt op:
I, you, he, she, it, we,they (there)

Your friends are all here, aren't they?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

this pizza is great, .......?
A
is it
B
isn't he
C
isn't it
D
does it

Slide 7 - Quizvraag

we were home alone,......?
A
don't we
B
weren't we
C
aren't we
D
were we

Slide 8 - Quizvraag

your aunt likes flowers,.......?
A
likes not she
B
doesn't your aunt
C
does she
D
doesn't she

Slide 9 - Quizvraag

...................... aren't you?
A
You aren't happy today,
B
You can play football,
C
You are Superman,
D
She is Lady Gaga,

Slide 10 - Quizvraag

English is easy,...
Everybody loves apple pie,.....
Ron has got a rat, ....
I'm a great teacher, ...
Lola doesn't like hockey..
isn't it ?
don't they ?
hasn't he ?
aren't I ?
does she ?

Slide 11 - Sleepvraag

I have to do my homework,.....?

Slide 12 - Open vraag

Possessive pronouns
(bezittelijke voornaamwoorden)
Deze woorden geven aan dat iets van iemand is (bezitting) 

Je kunt op 2 manieren zeggen dat iets van jou is

Slide 13 - Tekstslide

Possessive pronouns
(bezittelijke voornaamwoorden)
Deze woorden geven aan dat iets van iemand is (bezitting) 
Je kunt op 2 manieren zeggen dat iets van jou is


This is my car
This car is mine

Slide 14 - Tekstslide

Possessive pronouns
(bezittelijke voornaamwoorden)
Deze woorden geven aan dat iets van iemand is (bezitting) 
Je kunt op 2 manieren zeggen dat iets van jou is


This is my car
This car is mine

Slide 15 - Tekstslide

Possessive pronouns
(bezittelijke voornaamwoorden)
Deze woorden geven aan dat iets van iemand is (bezitting) 
Je kunt op 2 manieren zeggen dat iets van jou is


This is my car
This car is mine

Slide 16 - Tekstslide

Deze woorden geven aan dat iets van iemand is (bezitting) 

Je kunt op 2 manieren zeggen dat iets van jou is


I
you
he
she
it
we
they
my
your
his
her
its
our
their
mine
yours
his
hers
---
ours
theirs
Personal
Posessive
other Possesive

Slide 17 - Tekstslide

Where is (I) ______ book?
timer
0:30

Slide 18 - Open vraag

She goes to school with (she) ______brother
timer
0:30

Slide 19 - Open vraag

We need to borrow (they) ____ car
timer
0:30

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Tekstslide

Future = toekomende tijd
Alles wat niet al gebeurd is (verleden tijd) en niet nu aan de gang is (tegenwoordige tijd). Dus alles wat nog moet 
gebeuren.

Slide 22 - Tekstslide

In welke tijd staat deze zin:
I walk to school every day
A
tegenwoordige tijd
B
verleden tijd
C
toekomende tijd

Slide 23 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?
My mother will be so angry when I get home...
A
Tegenwoordige tijd
B
Verleden tijd
C
Toekomende tijd

Slide 24 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?
My grandmother was very hungry during World War II.
A
tegenwoordige tijd
B
verleden tijd
C
toekomende tijd

Slide 25 - Quizvraag

Slide 26 - Tekstslide

Future = to be going to
     voorspellingen waar je bewijs
     voor hebt.  
     Je bent van plan om iets te 
     gaan doen
1
2

Slide 27 - Tekstslide

Future = to be going to
I am going to read
you are going to swim
he is going to write
we are going to sing
you are going to dance
they are going to walk

Slide 28 - Tekstslide

Future = to be going to
Am I going to read ?
Are you going to swim?
Is he going to write?
Are we going to sing?
Are you going to dance?
Are they going to walk ?

Slide 29 - Tekstslide

Future = to be going to
I am not going to read
you are not going to swim
he is not going to write
we are not going to sing
you are not going to dance
they are not going to walk

Slide 30 - Tekstslide

Future = Will
* gebruik je voor voorspellingen
* voor beloftes 
* als je aanbiedt om iets te doen

Slide 31 - Tekstslide

Future = to be going to
I will not read
you will not swim
he will not write
we will not sing
you will not dance
they will not walk

Slide 32 - Tekstslide

Wanneer gebruik je Will?
A
Bij een voorspelling (zonder bewijs)
B
Als je iets zeker weet
C
Als je iets van plan bent

Slide 33 - Quizvraag

________ (open - I) the window?
A
Will I open
B
Am I going to open
C
Shall I open
D
Do I open

Slide 34 - Quizvraag

you ....probably win first prize
A
will
B
are going to

Slide 35 - Quizvraag

You must be hungry.
I ... you a sandwich. (make)
A
am going to make
B
make
C
will making
D
will make

Slide 36 - Quizvraag