Willem Barentsz-werf

Willem Barentsz
en de reis naar Nova Zembla
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisBasisschoolGroep 7

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Willem Barentsz
en de reis naar Nova Zembla

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

We ontdekten de
hele wereld. Met vrij kleine
 zeilbootjes voeren
 we overal naar toe.
 Er was nog geen
 Tom Tom. Om te
 weten waar ze
 waren, keken ze naar
 de sterren, de zon
 en de maan.
 Ze hadden wel al
 een kompas.
 De reis naar Azië is
 heel lang, helemaal
 om Afrika heen.
 Zou er een kortere
 route zijn?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Wie was Willem Barentsz?
Willem Barentsz werd rond 1550 op Terschelling (Formerum) geboren. Hij was een Nederlandse zeevaarder en ontdekkingsreiziger,
die drie reizen maakte om via de noordelijke route de weg naar Oost-Azië te vinden. Hij ontdekte Bereneiland, Spitsbergen en Nova Zembla. Hij stierf op 20 juni 1597 op Nova Zembla. 

Zijn leven
Barentsz was zeeman, koopman en wetenschapper. Hij maakte kaarten van de Middellandse Zee en had daarover les gekregen van de
bekende wetenschapper Petrus Plancius in Amsterdam. Barentsz kon goed plaatsbepalen op zee en was een prima stuurman.

Slide 5 - Tekstslide

Waar denk jij dat deze schepen naar op zoek waren?

Slide 6 - Woordweb


Wat was daar zo bijzonder aan? 
Vlees werd vaak gepekeld voor de houdbaarheid, maar had daardoor weinig smaak. Specerijen maakten het lekker. Er werd toen ook nog gedacht dat specerijen konden helpen bij ziekten. Nootmuskaat zou bijvoorbeeld helpen tegen diarree, huiduitslag en slechte adem. Kaneel werkte dan weer tegen nierstuwing en verkoudheid en peper was goed voor de hersenen, zo dachten ze. Genoeg reden om daarvoor veel geld te willen betalen.

Sommige specerijen gebruiken we nu nog steeds.

Slide 7 - Tekstslide

Weet jij hoe deze specerijen heten? Sleep de juiste naam naar het plaatje dat er bij hoort.
kaneel
kruidnagel
peper
nootmuscaat

Slide 8 - Sleepvraag

Wie maakten deze reis?
Twee schepen: waaronder de Witte Swaen Kapitein Rijp en Kapitein van Heemskerck
Stuurman en expeditieleider Willem Barentsz
Bemanningslid en dagboekschrijver Gerrit de Veer
Op 10 mei 1596 vertrokken 2 schepen naar het Noorden. Het ene schip werd door kapitein
Rijp bemand, het tweede door kapitein Heemskerck met als stuurman en expeditieleider Willem Barentsz. Dit schip had 17 bemanningsleden. Zij voeren vanuit Amsterdam naar het noorden, tussen Vlieland en Terschelling naar de Shetland-eilanden en verder.

Slide 9 - Tekstslide

Jacob van Heemskerck
Jacob was een zoon van een zeilmaker. Hij kwam uit Delft en werd al vroeg wees, waarna hij in Amsterdam in een opvang terechtkwam. Hij leerde daar zeevaartkunde en ging werken voor een koopman. Heemskerck was zeevaarder en voer met Barentsz op zijn 2e en 3e ontdekkingsreis.
Gerrit de Veer
Een zeevaarder die meeging op twee expedities van Heemskerck en Barentsz. Het bijzondere aan deze man is dat hij opschreef wat hij allemaal beleefde tijdens zijn reizen. Ook beschreef hij het verhaal van zijn laatste expeditie, Nova Zembla. Zijn verslagen werden uitgegeven: de Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort. Een boek van zijn verslagen en het logboek van Willem Bartensz.

Slide 10 - Tekstslide

Route
Vanuit Amsterdam vertrokken de twee schepen, op zoek naar een alternatieve route om in Indië te komen. Rijp en Heemskerck voeren samen richting Spitsbergen. Na een ruzie gingen ze nog noordelijker, maar dat mislukte. Terug in Spitsbergen kiest Rijp ervoor om terug te varen. Heemskerck vaart verder in noordoostelijke richting, langs Noorwegen en nog verder

Slide 11 - Tekstslide

Kapitein Rijp keerde terug. Hij zag de route door het ijs niet zitten.  Willem Barentsz wilde langs de kust van Nova Zembla verder varen. Het was veel kouder dan verwacht en er was heel veel ijs.
Toen het schip rond de noordpunt van Nova Zembla voer, kwam het helemaal vast te zitten in het ijs. Het was eind augustus en wat er ook geprobeerd werd, het schip zat muurvast.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Overleven op Nova Zembla
Overleven op Nova Zembla
  • Leven in het behouden huis, gebouwd van aangespoeld hout en resten van het schip
  • Koud
  • Poolnacht, donker van november tot eind januari
  • Slecht en weinig eten.
  • Dreiging van ijsberen
  • Ziekte door vitaminetekort en het eten van ijsberenvlees

Slide 14 - Tekstslide

wat zouden ze hebben gegeten tijdens het overwinteren op Nova Zembla?

Slide 15 - Woordweb

Zelfs in mei bleef het onmogelijk om het schip los te krijgen uit het ijs.

Er werd besloten om niet langer te wachten en met sloepen terug te keren.
Dat was afzien. Er lag veel ijs en de mannen moesten de sloepen over het ijs slepen


Er werd besloten niet te wachten om verder te gaan, maar met de sloepen terug te keren.

Slide 16 - Tekstslide

De terugreis
Na 9 maanden op Nova Zembla begon de terugreis. Op veertien juni vertrokken ze. De eerste dagen waren een ramp, er waren heel veel ijsschotsen. Binnen een week stierven expeditieleider Willem Barentsz en nog een bemanningslid (20 juni 1597).
 
De mannen voeren langs de kust naar het zuiden, zeilend en roeiend. Slecht weer, mist en uitputting
maakten de terugkeer een wanhopige reis. Een deel van de voedselvoorraad sloeg overboord. In het zuiden van Nova Zembla kwam de groep eindelijk weer mensen tegen, zodat ze aan eten konden komen. 

Twee brede zeestraten moesten ze toen nog oversteken en verder langs de kust. Gelukkig waren hier meer mensen, waarvan ze eten kregen of konden kopen. Het lepelblad dat ze onderweg tegenkwamen, gaf weer kracht. In dit plantje zit heel veel vitamine C.
 
Op het schiereiland Kola kwamen de mannen handelsschepen tegen. Op een ervan 
voer kapitein Rijp, die ze gelijk voedsel gaf om aan te sterken Het was toen 2 september.
Met de sloepen was 2200 kilometer gevaren. Bijna drie maanden deed de bemanning over
de terugreis. 

 

Slide 17 - Tekstslide

Op één november 1597, anderhalf jaar na vertrek, kwam de bemanning weer in Amsterdam aan. Dat twaalf bemanningsleden het hadden overleefd was een wonder.
 

Willem Barentsz had de Noordpool en
Nova Zembla in kaart gebracht.
Bemanningslid Gerrit de Veer had een
dagboek bijgehouden.
Dit dagboek werd in 1598 uitgegeven.
Het zorgde ervoor dat deze derde reis en alle
belevenissen bekend werden.

Slide 18 - Tekstslide

Dankzij Barentsz en zijn mannen zijn de Bereneilandenen Spitsbergen ontdekt. 
Spitsbergen is nog heel lang
een Nederlands walvisstation geweest.

Door een Noorse pelsjager is het Behouden Huys
gevonden, Heel veel spullen lagen daar nog.
Een schoen en een slof (brrr KOUD), een linnenhemd (ook wel wambuis genoemd) een kookpot. Maar ook een woordenboek en een kaartpasser.
 

Slide 19 - Tekstslide

Ook onderzoekers bekeken de resten van het Behouden Huys. In de schoorsteen van het huis vonden zij een brief van Barentsz, waarin hij beschreef wat er was gebeurd en waarin hij zijn excuses aanbood.

Slide 20 - Tekstslide

Op de werf in Harlingen is de Witte Swaen - het schip van Barentsz  - nagebouwd. De scheepsbouwers daar laten je met veel plezier zien hoe dat is gedaan en vertellen de verhalen bij de reis van Barentsz en zijn mannen.  Wat een belevenissen!

Slide 21 - Tekstslide

Zou je het leuk vinden om dit schip eens echt te bekijken?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll