H4.3_Bijzondere zouten_deel 2_ 4H

H4.3 Bijzondere zouten - deel 2
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4.3 Bijzondere zouten - deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Onderwerpen
 • gekleurde zouten
 • hydraten
 • dubbelzouten 

Slide 2 - Tekstslide

hydraten en reactievergelijkingen
Geef de kloppende oplosvergelijking voor
het oplossen van blauw kopersulfaat in water.

CuSO4.5H2O (s) --> Cu2+ (aq) + SO42- (aq) + 5 H2O (l)

Slide 3 - Tekstslide

Onderwerpen
 • gekleurde zouten
 • hydraten
 • dubbelzouten 

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
 1. Ik kan uitleggen wat een dubbelzout is.
 2. Ik kan uit de formule van een (dubbel)zout afleiden wat de lading van de ionen is.
Slide 5 - Tekstslide


Weet je het nog ...
Wat is de lading van het loodion in Pb(CO3)2 (s) ?
A
+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 6 - Quizvraag

Welke lading heeft het loodion?
Uitwerking:
2 CO32- ionen hebben samen een lading van 4-
--> dus de totale negatieve lading is 4-
--> dan moet er ook een totale positieve lading zijn van 4+
--> deze lading van 4+ is verdeeld over 1 loodion
--> de lading van één loodion is 4+        


Pb(CO₃)₂   
Pb4+

Slide 7 - Tekstslide

dubbelzouten
azuriet                        dolomiet                  aluin                          aquamarijn

Slide 8 - Tekstslide

Wat zou worden bedoeld met een dubbelzout?

Slide 9 - Open vraag

dubbelzout
Een dubbelzout is een zout waarin twee of meer verschillende positieve ionen en/of negatieve ionen in het ionrooster zitten.
azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   

Slide 10 - Tekstslide

azuriet
Azuriet bestaat uit:
3 Cu?+ ionen       2 CO32- ionen      2 OH- ionen

Koperionen kunnen een lading van 1+ en 2+ hebben.
Welke lading hebben de koperionen in azuriet?
azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   

Slide 11 - Tekstslide

Welke lading hebben de koperionen in azuriet?
azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   
A
2+
B
1+

Slide 12 - Quizvraag

azuriet
Welke lading hebben de koperionen in azuriet?
Uitwerking:
2 CO32- ionen hebben samen een lading van 4-
2 OH- ionen hebben samen een lading van 2-
--> dus de totale negatieve lading is 6-
--> dan moet er ook een totale positieve lading zijn van 6+
--> deze lading van 6+ is verdeeld over 3 koperionen
--> de lading van één koperion is 6+ / 3 is dus  2+           


azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   

Slide 13 - Tekstslide


Wat is de lading van het ijzerion in Mohr's zout (NH4)2Fe(SO4)2 ?
A
+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 14 - Quizvraag

(NH4)2Fe(SO4)2
Welke lading heeft het ijzerion in Mohr's zout?
Uitwerking:
2 SO42- ionen hebben samen een lading van 4-
--> dus de totale negatieve lading is 4-
--> dan moet er ook een totale positieve lading zijn van 4+
--> deze lading van 4+ is verdeeld over 2 ammoniumionen en 1 ijzerion
--> de lading van twee ammoniumionen is 2+        
--> dan is de lading van het ijzerion dus 2+

Mohr's zout (NH4)2Fe(SO4)2  

Slide 15 - Tekstslide

huiswerk
 • doorlezen / goed bestuderen H4.3 
 • AFmaken opgaven 1 t/m 4 + 6 + 8 t/m 10 in je schrift
   

Slide 16 - Tekstslide

opgave 8 a
Je kunt ook rekenen aan hydraten.
Dit doe je met stappenplan rekenen-aan reacties.
Op de volgende dia wordt uitgelegd hoe je deze opgave aan kunt pakken....

Slide 17 - Tekstslide

opgave 8astap 1: noteer de reactievergelijking
               CaCl2 (s) + 2 H2O (l) --> CaCl2.2H2O (s)
stap 2:        1               :     2              :        1                              molverhouding
stap 3: gegeven       gevraagd
                450 g               ? g

Slide 18 - Tekstslide

opgave 8a - rekenschema
stap 1: noteer de reactievergelijking
               CaCl2 (s) + 2 H2O (l) --> CaCl2.2H2O (s)
stap 2:        1               :     2              :        1                              molverhouding
stap 3: gegeven       gevraagd
                450 g               ? g


              .... mol                .... mol
/ MCaCl2
x MH2O
x 2

Slide 19 - Tekstslide

opgave 9a

Slide 20 - Tekstslide