College 4: Toepassen van ICT in het onderwijs

Digitale Didactiek: 
Toepassen van ICT in het onderwijs
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
Moderne mediaHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Digitale Didactiek: 
Toepassen van ICT in het onderwijs

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gebruik tweede scherm
Gebruik je telefoon als tweede scherm. Je kunt via de appstore de lessonup-app installeren of naar lessonup.app gaan. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat hebben we gedaan in de eerste drie colleges van digitale geletterdheid/digitale didactiek?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen college 4:
  • Uitleg 21e eeuwse vaardigheden 
  • Uitleg TPACK 
  • Spelen TPACK spel
  • Toepassen TPACK: Maak een ebook
College 5: Interactieve lessen ontwikkelen
College 6: The Big Six: informatievaardigheden

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heb jij je werkstuk op de basisschool gemaakt?
A
Op de computer en uitgeprint met kleurenprinter
B
Ik schreef mijn werkstuk met pen
C
Anders....
D
Ik heb nog nooit een werkstuk gemaakt

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij 21ste eeuwse vaardigheden

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Van 21ste eeuwse vaardigheden naar digitale geletterdheid

Slide 8 - Tekstslide

Omdat er binnen het huidige curriculum uit 2006 (de kerndoelen) niet voldoende aandacht is voor deze 21e eeuwse vaardigheden. Is het leergebied digitale geletterdheid in het leven geroepen. DG bestaat uit informatievaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Op scholen wordt dit meestal niet als vak aangeboden op de basisschool. Het vak zou idealiter binnen de huidige vakken moeten worden aangeboden.
0

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Computational thinking is iets anders dan denken als een computer of leren programmeren. Het is het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind jij? Moet digitale geletterdheid een vak op de basisschool worden? Waarom wel/niet?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zou je ICT gebruiken in het onderwijs?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan welke vaardigheden hebben we gewerkt in de vorige colleges van digitale geletterdheid?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

TPACK Model
Technological
Pedagogical
Content
Knowledge 

= pedagogiek/ didactiek

Slide 15 - Tekstslide

Dan het TPack model. Dit staat voor.... Waarom is dit TPACK model in het leven geroepen.
Fysieke leermiddelen

Slide 16 - Tekstslide

In 1986 alleen Didactiek, vakinhoud en fysieke leermiddelen. Wat zijn voorbeelden van fysieke leermiddelen? Telraam, Blokken, klok, letterkaart, wereldkaart.
Na 1986

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

"Succesvol lesgeven met behulp van ICT betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK model"

Succesvol lesgeven met behulp van ICT betekent dat de leraar continu een balans zoekt tussen de domeinen van het TPACK model

Digitale leermiddelen zijn middelen en nooit een doel op zich!!

Slide 19 - Tekstslide

Dus niet zomaar een ipad kar de klas in gooien. Digitale leermiddelen zijn nooit een doel op zich!
Tekstverwerker (Word)
Spellingscontrole
Samenwerken in online tekstverwerker
Online boek met ingesproken tekst/video's/plaatjes

Slide 20 - Tekstslide

sub = technologie vervangt papier
aug = ingezet als vervangend hulpmiddel en levert verbetering op
modification = tech leidt tot verbetering opdracht
redefinition = transformatieve wijze opdracht, was niet mogelijk geweest zonder tech
Welke ICT-toepassingen gebruik jij tijdens jouw onderwijs?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vakinhoud: (Natuur)
De werking van het oog

Didactiek (Werkvorm):
Demonstreren / vertonen

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Techniek?


Welk (digitaal)leermiddel zou je hier kunnen inzetten?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud:
Hoe houden wij de school schoon?

Werkvorm:
Omgekeerd brainstormenSlide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Techniek?

Slide 25 - Open vraag

Dit kan bijvoorbeeld in LessonUp, Prowise, Padlet etc.
Wat zijn voordelen van het integreren van digitale technologie in onderwijs?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kan ICT in het onderwijs ook kwaad doen? Hoe?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Effecten geanimeerde prentenboeken risicoleerlingen

+ verhaalbegrip & woordenschat
- achtergrondgeluid & muziek

a. Geanimeerde prentenboeken hebben positieve invloed op woordenschat en taalbegrip (bij herhaalde aanbieding) van anderstalige leerlingen
b. Kinderen met lage SES (lage sociaaleconomische status) boekten meer vooruitgang dan andere leerlingen op woordherkenning en fonologisch bewustzijn
c. Kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM) hebben meer baat bij statische boeken. Er is dus voorzichtigheid geboden met achtergrondgeluid en muziek


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hypermedia
+ gebruiksvriendelijk
- boodschappen kunnen wegvallen

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht:
  1. Werk in tweetallen
  2. Trek 3 kaartjes van het TPACK-spel: Didactiek, Content en Technologie. 
  3. Deel de kaartjes op Padlet
  4. Past één van de kaartjes niet bij de rest? (Bijv: is de technologie niet van meerwaarde op de inhoud/didactiek?) Trek dan een nieuw kaartje.
  5. Bedenk een les, een werkvorm en een bijpassende vorm van technologie. Werk deze les uit

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oogst
Delen van een aantal lessen.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf twee dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Volgende college
Interactieve lessen ontwikkelen:
           Maak vooraf een LessonUp account aan. 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies