Mijn proefles

Evenementorganisatie
  • Uitleg poule en competitiesystemen
  • Hele en halve competitie
  • berekenen van aantal wedstrijden in een poule
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MBO

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Evenementorganisatie
  • Uitleg poule en competitiesystemen
  • Hele en halve competitie
  • berekenen van aantal wedstrijden in een poule

Slide 1 - Tekstslide

Deel 1:
Powerpoint.

Slide 2 - Tekstslide

Inleiding:
Een van de meest voorkomende organisaties is het poulesysteem. Het is zowel geschikt voor recreatief als prestatief. Deelnemers spelen meerdere wedstrijden en er komt een eerlijke winnaar uit.

Slide 3 - Tekstslide

Hele competitie:
Bij een hele competitie spelen de deelnemers 2 keer tegen elkaar. Vaak spelen ze 1 keer thuis en 1 keer uit. Bij een hele competitie kun je denken aan de voetbal of hockeycompetitie. Een hele competitie gaat over een langere periode.

Slide 4 - Tekstslide

Halve competitie:
Bij een halve competitie spelen de deelnemers 1 keer tegen elkaar. Halve competities worden meestal gebruikt bij toernooien en waar je met tijdsdruk te maken hebt.

Slide 5 - Tekstslide

Berekening:
  • Hele competitie: X= T.T-T                          lees: ( X= T x T-T )
  • Halve competitie: X= T.T-T : 2
                                           


Slide 6 - Tekstslide

Uitschrijven van wedstrijden:
Wanneer we deze wedstrijden willen gaan uitschrijven en indelen moeten we gebruik maken van een structuur zodat we geen wedstrijden vergeten en of er dubbels in voor komen. Het uitschrijven van wedstrijden doen we met een kloksysteem.

Slide 7 - Tekstslide

Uitschrijven van wedstrijden bij een even aantal teams: 1 blijft staan!
1-2      1-4      1-6      1-5         1-3       controle: 1-2
3-4     2-6     4-5      6-3        5-2                          3-4
5-6     3-5     2-3      4-2        6-4                          5-6

Slide 8 - Tekstslide

Uitschrijven van wedstrijden bij een oneven aantal teams: alles draait door!!
1-2      2-4      4-5      5-3       3-1       controle: 1-2
3-4     1-5      2-3       4-1        5-2                          3-4
5           3           1            2            4                              5

Slide 9 - Tekstslide

Deel 2:
Vragen maken d.m.v. quiz of padlet.

Slide 10 - Tekstslide

Hele competitie:
Halve competitie:
één keer tegen een tegenstander.
twee keer tegen elke tegenstander
X= T.T-T        
X= T.T-T
:2
         

Eredivisie
Schaken

Slide 11 - Sleepvraag

Bereken het aantal wedstrijden in een poule van 5 teams van een halve competitie:

Slide 12 - Open vraag

Bereken het aantal wedstrijden in een poule van 8 teams in een hele competitie. Welke formule klopt?
A
8x8=64-8=56:2= 28
B
8x8=64-8=56
C
8x8=64:2=32

Slide 13 - Quizvraag

Forms: Bereken het aantal wedstrijden

Slide 14 - Tekstslide

Schrijf de wedstrijden van 1 poule van 7 uit aan de hand van het kloksysteem:

Slide 15 - Open vraag

Schrijf de wedstrijden van 1 poule van 6 uit aan de hand van het kloksysteem.

Slide 16 - Open vraag

Deel 3:
Video instructie.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide