partnerdag vdab 30/11/2018

BRUSSELSE BUDGETTEN & BESLISSINGEN
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieHoger onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

BRUSSELSE BUDGETTEN & BESLISSINGEN

Slide 1 - Tekstslide

DEEL I : BUDGETTEN

Slide 2 - Tekstslide

Hoeveel financiële middelen heeft VDAB Brussel ter beschikking in 2019?
A
2 miljoen
B
4 miljoen
C
7 miljoen
D
10 miljoen

Slide 3 - Quizvraag

Hoeveel % van het totaal budget gaat naar projecten bij partnerorganisaties?
A
35 %
B
50%
C
75%
D
95%

Slide 4 - Quizvraag

Budget VDAB 2017

 • Dotatie Vlaanderen      € 709 miljoen
 • Europa                                € 27 miljoen
 • Eigen opbrengsten       € 90 miljoen
 • Federaal en gewesten € 475.000

Slide 5 - Tekstslide

VDAB Brussel
Samenwerkingsovereenkomst 2018-2020 Actiris - VDAB
 • Gemandateerde trajecten
 • SPI-financiering
 • VDAB ambassadeurs 
Samenwerkingsovereenkomst (tot 31/12/2018) Actiris-VDAB
 • Intensieve begeleiding ”groeipad voor Brusselse NEET jongeren" binnen het ESF YEI-programma


Slide 6 - Tekstslide

Budgetten Brussel 


ESF:            € 9,5 miljoen

DAC:   +/- € 1,7 miljoen

Slide 7 - Tekstslide

BUDGETTEN VDAB Brussel

Werkingsbudget VDAB Brussel  = € 4.371.000  
(excl. communicatiebudget €20.000)

 1. bezwaard budget
 2. niet bezwaard budget 
 3. campusbudget


Slide 8 - Tekstslide

1. Bezwaard budget 
€ 1.006.000

 • Werkwinkel Brussel € 457.000
 •  UB³ € 549.000


Slide 9 - Tekstslide

2. Niet bezwaard budget 
€ 3.155.800

 • Projecten i.s.m. partners
 • Samenwerkingen (onderwijs, unieke partners,..)
 • Gunningen na uitbestedingsprocedure
 • Toepassing wet op de overheidsopdrachtenSlide 10 - Tekstslide

Naar welke sectorale cluster gaan de meeste centen in het niet bezwaard budget ?
A
Business Support, Retail & ICT
B
Zorg & Onderwijs
C
Bouw & Hout
D
Transport & Logistiek

Slide 11 - Quizvraag

 niet bezwaard budget

Slide 12 - Tekstslide

niet bezwaard budget

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

3. Campusbudget
€ 197.200

 • Werkingskosten eigen beheer opleidingen VDAB Brussel 
       (exclusief loonlasten)Slide 15 - Tekstslide

campusbudget

Slide 16 - Tekstslide

DEEL II: BELEIDSBESLISSINGEN

Slide 17 - Tekstslide

Voorbereiding
VSOP
PSOP
Opmaak bestek(ken)
Publicatie bestek(ken)
Gunning

Slide 18 - Tekstslide

Kwantitatieve elementen bij budgetverdeling 

- totaal aantal vacatures  VDAB & Actiris
- aandeel laaggeschoolde vacatures
- aandeel knelpuntberoepen 

- binnenlandse werkgelegenheid in Brussel
- aandeel 50+ in Brussel
- inkomende pendel in Brussel
- bereik Brusselaars/jongeren 
- uitstroom werk 

- budgetprognose uitbestedingen 
- personeelsinzet 
- middelen eigen beheerSlide 19 - Tekstslide

Welke sector trekt het grootst aantal loontrekkenden in het Brussels Gewest?
A
Bouw
B
Gezondheidszorg
C
Openbaar bestuur
D
Groot- en kleinhandel

Slide 20 - Quizvraag

TOP 11  sectoren in Brussel 

Slide 21 - Tekstslide

Wat is geen knelpuntberoep in Brussel?
A
Zorgkundige
B
Metselaar
C
Kelner
D
Kapper

Slide 22 - Quizvraag

Beroepen met steeds weerkerende aanwervingsmoeilijkheden in Brussel
  -onderwijzend personeel 
  -verpleegkundigen
  -commerciële functies (verkoper en vertegenwoordiger)
  -keuken- en zaalpersoneel in de horecasector 
  -ambachtelijke beroepen (bakker, beenhouwer )
  -technische beroepen 
  -informatici en ingenieurs
  -medewerker beheer human resources of boekhouder


Slide 23 - Tekstslide

Kwalitatieve elementen bij budgetverdeling 

 • Historiek (geleidelijke bijsturing)

 • Doelgroepenbereik (vb. Brusselaars/jongeren)

 • Verschil in kostprijs per cluster (vb. opleidingen Bouw tov Retail)

 • Zwaarte kostprijs voor VDAB (vb. opleidingen ism Onderwijs/privé)

Slide 24 - Tekstslide

VERDELING BUDGETTEN 
Status quo behalve stijging voor :
1) Retail: grote binnenlandse werkgelegenheid,veel vacatures, kansen voor laaggeschoolden en Brusselaars

2) Diensten: diensteneconomie; ruime cluster (horeca, toerisme,bewaking,...),hoog bereik Brusselaars/jongeren

3)Zorg: veel vacatures, sterk aanwezig in Brussel, diploma op einde van bepaalde trajecten, kansen voor Brusselaars

Slide 25 - Tekstslide

Voorbereiding
VSOP
PSOP
Opmaak bestek(ken)
Publicatie bestek(ken)
Gunning

Slide 26 - Tekstslide

PSOP staat voor
A
Progressief Sociaal Ondernemingsplan
B
Pacifistisch Speciaal Ondernemingsplan
C
Persoonlijk Sportief Ondernemingsplan
D
Provinciaal Sectoraal Ondernemingsplan

Slide 27 - Quizvraag

VSOP

tactische acties 

rekening houdend met demografische & technologische veranderingen 
 
Op centraal niveau

Corporate aanpak centrale sectorale managers
PSOP

operationele acties 

binnen de tactische lijnen van het VSOP


Op provinciaal niveau

Corporate aanpak provinciale sectorale managers 

Slide 28 - Tekstslide

Voorbereiding
VSOP
PSOP
Opmaak bestek(ken)
Publicatie bestek(ken)
Gunning

Slide 29 - Tekstslide

Opmaak bestek(ken)

Rekening houdend met : 

 • meer afstemming over de provincies heen
 • ook gericht naar tewerkstelling in Vlaanderen

Slide 30 - Tekstslide

Voorbereiding
VSOP
PSOP
Opmaak bestek(ken)
Publicatie bestek(ken)
Gunning

Slide 31 - Tekstslide

Nieuw idee?
Dien een ideefiche in

via managers (Kris/Geert) of teamleider


Bespreking op Projectenbureau


Slide 32 - Tekstslide

Projectenbureau  
 • leden: directeur, dienstverleningsmanagers, net- en stadsmanager, expert arbeidsmarktinfo, expert budgetten, inkoper => mandaat van Brussels Directie Comité

 • 11x/jaar

 • beslist over het goed- of afkeuren van nieuwe projecten buiten PSOP's; 

 • beslist over bijsturingen in lopende projecten indien dit formeel vereist is (vb. aanpassing gunning, budgetwijziging,...)Slide 33 - Tekstslidearbeidsmarkt/knelpuntgericht? 

bereik doelgroepen?

gevraagd budget (PPP)?

passend in VSOP en budgetverdeling (soortelijk gewicht) 


vakexpert, expert arbeidsmarktinfo

dienstverleningsmanager 

expert budgetten

stad- en netwerkmanager

sectorale teamleider
Beslissingselementen Projectenbureau 
Adviesverlening door

Slide 34 - Tekstslide

Bedankt

Slide 35 - Tekstslide