M4 week 43

Put away your phone
Put your bag on the floor
Take off your jacket
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Put away your phone
Put your bag on the floor
Take off your jacket

Slide 1 - Tekstslide


  • Open dag
  • MBO inschrijven
  • Herkansingen
  • Ouderavond

Slide 2 - Tekstslide

Goal: 
I can intriduce myself

I can describe the pictures 
&

Slide 3 - Tekstslide


Go to MagisterMe
 
Step 1 : English > Week 4 
Step 2 : Describing the pictures 

Slide 4 - Tekstslide

A word that tells you something about an object or a person. For example what it looks like. 
A word that usually describes an action, it is something you can do.
A word that identifies people, objects, ideas, places etc.
A word that is used to change the meaning of a verb, an adjective or another adverb
ADJECTIVE
VERB
ADVERB
NOUN

Slide 5 - Sleepvraag

noun
verb
adjective
adverb

znw
ww
bnw
bw

Slide 6 - Tekstslide

beauty
noun  --> beauty
verb --> to beautify
adjective --> beautiful
adverb --> beautifully

Slide 7 - Tekstslide

journey - reis (over land)
voyage - reis (over zee)
Channel Tunnel - kanaaltunnel
canal - kanaal/gracht
on holiday - op vakantie
to intend - van plan zijn
intention - bedoeling/plan
to fill in - invullen
form - formulier
valid - geldig

Slide 8 - Tekstslide

cycling trip - fietstocht
impressive - indrukwekkend
otherwise/else - anders
guide - gids
guidebook - reisgids
leaflet - folder
free - gratis
visa - visum
to apply for - aanvragen
local - plaatselijk

Slide 9 - Tekstslide

border - grens
to rely on - vertrouwen op
reliable - betrouwbaar
camping site/campsite - kampeerterrein
to camp - kamperen
to afford - zich veroorloven
anyhow/anyway - hoe dan ook

Slide 10 - Tekstslide

I think we should buy the ______ to prepare for our trip.
A
guide
B
guidebook
C
leaflet
D
form

Slide 11 - Quizvraag

He had no _______ of studying for his test.
A
intend
B
intention

Slide 12 - Quizvraag

They tried to buy all their products at _______ stores.
A
valid
B
impressive
C
local
D
free

Slide 13 - Quizvraag

Write a sentence with
guide - to rely on

Slide 14 - Open vraag

Write a sentence with
border - visa

Slide 15 - Open vraag

I know how to use the words from list 41
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll

Get out your laptop
Put away your phone
Put your bag on the floor

Slide 17 - Tekstslide

Describe the picture

Slide 18 - Tekstslide

Zoek een Engelstalig artikel van minimaal 500 woorden en lever dit in samen met onderstaande opdrachten.
  1) Markeer en vertaal de moeilijke woorden.
2) Vervolgens maak je een samenvatting in het Engels: ca. ¼ van het artikel.
3) Tenslotte schrijf je je mening op – in het Engels- over het artikel.

Dit staat allemaal in 1 word bestand, dat je inlevert via Magister Me


Slide 19 - Tekstslide

Put away your phone
Put your bag on the floor

Slide 20 - Tekstslide

In this picture we see ………
This picture shows ………..
in the middle..../in the centre...
at the top.../at the bottom ...
on the left.../ on the right....
in the top right-hand corner...
in the bottom left-hand corner...
in the background / in the foreground...
Ways to describe a picture

Slide 21 - Tekstslide

Describe the picture

Slide 22 - Tekstslide

Describe the picture

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide