presentatie lerarenregister

Doel mijn bezoek AOb
Me overtuigen van noodzaak van het lerarenregister
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Doel mijn bezoek AOb
Me overtuigen van noodzaak van het lerarenregister

Slide 1 - Tekstslide

Waarom deze wet?
Oplossen van knelpunten voor docent:
 • hoge werkdruk
 • teveel tijdrovende randzaken
 • ervaren zeggenschap te laag

Slide 2 - Tekstslide

Doel van de wet
Positie en beroepskwaliteit van de docent versterken
Stappen:
 1. omschrijving beroep leraar.
 2. professionele ruimte van docent in school (professioneel statuut en professionele standaard).
 3. bevoegdheid en bekwaamheid laten zien.

Slide 3 - Tekstslide

Kernelementen wet + planning
 • wettelijke omschrijving beroep (aug 2017)
 • verankering professionele ruimte (aug 2017)
 • invoering professionele standaard (aug 2017)
 • invoering professionele statuut (aug 2017)
 • invoering verplicht lerarenregister (aug 2018)
 • invoering register voorportaal (aug 2018)

Slide 4 - Tekstslide

Omschrijving beroep
Docenten dragen verantwoordelijkheid voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.
Bijzonder genoemd: zelfstandige verantwoordelijkheid beoordelen onderwijsprestaties leerlingen

Slide 5 - Tekstslide

Verankering professionele ruimte
Docent bepaalt:
- inhoud lesstof
- wijze lesstof aangeboden
- gebruikte middelen (Ipad of niet)
- pedagogisch-didactische aanpak
- onderhouden bekwaamheid

Slide 6 - Tekstslide

Invoering professionele standaard
Door docenten voor docenten.
Legt algemeen aanvaarde normen en waarden vast.
Individuele ruimte voor docent om af te wijken.
Bevoegd gezag hierin geen zeggenschap.

Slide 7 - Tekstslide

Invoering professioneel statuut
Afspraken op schoolniveau tussen directie en docenten. 
Zeggenschap docenten vastgelegd.
Professionele standaard leidraad.
Controle door inspectie.

Slide 8 - Tekstslide

Lerarenregister
Voor alle werkzame docenten
Digitale map via DigiD
Professionaliseringsactiviteiten: 160 uur in 4 jaar (alle aanstellingen)
Na 4 jaar niet voldaan aan 160 uur: in registervoorportaal en je mag niet meer lesgeven

Slide 9 - Tekstslide

Deelnemersraad
Formuleert professionele normen docent
Professioneel statuut
Beoordeelt registratiecriteria

Slide 10 - Tekstslide

Werk aan de winkel
Schoolbesturen: gegevens aanleveren (aug 2017-aug 2018)
per 1 aug 2018: docenten registreren verplicht, kan nu al vrijwillig
voordeel: stemmen op leraren voor deelnemersraad en opgebouwde punten worden meegenomen
1e periode geen sancties op tekort aan bijscholing, daarna wel

Slide 11 - Tekstslide