1.4 Tsunami's

1.4 Tsunami
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

1.4 Tsunami

Slide 1 - Tekstslide

lesdoelen
Ik weet wat een tsunami is en wat de gevolgen van tsunami's kunnen zijn;
Ik begrijp hoe tsumami's ontstaan en waarom de gevolgen van mensen in arme landen verschillen van die voor bewoners van rijke landen;
Ik kan op een kaart de kusten aanwijzen die door tsunami's getroffen kunnen worden.

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen 
 • Aardbeving
 • Evacueren
 • Schaal van Richter
 • Tsunami
 • Zeebeving
 • Epicentrum
 • Hypocentrum
 • Seismoloog
Tekst

Slide 3 - Tekstslide

Wat is een tsunami?
A
een aardbeving
B
een mat waarop vecht-sporten worden gedaan
C
een vloedgolf als gevolg van 2 cruiseschepen die botsen
D
een vloedgolf als gevolg van een zeebeving

Slide 4 - Quizvraag

Wat is een tsunami?
 • Hoge golf
 • Ontstaat door zeebeving 
 • 2 platen botsen tegen elkaar
 • Oceaanbodem wordt opgetild en neergegooid
 • Zeewater komt in beweging, hoge golf ontstaat 
 • Golf kan snelheid van 800 km/u bereiken!

Slide 5 - Tekstslide

Hoe ontstaat een tsunami?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Grondeffect: 
Het verschijnsel dat in een ondiepe kustzone door de afremming van het water de golfsnelheid wordt omgezet in golfhoogte 

Slide 8 - Tekstslide

Opbouw van de tsunami
 • Golf komt aan de kust met hoge snelheid
 • Door ondiep water remt de golf af
 • Hierdoor stapelt het water op tot hoge muur van water
 • Met grote kracht dendert het water het land op

Slide 9 - Tekstslide

Je ziet twee kolommen. Sleep de woorden naar de juiste kolom. Wat gebeurt er...
op open zee?
aan de kust?
Lage snelheid golven
Gevaar voor boten
Ongevaarlijk voor boten
Hoge snelheid golven
Hoge golven
Lage golven
Grondeffect

Slide 10 - Sleepvraag

Maak nu een strip waarin je in vier stappen tekent hoe een tsunami kan ontstaan

Slide 11 - Tekstslide

Wat zie je gebeuren op de volgende slide?

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Tekstslide

Tsunami: sleep de juiste omschrijvingen in de afbeelding
ondiepe kust: afnemende snelheid, hogere golf
onderzeese aardbeving (zeebeving)
golven, zeer hoge snelheid. Tot 800 km/uur

Slide 14 - Sleepvraag

Slide 15 - Video

Welk verschijnsel hoort bij welke plaatbeweging?
Convergent
Divergent
Transform
Plooiingsgebergte
Tsunami
Mid - oceanische rug

Slide 16 - Sleepvraag

Bij wat voor breuk kan een tsunami ontstaan?
A
Transforme breuk
B
Convergente breuk
C
Divergente breuk

Slide 17 - Quizvraag

Gevolgen van een tsunami

Slide 18 - Tekstslide

Denken-Delen-Uitwisselen: noem twee 
mogelijke gevolgen van een tsunami.

Slide 19 - Tekstslide

Gevolgen van een tsunami

Slide 20 - Tekstslide

Na de tsunami in 2004
De bekendste tsunami vond plaats op 26 december 2004 nabij Banda Aceh, Indonesië. Enkele gevolgen:
 - Meer dan 200.000 doden, verspreid over 12 landen

- Provinciehoofdstad Aceh voor 80% verwoest

-  Grote gebieden onder water; enorme schade infrastructuur & landbouw


Slide 21 - Tekstslide

Na de tsunami in 2004
Voor 2004

Slide 22 - Tekstslide

Getroffen landen van de tsunami 2004

Slide 23 - Tekstslide

Japan, 2011
Indonesië, 2018 
Paragraaf 4

Slide 24 - Tekstslide

Gevolgen van een tsunami
 • Veel (dodelijke) slachtoffers
 • Hoge economische schade (€)
 • Radioactieve straling door ontploffing kernreactor (in Japan) 
 • Natuur vernietigd 

Slide 25 - Tekstslide

Hulp bij tsunami
 • Evacueren bevolking
 • Noodhulp: medicijnen, voedsel, schoon water, onderdak
 • Structurele hulp: evacuatieplan, waarschuwingssysteem ontwikkelen, opbouwen van het getroffen gebied.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Check je leerdoel!
 • Wat heb je geleerd over tsunami's?
 • Wat snap je nog niet zo goed?
 • Wat ga je doen om alsnog je leerdoel te bereiken?

Slide 28 - Tekstslide