Dertien kolonies worden één land

De Verenigde Staten
1773-1914

Dertien kolonies worden één land
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2-6

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De Verenigde Staten
1773-1914

Dertien kolonies worden één land

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide


Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Engelse kolonisten in Noord-Amerika onafhankelijk werden van de Engelse koning.

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij eigenlijk van 
de Verenigde Staten?

Slide 4 - Woordweb


Oorspronkelijke bewoners 

 • De Native Americans ('indianen'), vermoedelijk via Siberië en Alaska naar Noord-Amerika
 • Daarna kwamen rond 1000 de Vikingen o.l.v. Leif Erikson in het oosten van Noord-Amerika. Ze noemden dit Vinland (Wijnland)
Leif Erikson 'ontdekt' Amerika, 500 jaar voor Columbus. Schilderij uit 1893.

Slide 5 - Tekstslide


De eerste Europese kolonisten

 • Columbus kwam in 1492 aan in Amerika.
 • Na hem kwamen grote groepen Spanjaarden naar Midden- en Zuid-Amerika om daar te gaan wonen.
 • Kolonisatie van Noord-Amerika vanaf 1562: Spanjaarden en Fransen in Florida.
 • Nederlanders vestigden zich vanaf 1624 in Manhattan (New York)
Columbus 'ontdekt' Amerika. Columbus is nooit in Noord-Amerika geweest. In zijn vier reizen bezocht hij alleen Midden- en Zuid-Amerika.

Slide 6 - Tekstslide

Video
Beeld van Columbus wordt neergehaald in de Verenigde Staten

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video


Engelse kolonisten

 • Pas in de 17e eeuw stichtten Engelsen kolonies in het oosten van Noord-Amerika: John Smith in de kolonie Virginia (1607)
 • De kolonisten waren om verschillende redenen naar Amerika vertrokken.
 • Sommigen waren gevlucht vanwege hun geloof (Pilgrim Fathers), anderen waren gevlucht vanwege armoede en zochten een beter bestaan.
De Mayflower, het schip dat de Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika bracht

Slide 9 - Tekstslide


Saamhorigheid en nationalisme

 • Ontstaan van saamhorigheid en nationalisme door oorlogen tegen de Fransen en Indianen (Franse en Indiaanse Oorlog, 1754-1763)
 • De Engelse kolonisten verzetten zich steeds meer tegen het gedrag van het moederland Engeland.

 • Ondanks dat ze belasting moesten betalen, mochten ze niet meepraten in het Britse parlement: “No taxation without representation!
Tijdens de oorlog tussen de Engelsen en de Fransen, besloten stammen Native Americans zich aan te sluiten bij de Fransen. Ze zagen in hen een minder groot gevaar dan de Engelsen.

Slide 10 - Tekstslide


De Boston Teaparty (1)

 • De kolonisten wilden geen belasting meer betalen over de geïmporteerde Engelse thee. Ze gingen daarom thee smokkelen.
 • In 1773 verleende de Engelse regering de Britse Oost-Indische Compagnie het monopolie op het importeren van thee uit Azië.
 • De kolonisten gingen deze thee boycotten en dronken alleen nog maar gesmokkelde thee.

Slide 11 - Tekstslide


De Boston Teaparty (2)

 • De Engelsen besloten hun thee goedkoper te maken dan de gesmokkelde thee (Tea Act = Thee wet)

 • In Boston bereikten drie Engelse theeschepen de haven.
 • In de nacht van 16 december 1773, werden de schepen bestormd door een groep als indianen verklede kolonisten. 
 • Ze gooiden alle thee, ongeveer 400 kisten, overboord: de Boston Teaparty

Slide 12 - Tekstslide


Onafhankelijkheidsverklaring

 • Het Congres, het vergadering van de dertien koloniën, willen niet meer bij Engeland horen: de verschillen zijn groot. 
 • Oorlog tegen Engeland begon in 1775.
 • Op 4 juli 1776 verklaren ze zichzelf onafhankelijk: Declaration of Independence.
 • Opgesteld door latere presidenten zoals: Thomas Jefferson en John Adams
De Declaration of Independence.

Slide 13 - Tekstslide

Oorlog met Engeland 
1775-1783

 • Het leger van de dertien koloniën werd geleid door generaal George Washington.
 • Voor Engeland is de oorlog lastig en kostbaar vanwege de afstand.

 • In 1781 werd het Engelse leger verslagen bij Yorktown
 • De vrede van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog getekend in Parijs in 1783
Alleen door samen te werken zouden de dertien koloniën kunnen winnen: een slang kan ook niet zonder alle delen van het lichaam. De letters staan voor de namen van de koloniën.
Schilderij van de ondertekening van de vrede in 1783. Het schilderij is nooit afgemaakt omdat de Britten weigerden model te staan.

Slide 14 - Tekstslide

Dit gebied werd bij de Vrede van Parijs overgedragen aan de Verenigde Staten.
De eerste 13 staten van de Verenigde Staten.

Slide 15 - Tekstslide


De oorlog is gewonnen! En nu?

 • Het blijkt lastig om één land te worden: er zijn verschillende ideeën.
 • Moet er één centrale regering (federalisten) komen of meer vrijheid voor elke staat (anti-federalisten)
 • Er komt een unie, de Verenigde Staten, waarbij sommige zaken gezamenlijk zijn, zoals één Grondwet en één president, maar sommige dingen, zoals onderwijs en rechtspraak door elke staat zelf beslist mogen worden.
Niet Thomas Jefferson, maar George Washington werd de eerste president. De generaal was enorm populair en Jefferson was anti-federalist. Dat zou geen goed begin zijn geweest voor de Verenigde Staten.
De 'Betsy Ross'-vlag, genoemd naar de ontwerpster, werd de vlag van dertien koloniën. Het aantal sterren en de gekleurde lijnen staan symbool voor deze dertien koloniën.

Deze vlag verving in 1777 de vlag waarbij de Britse vlag nog aanwezig was.

Slide 16 - Tekstslide


De Verenigde Staten

 • De Verenigde Staten zijn een federale republiek, met gekozen leiders en beperkte macht voor de centrale regering.
 • Er kwam een Grondwet (constitutie) volgens de Trias Politica (driemachtenleer) van Montesquieu: één persoon kan niet alle macht hebben.
 • Bill of Rights: grondrechten voor de inwoners, opgesteld door de Founding Fathers
Dit schilderij werd gemaakt als herinnering aan de Vrede van Parijs. Het schilderij is niet af: de Britse onderhandelaars wilden niet model staan voor het schilderij.

Slide 17 - Tekstslide

Welke staat is als eerste gekoloniseerd?
A
Georgia
B
California
C
Virginia
D
New-England

Slide 18 - Quizvraag

Kolonisten zijn...
A
... indianen die vluchten voor de immigranten
B
... de eerste blanken die naar het westen trokken
C
... de Engelsen
D
... de immigranten die met hulp van de Europeanen staten stichtten

Slide 19 - Quizvraag

1
2
3
4
Het Congres roept de onafhankelijk-heid uit
De VS wordt als onafhankelijk erkend
De kolonisten moeten belasting betalen aan de Britten
Het congres vormt een leger

Slide 20 - Sleepvraag

Wie werd de eerste president
van de Verenigde Staten?
A
John Adams
B
Benjamin Franklin
C
Thomas Jefferson
D
George Washington

Slide 21 - Quizvraag

Begrippen uit deze les


 • Native Americans
 • Boston Teaparty
 • Declaration of Independence
 • Trias Politica
 • Bill of Rights

Slide 22 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Leif Erikson
 • Christoffer Columbus
 • George Washington
 • Thomas Jefferson

Slide 23 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1607: eerste Engelse kolonie in Noord-Amerika
 • 1754-1763: Franse en Indiaanse Oorlog
 • 1773: Boston Teaparty
 • 1775-1783: Amerikaans Onafhankelijkheidsoorlog
 • 1776: Declaration of Independence
 • 1787/1789: Grondwet en Bill of Rights

Slide 24 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 25 - Open vraag


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 26 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 27 - Open vraag