Ethiek in de sport en technologie

Ethiek in de sport en technologie
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ethiek in de sport en technologie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat ethiek is, begrijp je ethiek in de context van sport en technologie, weet je hoe je een ethisch dilemma aanpakt en kun je een paper schrijven over ethiek in sport en technologie.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over ethiek in de sport en technologie?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is ethiek?
Ethiek is de studie van wat goed en slecht is en hoe we ons moeten gedragen. Het gaat over de principes en waarden die ons helpen om beslissingen te nemen en moreel juist te handelen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ethiek in de sport
In de sport gaat ethiek over eerlijkheid, respect en fair play. Het gaat ook over doping, matchfixing en de impact van technologie op de sport.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ethiek in technologie
In de technologie gaat ethiek over privacy, data-ethiek en de verantwoordelijkheid van ontwikkelaars om ethische keuzes te maken bij het ontwerpen van technologieën.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe pak je een ethisch dilemma aan?
1. Identificeer het dilemma. 2. Verzamel informatie en verschillende perspectieven. 3. Analyseer de mogelijke acties en de gevolgen. 4. Maak een weloverwogen beslissing. 5. Evalueer en reflecteer achteraf.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1: Identificeer het dilemma
Bepaal wat het ethische dilemma precies inhoudt en welke waarden of principes in conflict zijn.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 2: Verzamel informatie
Verzamel zoveel mogelijk informatie over het dilemma en de verschillende perspectieven.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 3: Analyseer de mogelijke acties
Denk na over de mogelijke acties die je kunt ondernemen en analyseer de mogelijke gevolgen van elke actie.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 4: Maak een weloverwogen beslissing
Neem een beslissing op basis van de informatie en analyse die je hebt gedaan. Zorg ervoor dat je je beslissing kunt rechtvaardigen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 5: Evalueer en reflecteer
Evalueer de gevolgen van je beslissing en reflecteer op het proces dat je hebt gevolgd. Leer van je ervaring voor toekomstige ethische dilemma's.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe schrijf je een paper over ethiek in sport en technologie?
1. Kies een thema
2. Doe grondig onderzoek
3. Stel een duidelijke vraag of stelling op. 
4. Schrijf een gestructureerd en logisch betoog. 
5. Eindig met een conclusie en discussie.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1: Kies een specifiek onderwerp
Kies een onderwerp dat je interesseert en dat relevant is binnen het domein van ethiek in sport en technologie.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 2: Doe grondig onderzoek
Verzamel informatie en bronnen die relevant zijn voor je onderwerp. Zorg ervoor dat je een goed begrip hebt van de verschillende perspectieven en argumenten.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 3: Stel een duidelijke vraag of stelling op
Formuleer een duidelijke vraag of stelling die je in je paper wilt beantwoorden of verdedigen. Dit zal je helpen om je betoog te structureren.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 4: Schrijf een gestructureerd betoog
Organiseer je gedachten en argumenten in een gestructureerde en logische volgorde. Gebruik heldere taal en ondersteun je argumenten met bewijs uit je onderzoek.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 5: Eindig met een conclusie en discussie
Rond je paper af met een conclusie waarin je je bevindingen samenvat en sluit af met een discussie over mogelijke vervolgvragen of acties.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
We hebben vandaag geleerd wat ethiek is, hoe het van toepassing is in de context van sport en technologie, hoe je een ethisch dilemma kunt aanpakken en hoe je een paper over ethiek in sport en technologie kunt schrijven.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz
Beantwoord de volgende vragen om je begrip van de lesstof te testen:

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 1
Wat is ethiek?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 2
Noem een voorbeeld van een ethisch dilemma in de sport.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 3
Wat is de eerste stap bij het aanpakken van een ethisch dilemma?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag 4
Wat is de laatste stap bij het schrijven van een paper over ethiek in sport en technologie?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 25 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 26 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 27 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.