JCD 2 Marketing les 2

Marketing les 2
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
MarketingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Marketing les 2

Slide 1 - Tekstslide

Klassengroep Lesson up

Slide 2 - Tekstslide

Huiswerk voor volgende week
Stichting Praktijkleren:
- Opdrachten rond thema's
-  Marktonderzoek
- Taken
- Dagelijks leven opdracht 1Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk voor volgende week

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Welke onderzoeksvraag heb jij geformuleerd?

Slide 7 - Open vraag

De onderzoeksvraag luidt: Hoe laat vertrekt de trein naar Amsterdam?

Slide 8 - Tekstslide

Welke onderzoeksmethoden heeft Mathilde gebruikt?

Slide 9 - Open vraag

Mathilde gebruikt de methoden observatie en interview.

 
Zij bestudeert het informatiebord, dat is observatie.
Zij vraagt informatie aan de medewerker achter de informatiebalie en aan medereizigers. Dat is een vorm van interviewen.

Slide 10 - Tekstslide

Benoem de bronnen die Mathilde heeft gebruikt.

Slide 11 - Open vraag

Gebruikte bronnen: informatiebord, informatiebalie en medereiziger.

Slide 12 - Tekstslide

Niet door Mathilde gebruikte bronnen maar wel bruikbaar: NS-app op de smartphone, medewerker van de klantenservice, conducteur, Twitter.

Slide 13 - Tekstslide

Noem twee andere bronnen die Mathilde nog kan raadplegen.

Slide 14 - Open vraag

Marktonderzoek
 • De doelstelling van een marktonderzoek is de reden om onderzoek te doen. Bij marktonderzoek gaat het om het verkrijgen van bruikbare informatie.
 •  
 • De onderzoeksdoelgroep is de groep mensen of bedrijven waarover je in een marktonderzoek iets te weten wilt komen. 

Slide 15 - Tekstslide

Marktonderzoek
 • Een probleemstelling maakt duidelijk waarom het marktonderzoek moet plaatsvinden, over welke onderzoeksdoelgroep het gaat en wat de centrale vraag is die beantwoord moet worden. 

Slide 16 - Tekstslide

Checklist probleemstelling:
De probleemstelling moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • wie de opdrachtgever is;
 • hoe het bedrijfsprobleem in elkaar zit;
 • welke beslissing(en) het bedrijf overweegt;
 • wat de doelstelling is van het onderzoek;
 • wat de centrale onderzoeksvraag is;
 • wat de onderzoeksdoelgroep(en) is of zijn.

Slide 17 - Tekstslide

Fieldresearch vs Deskresearch

Slide 18 - Tekstslide

Ik hou 12 diepte interviews van ieder een uur met de wederverkopers van een exclusief tassenmerk.

Dit is een vorm van desk research
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Ik wil een online winkel beginnen voor speciale maten schoenen. Vooraf inventariseer ik wat het online aanbod is in binnen en buitenland.

Dit is een vorm van desk research.
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quizvraag

kenmerken deskresearch

Slide 21 - Tekstslide

Soorten onderzoek
Kwalitatief onderzoek is onderzoek met kleine aantallen respondenten dat tot doel heeft om inzicht te krijgen in de gevoelens, wensen en motieven van de respondenten.
 

Kwantitatief onderzoek is onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van betrouwbare cijfers door middel van enquêtes of andere vormen van registratie.

Slide 22 - Tekstslide

Soorten gegevens
Primaire gegevens zijn speciaal verzameld door middel van registratie of een enquête voor een bepaald marktonderzoek.
    
--> verzameld met Fieldresearch
  


Slide 23 - Tekstslide

Soorten gegevens
Secundaire gegevens zijn verzameld met een ander doel dan dat van een bepaald marktonderzoek. 
--> verzameld met Deskresearch

Slide 24 - Tekstslide

Bepaal voor de volgende situaties of er sprake is van Deskresearch of fieldresearch. En betreft het hier primaire of secundaire gegevens?

Slide 25 - Tekstslide


Je vraagt aan de boekhouder om de verkoopcijfers van product X van het afgelopen jaar

Desk of field research/ primaire of secundaire gegevens


Slide 26 - Open vraag

Bepaal voor de volgende situaties of er sprake is van Deskresearch of fieldresearch. En betreft het hier primaire of secundaire gegevens?
Je vraagt aan de boekhouder om de verkoopcijfers van product X van het afgelopen jaar

Deskresearch + secundaire gegevensSlide 27 - Tekstslide

Na het bestellen op de site krijgen de klanten een korte vragenlijst met 3 vragen in te vullen

Desk of field research/ primaire of secundaire gegevens

Slide 28 - Open vraag

Bepaal voor de volgende situaties of er sprake is van Deskresearch of fieldresearch. En betreft het hier primaire of secundaire gegevens?


Na het bestellen op de site krijgen de klanten een korte vragenlijst met 3 vragen in te vullen

Fieldresearch + primaire gegevens

Slide 29 - Tekstslide

Voor je onderzoek ga je naar de gemeente om de geboortecijfers van de voorgaande 5 jaren

Desk of field research/ primaire of secundaire gegevens

Slide 30 - Open vraag

Bepaal voor de volgende situaties of er sprake is van Deskresearch of fieldresearch. En betreft het hier primaire of secundaire gegevens?


Voor je onderzoek ga je naar de gemeente om de geboortecijfers van de voorgaande 5 jaren

Deskresearch + secundaire gegevens

Slide 31 - Tekstslide

Doel van het onderzoek
Verkennend (exploratief) onderzoek --> een voorlopige verklaring zoeken voor een probleem/ meer te weten te komen over een onderwerp/ de probleemstelling duidelijk krijgen


Slide 32 - Tekstslide

Doel van het onderzoek

Beschrijvend onderzoek (descriptief) --> houdt zich bezig met het beschrijven van kenmerken van de markt. Je gaat factoren die een rol spelen bij je marktonderzoek nu gedegen onderzoeken

 •  grote steekproeven en extrapolatie
 •   veel cijfermateriaalSlide 33 - Tekstslide

Doel van het onderzoek
Verklarend onderzoek --> toetsen of de mogelijke oorzaak gevonden in je verkennende onderzoek de werkelijke oorzaak is.
 Oorzaak --> gevolg

 •   Motivaties
 • houdingen

Slide 34 - Tekstslide

Van wat voor soort onderzoek is hier sprake:

Welke factoren zijn van invloed op de omzet van ons product?
A
Verkennend onderzoek
B
Verklarend onderzoek
C
Beschrijvend onderzoek

Slide 35 - Quizvraag

Van wat voor soort onderzoek is hier sprake:

Welke levensstijl hebben de klanten die ons product kopen?
A
Verkennend onderzoek
B
Verklarend onderzoek
C
Beschrijvend onderzoek

Slide 36 - Quizvraag

Van wat voor soort onderzoek is hier sprake:

Hoe komt het dat onze omzet stagneert en die van de concurrentie niet?
A
Verkennend onderzoek
B
Verklarend onderzoek
C
Beschrijvend onderzoek

Slide 37 - Quizvraag

Van wat voor soort onderzoek is hier sprake:

Welke acties ondernemen de concurrenten in de markt?
A
Verkennend onderzoek
B
Verklarend onderzoek
C
Beschrijvend onderzoek

Slide 38 - Quizvraag

Soorten onderzoek ingedeeld naar tijd
Ad hoc onderzoek = éénmalig onderzoek
  

Continu onderzoek = onderzoek met meerdere metingen, met vaste tijdsintervallen (bijv. per maand, kwartaal)
Hoe ontwikkeld de klant en markt zich? (monitoren van marktontwikkelingen) 

Slide 39 - Tekstslide

Indeling onderzoeken

Slide 40 - Tekstslide