PVBV3 Les 7

PVBV3
P1-K1-W1 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes

P1-K1-W2 Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het (veiligheids-) technisch beheer

P1-K1-W3 Organiseert de in-, op- en uitslag

P1-K1-W4 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel

P1-K1-W5 Calculeert kosten en prijzen

P1-K1-W6 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

PVBV3
P1-K1-W1 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes

P1-K1-W2 Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het (veiligheids-) technisch beheer

P1-K1-W3 Organiseert de in-, op- en uitslag

P1-K1-W4 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel

P1-K1-W5 Calculeert kosten en prijzen

P1-K1-W6 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen

Slide 1 - Tekstslide

Link met info !
https://docplayer.nl/3741129-Manager-transport-en-logistiek.html

Slide 2 - Tekstslide

Magazijnlay-out bepalen
  • De inrichting van het magazijn heet magazijnlay-out. 
  • Logistieke processen optimaal laten verlopen is er voor zorgen dat het magazijn zo efficiënt mogelijk is ingericht.
  • Voordat je start moet je juiste gegevens verzamalen over....

Slide 3 - Tekstslide

Methodes voor lay-outplanning
SLP (Systematische Lay-out Planning)
--> methode die je kan inzetten om de juiste magazijnlay-out te bepalen.
--> vooral bedoeld voor nieuwe lay-out of nieuwe ruimte

4 fases
1. Vaststellen van de locatie
2. Vaststellen algemene lay-out
3. Detailplanning lay-out
4. De realisatiefase

Slide 4 - Tekstslide

SHA (Systematische Handling Analyse)
--> onderzoekt alle handling die plaatsvindt bij het ontvangen, 
opslaan, verzamelen en verzenden van gg. in het magazijn
--> Doel = nagaan of het efficiënter kan

9 stappen
De gegevens die je met de PQRST-sleutel hebt verzameld kun je
gebruiken bij de Systematische Handling Analyse.

Slide 5 - Tekstslide

SHA doelen
  1. Op welke plaatsen worden de gg. opgehaald en op welke plaatsen worden ze neergezet?
  2. Welke routes zijn er mogelijk voor (intern) transport?
  3. Wat zijn de eigenschappen van de ruimtes waar de handelingen voor opslag en orderverzamelen plaatsvinden?
  4. Welke activiteiten worden in de ruimtes uitgevoerd? (waar gg. worden opgeslagen en verzameld)

Slide 6 - Tekstslide

Wat zijn interne logistieke processen?

Slide 7 - Open vraag

Interne logistieke processen
* Inkoop producten / grondstoffen / halffabricaten
--> 
* eventuele productie
-->
* distributie

Logistieke keten

Slide 8 - Tekstslide

Interne logistieke processen
Bij het interne proces heb je het over interne logistieke processen of over intralogistiek. Je houdt je dan bezig met de opslag, met het beheer van je voorraad, met het organiseren van je magazijn en de hulpmiddelen die je gebruikt.

gg.ontvangst --> controle --> opslaggereed maken --> intern transport en opslag --> (door naar het uitslagproces)

Slide 9 - Tekstslide

Wat zijn interne logistieke processen die te maken hebben met het uitslagproces?

Slide 10 - Open vraag

Uitslagproces
gg.ontvangst --> controle --> opslaggereed maken --> intern transport en opslag --> (door naar het uitslagproces)

Orderverzamelen --> verzendgereedmaken --> controle --> klaarzetten in expeditieruimte --> laden

Slide 11 - Tekstslide

Stagnaties in het proces
Wat zijn stagnaties?

* incidenteel
* structureel

Je dient de structurele stagnatie te analyseren en op te lossen!

Slide 12 - Tekstslide

Stagnaties in het proces
* DMAIC (Define - Measure - Analyse - Improve - Control)

Slide 13 - Tekstslide

KAI ZEN-METHODE

Slide 14 - Tekstslide

Lean en Lego (ronde 1)
Focus op het voorkomen van verspillingen
Voegt waarde toe aan het proces

Tafel 1: Sorteer de lego op kleur en verplaats deze naar tafel 2 

Tafel 2: Sorteer de lego op kleur en lengte en verplaats deze naar tafel 3

Tafel 3: Selecteer de lego die nodig is voor het bouwen van 1 huis en verplaats deze naar tafel 4

Tafel 4: Bouw het huis

Slide 15 - Tekstslide

Evaluatie ronde 1


1: Wat gebeurde er?


2: Waardoor ontstond deze situatie?

Slide 16 - Tekstslide

Wat zijn verspillingen?

Slide 17 - Tekstslide

Ronde 2
Tafel 1: Sorteer de lego op kleur en verplaats alleen de benodigde kleuren naar tafel 2


Tafel 2: Sorteer de lego op kleur en lengte en verplaats alleen de benodigde lego naar tafel 3


Tafel 3: Selecteer de benodigde lego die nodig is voor het bouwen van 1 huis en verplaats deze naar tafel 4


Tafel 4: Bouw het huis

Slide 18 - Tekstslide

Evaluatie ronde 2
1: Wat gebeurde er?

2: Waardoor ontstond deze situatie?

3: Wat waren de verschillen ten opzichte van 1ste ronde?


PUSH- EN PULLSTRATEGIE
Push: De vraag is (nog) niet bekend. Er wordt geproduceerd op voorraad

Pull: de vraag (order) van de klant bepaald het productieproces. Oftewel, als het product klaar is kan het direct verkocht worden 

Slide 19 - Tekstslide

Ronde 3
Het is nu aan jullie
Je hebt 5 minuten om te overleggen om de beste oplossing te bedenken
Er mogen maximaal 4 vragen gesteld worden

Slide 20 - Tekstslide

Evaluatie ronde 3
1: Wat gebeurde er?


2: Waardoor ontstond deze situatie?


3: Wat waren de verschillen ten opzichte van 2ste ronde?

Slide 21 - Tekstslide

Eindevaluatie?

Slide 22 - Tekstslide