H1.1 Krachten herkennen kgt


 • PTA                     Waar, Wat, Wanneer ?

 • Syllabus             Waar, Wat, Hoe ?

 • Leerdoelen        Waar, Wat Hoe?  

Starten met H1   Krachten
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


 • PTA                     Waar, Wat, Wanneer ?

 • Syllabus             Waar, Wat, Hoe ?

 • Leerdoelen        Waar, Wat Hoe?  

Starten met H1   Krachten

Slide 1 - Tekstslide

Krachten
1.1   Krachten herkennen
1.2  Krachten meten
1.3  Nettokracht
1.4  Krachten in werktuigen
1.5 Druk

Slide 2 - Tekstslide

H1.1 Krachten herkennen
 •  Krachten in je omgeving
 •  Soorten krachten
 •  Krachten tekenen
 •  Elastische en plastische vervorming (TL)

Slide 3 - Tekstslide

Krachten
 • Krachten kun je niet zien

 • De uitwerking van een kracht kun je wel zien
 • een kracht kan de richting, de vorm en de snelheid van een voorwerp veranderen 


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

1. Soorten krachten
 1. Spierkracht
 2. Veerkracht
 3. Spankracht
 4. Zwaartekracht
 5. Wrijvings-kracht
 6. Magnetische kracht
 7. Elektrische kracht

Slide 6 - Tekstslide

Spierkracht
 • Kracht van mensen en dieren

 • Onstaat door het spannen van spieren

Slide 7 - Tekstslide

Veerkracht
Als je een veerkrachtig materiaal indrukt of uittrekt, voel je dat het materiaal terug duwt of trekt. 

Veerkracht is een eigenschap

Slide 8 - Tekstslide

Spankracht
Een strak gespannen touw, ketting of kabel kan een kracht overbrengen.

Slide 9 - Tekstslide

Zwaartekracht  
Kracht waarmee de aarde
voorwerpen aantrekt.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Wrijvings-kracht
Ontstaat als twee voorwerpen langs elkaar wrijven

Slide 12 - Tekstslide

Magnetische kracht


De kracht van een magneet.

Magnetische krachten kunnen afstoten of aantrekken.

Slide 13 - Tekstslide

Elektrische krachten

Heb je bij voorwerpen met electrische krachten.

Een electirsche lading oefent kracht uit op andere voorwerpen.

Slide 14 - Tekstslide

Krachten Tekenen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Een kracht tekenen we met behulp van een vector.
Een vector is een pijl met 3 eigenschappen.
Deze pijl heeft een :
  - aangrijpingspunt
                  (punt waar de kracht op het voorwerp werkt)
  - richting
                  (richting waarin de kracht werkt)
  - lengte
                  (grootte van de kracht)

Slide 18 - Tekstslide

massamiddelpunt
Het aangrijpingspunt van de 
zwaartekracht (Fz) ligt midden in 
het voorwerp, als dit voorwerp overal even zwaar is.
 
Dit noem je het massamiddelpunt


Slide 19 - Tekstslide

opgaven maken gt 
klassikaal vraag 7 
opgaven maken van 1.1  
vraag 1 t/m 9 

Slide 20 - Tekstslide

opgaven maken kb
klassikaal vraag 10 en 11
opgaven maken van 1.1  
vraag 1 t/m 15 (13 niet) 

Slide 21 - Tekstslide