Concentreren - Muziek tijdens het leren (Gratis introductie)

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMentorles+3Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Let op: bij deze les heb je een werkblad nodig. Zorg ervoor dat je dit werkblad voor iedere leerling hebt afgedrukt voordat je de les begint.

Module inzicht: Het centrale inzicht van deze module is dat kleine veranderingen grote resultaten opleveren. 
Les inzicht: Deze les gaat over muziek. Het centrale inzicht van deze les is dat muziek tijdens het leren je zowel kan helpen als beperken. 

Extra informatie
Je 'goed' kunnen concentreren is een belangrijke vaardigheid wanneer je gaat leren voor school. Er zijn tegenwoordig heel veel dingen die je kunnen helpen óf tegenhouden in de mate waarin jij je kunt concentreren. In deze les gaan we wat dieper in op de relatie tussen concentreren en muziek. Voor meer informatie over dit onderwerp is het werk van Erik Scherder een goede plek om te beginnen. Bekijk bijvoorbeeld eens zijn lezing aan de universiteit van Nederland via deze link.

Slide 2 - Tekstslide

Extra informatie
De terugblik is er om te reflecteren op de uitvoering van het experiment. Leerlingen bedenken wat ze van hun experiment hebben geleerd. Hierbij is er geen goed of fout. Zelfs als ze hun experiment niet hebben uitgevoerd is het waardevol om na te denken over hoe dat kwam.
Voor meer informatie over de terugblik kan je kijken op pagina 17 van het slim jezelf zijn boek.


Wat was jouw experiment
van de vorige les?

Slide 3 - Open vraag

 • Laat de leerlingen hun experiment van de vorige Remind les invullen.
 • Als er antwoorden komen die nog vaag zijn kun je doorvragen zodat ze duidelijker worden.
Extra informatie
Het doel van de slides met het vergrootglas icoontje is om te reflecteren op de gedane experimenten. Door dit consequent te doen wordt het voor leerlingen een gewoonte om te reflecteren op de opgedane ervaringen. Ze worden beter in reflecteren en er ontstaat een cultuur waarbij het delen van je leeraanpak normaal wordt.


Hoe ging het uitvoeren van
je experiment?
😒🙁😐🙂😃

Slide 4 - Poll

 • Vraag een aantal leerlingen om toelichting te geven op hun antwoord.


Wat heb je geleerd van het wel/niet
uitvoeren van je experiment?

Slide 5 - Open vraag

 • Vraag door op één tot vijf antwoorden die jij interessant vindt.
Extra informatie
Op deze slide wordt een doorvraag gesteld. Alle leerlingen kunnen van hun experiment iets leren, ook als hij niet is uitgevoerd. Dit kunnen hele specifieke dingen zijn zoals: "Het toepassen van snelleestechnieken werkte goed bij aardrijkskunde" of hele algemene: "Als ik mijn experiment stom vind doe ik hem niet." Door hiermee te oefenen raken leerlingen beter in staat hun eigen gedrag aan te passen.

Leerdoelen
In deze les leer je...
 • welke muzieksoort wel of niet goed voor jou werkt tijdens het leren.
 • wat het effect is van muziek op het lichaam.
 • hoe muziek kan helpen om in een ontspannen/gespannen staat te komen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Extra informatie
De check is er om de huidige aanpak van de leerlingen te ontdekken. Het kan een vraag, opdracht of test zijn en er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is puur om te ontdekken welke strategieën of technieken de leerlingen nu gebruiken. 
Voor meer informatie over de check kan je kijken op pagina 9 van het slim jezelf zijn boek of lezen over de check in de quickstart guide.


Hoe vaak gebruik jij muziek
tijdens het leren?
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd

Slide 8 - Poll

Deze slide heeft geen instructiesWaarom zou je muziek
luisteren tijdens het leren?

Slide 9 - Open vraag

 • Vraag door om de eventuele voordelen van leren met muziek te achterhalen.

Slide 10 - Tekstslide

Extra informatie
Tijdens het ervaren krijgen leerlingen wetenschappelijke theorie en slimme leertips uitgelegd waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Het doel is dat ze ontdekken hoe de aangeboden kennis, technieken en/of strategieën voor hen werken. Hierin is het belangrijk dat de leerlingen zelf gaan ervaren. Alleen dan kunnen ze zelf kiezen of ze iets willen en wat ze willen met de opgedane ervaring. Voor meer informatie over het ervaren kan je kijken op pagina 12 en 13 van het slim jezelf zijn boek of lezen over het ervaren in de quickstart guide.

Slide 11 - Video

 • Laat het filmpje afspelen en ga door naar de volgende slide.
Tip
 • Zorg dat de optie "Deel scherm" uit staat. Dan speelt het filmpje alleen op het grote scherm af.


Effect van muziek

Muziek heeft invloed op je lijf 
(ademhaling, bloeddruk, hartslag).

Je kunt dit inzetten om 
jezelf op te peppen of te 
ontspannen tijdens het leren.

Slide 12 - Tekstslide

 • Bespreek eventueel deze kennis met de leerlingen.
Extra informatie
Op pagina 84 en 85 staat extra informatie over 'Flow' en de ideale hoeveelheid spanning voor het leren. Nog meer verdieping is te vinden via deze link. Wanneer een leerlingen lang bezig is met een inhoudelijk uitdagende opdracht, dan past een ontspannen staat waarschijnlijk beter dan een hele actieve staat. Wanneer een leerling iets saais of makkelijks doet dan kan meer opwinding juist helpen om de concentratie erbij te houden.


Leren met muziek

Lees tekst 1 en probeer zo veel 
mogelijk van de tekst te onthouden.
Tekst 1 - Lezen met rapmuziek

Slide 13 - Tekstslide

 • Zorg dat alle leerlingen hun werkblad voor zich hebben.
 • Zet het muziekje aan door erop te klikken.
 • Klik door naar de volgende slide als iedereen klaar is met lezen.


Wat weet je nog van tekst 1?

Slide 14 - Open vraag

 • Zorg dat de leerlingen alles wat ze nog weten over de tekst invullen als antwoord op de vraag.


Hoe ging het leren met deze muziek?
Helemaal niet goed
Een beetje goed
Goed
Heel erg goed

Slide 15 - Poll

 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.


Muziek met stemmen

Stemmen trekken automatisch 
je aandacht. Daarom kan muziek 
met stem het moeilijker maken 
om je te concentreren.

Slide 16 - Tekstslide

Extra informatie
Zowel onze oren als onze hersenen zijn toegespitst op het herkennen en verwerken van stemgeluid. De frequenties die we kunnen horen komt netjes overeen met de frequentie waarop we praten. Daarnaast zijn er een aantal processen in je brein die ervoor zorgen dat je aandacht naar mensen hun stem wordt getrokken. Een voorbeeld is het cocktail party effect, meer informatie hierover kun je vinden op wikipedia.


Leren met muziek

Lees tekst 2 en probeer zo veel 
mogelijk van de tekst te onthouden.
Tekst 2 - Lezen met hardcore muziek

Slide 17 - Tekstslide

 • Zorg dat alle leerlingen hun werkblad voor zich hebben.
 • Zet het muziekje aan door erop te klikken.
 • Klik door naar de volgende slide als iedereen klaar is met lezen.


Wat weet je nog van tekst 2?

Slide 18 - Open vraag

 • Zorg dat de leerlingen alles wat ze nog weten over de tekst invullen als antwoord op de vraag.


Hoe ging het leren met deze muziek?
Helemaal niet goed
Een beetje goed
Goed
Heel erg goed

Slide 19 - Poll

 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.

Slide 20 - Video

 • Speel het filmpje af en ga door naar de volgende slide.
Tip
 • Zorg dat de optie "Deel scherm" uit staat. Dan speelt het filmpje alleen op het grote scherm af.


Leren met muziek

Lees tekst 3 en probeer zo veel 
mogelijk van de tekst te onthouden.
Tekst 3 - Lezen met pianomuziek

Slide 21 - Tekstslide

 • Zorg dat alle leerlingen hun werkblad voor zich hebben.
 • Zet het muziekje aan door erop te klikken.
 • Klik door naar de volgende slide als iedereen klaar is met lezen.


Wat weet je nog van tekst 3?

Slide 22 - Open vraag

 • Zorg dat de leerlingen alles wat ze nog weten over de tekst invullen als antwoord op de vraag.


Hoe ging het leren met deze muziek?
Helemaal niet goed
Een beetje goed
Goed
Heel erg goed

Slide 23 - Poll

 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.


Leren met muziek

Je hebt nu geleerd met:
 • Snelle muziek met tekst
 • Snelle muziek zonder tekst
 • Langzame muziek zonder tekst

Slide 24 - Tekstslide

 • Lees de samenvatting op deze slide voor.
Extra informatie
Het rap nummer had een relatief snel ritme en tekst, het hardcore nummer had een snel tempo en geen stem en de piano muziek had een rustig tempo en geen stem. Het tempo van deze piano muziek is gelijk aan het tempo van je hart in rust en nodigt uit om in een ontspannen staat te komen.


Welk van de drie muzieksoorten
hielpen jou het beste om te leren?
Rap
Hardcore
Piano

Slide 25 - Poll

 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.
Welke andere muziek wil jij
nog graag proberen?

Slide 26 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructiesLeren met muziek

Lees tekst 4 en probeer zo veel 
mogelijk van de tekst te onthouden.

Met jouw eigen muziek!

Slide 27 - Tekstslide

 • Kies of je klassikaal de meest gekozen muziekstijl afspeelt of dat leerlingen hun oortjes gebruiken.
 • Zorg dat alle leerlingen hun werkblad voor zich hebben.
 • Klik door naar de volgende slide als iedereen klaar is met lezen.


Wat weet je nog van tekst 4?

Slide 28 - Open vraag

 • Zorg dat de leerlingen alles wat ze nog weten over de tekst invullen als antwoord op de vraag.


Hoe ging het leren met deze muziek?
Helemaal niet goed
Een beetje goed
Goed
Heel erg goed

Slide 29 - Poll

 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.

Slide 30 - Tekstslide

Extra informatie
Mijn experiment is de laatste stap van het proces. Bij de check is de huidige aanpak duidelijk geworden. Bij het ervaren zijn ze aan de slag gegaan met een andere manier van leren. Nu is het tijd voor de leerlingen om te bedenken wat ze hiervan mee willen nemen om uit te proberen, verder mee te oefenen of een nieuwe, waardevolle gewoonte van te maken. Het helpt om dit plannetje zo concreet mogelijk te maken. Dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om het experiment ook daadwerkelijk uit te voeren. De invulpagina in het slim jezelf zijn boek aan het eind van elke module (bijv pagina 90 voor de module concentreren) geeft hiervoor handvatten. Voor meer informatie over mijn experiment kan je kijken op pagina 16 van het slim jezelf zijn boek of lezen over mijn experiment in de quickstart guide.


Wat wordt jouw experiment?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructiesHoe vond je deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Extra informatie
Het platform LessonUp slaat de antwoorden van de leerlingen automatisch op. Zodoende gebruiken we de feedback van de leerlingen voor het continu aanscherpen van ons materiaal en het ontwikkelen van nieuwe lessen.


Wat kan er beter aan deze les?

Slide 33 - Open vraag

Extra informatie
Het platform LessonUp slaat de antwoorden van de leerlingen automatisch op. Zodoende gebruiken we de feedback van de leerlingen voor het continu aanscherpen van ons materiaal en het ontwikkelen van nieuwe lessen.

Slide 34 - Tekstslide

 • Sluit de les af