cross

S.A. H1

Systeem aarde H1 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ArchaeologySecondary Education

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Systeem aarde H1 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Slide 3 - Tekstslide

Korst = buitenste bolschil
 verbindingen van O2 met  
 Fe, Ca, Mg, Na en Al
Oceanische korst
dikte 7 - 10 km
basalt, zwaarder
Continentale korst
dikte 30 - 40 km
graniet, lichter
Moho-laag
grens tussen korst en 
mantel

Slide 4 - Tekstslide

Mantel
Siliciumverbindingen met
 veel ijzer en magnesium
binnenmantel vaste stof
buitenmantel taai-vloeibaar
 = asthenosfeer

Slide 5 - Tekstslide

Kern = binnenste aardsfeer
mengsel van nikkel en ijzer
Binnenste deel vast
Buitenkern vloeibaar

Slide 6 - Tekstslide

Uit welke drie delen is de aarde opgebouwd?

Slide 7 - Open vraag


Wat is de naam die Alfred Wegener aan het supercontinent heeft gegeven?

Slide 8 - Open vraag

Op welke tijdschaal moet je de ontwikkelingen in de theorie van Wegener bekijken?

Slide 9 - Open vraag

Noem drie aanwijzingen die de theorie van Wegener onderbouwen.


Slide 10 - Open vraag

Met behulp van welke methode werd uiteindelijk het bewijs voor de theorie geleverd?

Slide 11 - Open vraag

Wat houdt het principe van het actualisme zoals dat door Hutton onder woorden is gebracht, in?

Slide 12 - Open vraag

§1.3 
Plaatbeweging veroorzaakt door magmakringloop
Gevolg van convectiestroming
heet magma stijgt op
botst tegen lithosfeer
stroomt horizontaal weg
trekt plaat mee
koelt af
wordt zwaarder
zakt weer, etc.

Slide 13 - Tekstslide

§1.3 Drie soorten plaatbewegingen goed leren!!!
Uit elkaar= divergentie, vooral in oceaanbodems
Naar elkaar toe = convergentie
Langs elkaar= transform of transversaal


Slide 14 - Tekstslide

Waardoor worden de plaatbewegingen aangedreven?
A
convectiestromen
B
waterstromen
C
lithosfeer
D
paleomagnetisme

Slide 16 - Quizvraag

§ 1.4 Kern
  • Het verband tussen de plaatbewegingen en vulkanisme,   aardbevingen en gebergtevorming
  • De verschijnselen die samenhangen met vulkanisme 
  • De kenmerken van een aardbeving 

Slide 17 - Tekstslide

Platentektoniek 3 vragen centraal
  1. Welke platen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de aardbeving/ het vulkanisme/ het gebergte (oorzaak)
  2. Welk type plaatbeweging veroorzaakte de aardbeving/vulkanisme/gebergtevorming  (oorzaak)
  3.  Wat is het gevolg of wat zijn de gevolgen van die plaatbeweging (gevolg)
Atlaskaarten

Slide 18 - Tekstslide

Tsunami

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Tsunami
Zet deze beschrijvingen in de juiste volgorde.
1 De waterkolom boven de korst verspreidt zich over de oceaan, er ontstaat een golf.
2 In de buurt van het land wordt de zee ondieper en nauwer, waardoor de golf afremt en in hoogte toeneemt, voordat deze de kust bereikt.
3 Er vindt een zeebeving plaats, waardoor een stuk oceanische korst omhoog schiet.
4 De golf verplaatst zich met hoge snelheid in alle richtingen.


Slide 22 - Tekstslide

Vulkanisme
  • het type vulkaan  
  • bij welk type plaatgrens de  soort vulkaan voorkomt
  • is er  sprake van explosief of effusief vulkanisme 

Bij transforme/ transversale breuk geen vulkanisme 

Slide 23 - Tekstslide

Waarom is er geen vulkanisme bij een transversale breuk?

Slide 24 - Open vraag

Drie typen vulkanen... welke?
Kenmerken 

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Link