Basisstof 1

Planning
Nieuw thema
Uitleg basisstof 1
Tijd voor huiswerk
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Planning
Nieuw thema
Uitleg basisstof 1
Tijd voor huiswerk

Slide 1 - Tekstslide

Wat is ordenen?

Slide 2 - Woordweb

Leerdoelen
1 Je kunt organismen indelen in hoofdgroepen en rijken.
2 Je kunt de celkenmerken noemen van dieren, planten, schimmels en bacteriën.
3 Je kunt de groepen noemen die ontstaan bij de verdere indeling van een rijk.

Er zijn al zo’n 1,8 miljoen soorten organismen ontdekt en beschreven. En er zijn nog veel meer soorten die nog niet zijn ontdekt. Om overzicht te krijgen worden organismen geordend.

Slide 3 - Tekstslide

Hoofdgroepen en rijken

Slide 4 - Tekstslide


Wat zijn de twee hoofdgroepen voor al het leven op aarde?
A
Bacteriën en Archaea
B
Prokaryoten en Rijken
C
Prokaryoten en Eukaryoten
D
Planten en Dieren

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

Prokaryoten
Eukaryoten
Bacteriën
Archaea
Chromista
Protozoa
Schimmels
Planten
Dieren

Slide 7 - Sleepvraag

Indeling
Bacteriën en archaea zijn eencellig: ze bestaan uit één kleine cel. Ook de meeste eukaryoten zijn eencellig. Een organisme kan ook meercellig zijn. Een mens bestaat bijvoorbeeld uit miljarden cellen. Veel dieren, planten en schimmels zijn meercellig.

Bij de indeling van organismen kijken biologen eerst naar de kenmerken van cellen. Dat zijn de celkern, de celwand en bladgroenkorrels:
• Celkern. De cellen van eukaryoten hebben een celkern. De cellen van prokaryoten niet. Bacteriën en archaea zijn organismen zonder celkern.
• Celwand. Dieren hebben geen celwand om hun cellen. De cellen van bacteriën, archaea, schimmels en planten hebben wel een celwand.
• Bladgroenkorrels. Cellen van planten hebben bladgroenkorrels in het cytoplasma. Bacteriën, archaea, schimmels en dieren hebben geen bladgroenkorrels.

Slide 8 - Tekstslide

We kunnen organismen indelen in 4 rijken, namelijk bacteriën, schimmels, planten en dieren. Dit doen we door te kijken naar celkenmerken. Door welk celkenmerk kunnen we organismen indelen tot het rijk van de dieren?
A
Bladgroenkorrels
B
celkern
C
skelet
D
celwand

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Geef de indeling van organismen in groepen
op volgorde van groot
naar klein
Hoofdgroep
Rijk
Geslacht
Soort
Orde
Familie

Slide 12 - Sleepvraag

Vertakkingsschema

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk
Lezen en leren basisstof 1 van Thema 3
Maken opdracht 1-9 

Slide 14 - Tekstslide