Basis start tandartsassistent (PAK1) anatomie

Anatomie van het gebit
Tandartsassistent
Periode 1.1
Les 2
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Anatomie van het gebit
Tandartsassistent
Periode 1.1
Les 2

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les:
 • ben je bekend met de kwadranten van het melkgebit en blijvende gebit
 • ken je de belangrijke functies van het gebit
 • weet je uit hoeveel elementen het blijvende en melkgebit bestaat
 • ken je de opbouw van een element

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je al over het melkgebit?

Slide 3 - Woordweb

Welke belangrijke functies heeft het gebit?

Slide 4 - Open vraag

5
8
7
6

Slide 5 - Sleepvraag

Het melkgebit
 • Het melkgebit bestaat uit 20 elementen
 • Ieder kwadrant bestaat uit 5 elementen
In ieder kwadrant:
 • 2 melkincisieven (snijtanden)
 • 1 melkcuspidaat (hoektand)
 • 2 melkmolaren (kiezen)

Slide 6 - Tekstslide


Hoeveel kiezen heeft het melkgebit?
A
8 kiezen
B
10 kiezen
C
12 kiezen
D
16 kiezen

Slide 7 - Quizvraag

Het blijvende gebit
 • 2 incisieven (snijtanden)
 • 1 cuspidaat (hoektand)
 • 2 premolaren (kleine kiezen)
 • 3 molaren (grote kiezen)
  De laatste kies is de verstandskies

Slide 8 - Tekstslide


Hoeveel kiezen heeft het volwassen gebit?
A
10 kiezen
B
12 kiezen
C
16 kiezen
D
20 kiezen

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Bouw van het element
 • Het glazuur
 • Dentine
 • De pulpa
Het parodontium:
 • Wortelcement
 • Parodontaal ligament
 • Alveolaire bot
 • Gingiva

Slide 11 - Tekstslide

 • Glazuur = hardste materiaal (gevoelloos)
Glazuur
 • hardste materiaal
 • Beschermt
 • Gevoelloos
 • Ameloblasten (sterven af na doorbraak)
 • Glazuurlaag wordt steeds dunner
Dentine
 • Basis van het element
 • Lichtgele kleur
 • Minder hard
 • Odontoblaste

Slide 12 - Tekstslide

Hoe noemen we het hardste materiaal van je lichaam?

Slide 13 - Open vraag

Verschillende soorten dentine
 • Primair dentine (doorbraak
  element) 
 • Secundaire dentine (zeer laag tempo)
 • Tertiair of reperatief dentine (plaatselijk
  nieuw dentine na irritatie zoals cariës)

Slide 14 - Tekstslide

Welke dentine is aanwezig op het moment dat een element doorbreekt?
A
Primaire dentine
B
Secundaire dentine
C
Tertiair dentine
D
Reperatief dentine

Slide 15 - Quizvraag

Pulpa
bestaat uit bloedvaten,
lymfevaten en
zenuwen. Vanuit de 
wortelpunt (apex) 
komt deze door een
klein gaatje
(foramen apicale)
binnen
wortelcement
laagje om de wortel
cementoblasten 
(blijven leven)
Minder hard dan bot
van dun naar dik


Slide 16 - Tekstslide

Alveolaire bot
Element zit in een tandkas (alveole)
Het onderdeel waarin de alveole liggen = alveolaire bot

Parodontaal ligament
Houden elementen
op hun plaats 
wortelvlies
(stevige vezels) 
Schokdempers
Geven pijnsignaal aan
de hersenen

Slide 17 - Tekstslide

Tandvlees = gingiva
Gingiva = tandvlees
Vrije gingiva = loopt tot aan de sulcus
Sulcus = open ruimte tussen gebitselement en vrije gingiva
Vaste gingiva = stevig, zit vast aan het kaakbot
Mucosa = beweeglijke slijmvlies

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Hebben jullie vragen?

Slide 20 - Open vraag