beco 3 havo

beco 3 havo
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

beco 3 havo

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag
- Balans 
- Activa 
- Passiva 
- Eigen vermogen
- Solvabiliteit

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans
- geeft bezittingen en schulden weer 
- momentopname 
- altijd in evenwicht 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

                                                   


- activa/debet /bezittingen (linkerkant)

 actief= doet iets
fysieke bedrijfsmiddelen- Passiva/ credit / schulden (rechterkant)

passief= doet niks 
betaald de fysieke bedrijfsmiddelen


Balans

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

-Van liquide naar niet liquide 
- zouden hier ook kosten op staan?

Vaste activa  
- bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar worden gebruikt
- Bijvoorbeeld machines, auto´s, inventaris 
- worden gebruikt voor de bedrijfsvoering, niet voor de verkoop

- Debetzijde (links)

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

-Van liquide naar niet liquide 
- zouden hier ook kosten op staan?

Vlottende activa  
- middelen die binnen een jaar uit het bedrijf zijn
- voorraden, grondstoffen , debiteuren en liquide middelen
- debetzijde (links)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

-Van liquide naar niet liquide 
- zouden hier ook kosten op staan?

Eigen vermogen 
-Geld wat de ondernemer in het bedrijf heeft gestopt 
-Ook reserves die aangebracht worden
- eigen vermogen is een schuld aan de eigenaar
- Creditzijde (rechts)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

-Van liquide naar niet liquide 
- zouden hier ook kosten op staan?

Vreemd vermogen 
Lang vreemd vermogen
- Schulden langer dan een jaar 
- hypothecaire lening en grote leningen 

Kort vreemd vermogen 
- schulden korter dan een jaar 
- schuld bij leveranciers (crediteuren) 
- Creditzijde (rechts )

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans 
debet/ bezittingen/  
activa
Credit  / schulden   / 
passiva 
Vaste activa
Gebouwen
Machines
Inventaris 

Vlottende activa
Voorraden 
Grondstoffen
Bank
Kas
.
€100.000
€50.000
€25.000


€2.500
€5.000
€10.000
€20.000
Eigen verm

Lang vreemd verm
Hypotheek 
Lening

Kort vreemd verm
Crediteuren 
€55.000


€100.000
€50.000


€7.500

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DEBET
CREDIT
€100.000 gebouw
€??? eigen vermogen 
€50.000 voorraad
€100.000 hypotheek 
€20.000 kas

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Solvabliteit 
(Eigen vermogen/ totaal vermogen) x 100% = solvabliteit 

Geeft aan of je je schulden houdbaar zijn. 
Hoge solvabiliteit is (vaak) goed.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de solvabiliteit? 
debet/ bezittingen/
activa
Credit / schulden / 
passiva 
Vaste activa
Gebouwen
Machines
Inventaris 

Vlottende activa
Voorraden 
Grondstoffen
Bank
Kas
.
€100.000
€50.000
€25.000


€2.500
€5.000
€10.000
€20.000
Eigen verm

Lang vreemd verm
Hypotheek 
Lening

Kort vreemd verm
Crediteuren 
€55.000


€100.000
€50.000


€7.500

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Solvabliteit 
(Eigen vermogen/ totaal vermogen) x 100%
(€55.000/ €212.500)= 25,9%


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag 
Opdracht 1 tot en met 10. 
blz. 128

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies