4. Modals

Grammar:
Modals
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolMBOLeerjaar 1Studiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Grammar:
Modals

Slide 1 - Tekstslide

Modals
Hoofdwerkwoorden (walk, eat) kunnen veranderen afhankelijk van de tijd (walked, ate), maar je kunt hulpwerkwoorden gebruiken om aan te geven dat je iets kan doen, mag doen, wil doen, enzovoorts.
- Can you walk to school?                    - I might come to your party.
- You shouldn't walk to school.          - I must clean this up.
- I will walk to school.                             - You have to be on time.

Slide 2 - Tekstslide

Types of Modals: 1
Can = kunnen
Could = zou kunnen (en beleefde vragen)
"I can't come to your party" & "Could you help me out?"

May = mogen 
Might = zou mogen (en beleefde vragen)
"You may come to my party." & "I might be able to come."

Slide 3 - Tekstslide

Types of Modals: 2
Will = zal (iets dat in de toekomst gaat gebeuren)
Shall = zal (bij hulp aanbieden)
Would = zou willen / zouden
(beleefde vragen & als iets zou gebeuren)

"I will come to your party"  & "Shall I help you out?"
& "I would like to help."

Slide 4 - Tekstslide

Types of Modals: 3
Should = zou (eigenlijk) moeten, vooral bij advies/afraden
Must = moeten (als je zelf vindt dat iets moet)
Have to = moeten (als iemand anders vindt dat iets moet)

"I must finish this book this afternoon."
"You have to be on time tomorrow." 
"You should really pay more attention in class."

Slide 5 - Tekstslide

1. It's cold today. Do you think it ______ snow?
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 6 - Quizvraag

2. You _____ leave your door unlocked when you go out.
A
Shouldn't
B
Mustn't
C
Can't
D
Might not

Slide 7 - Quizvraag

3. Mum says we ____ watch TV after we've finished our homework.
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 8 - Quizvraag

4. This is impossible. It _____ be a mistake!
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 9 - Quizvraag

5. You should probably bring an umbrella. It _____ rain later today.
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 10 - Quizvraag

6. You ____ see that I am right.
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 11 - Quizvraag

7. ____ I open the door?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 12 - Quizvraag

8. ____ you mind giving me a lift?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 13 - Quizvraag

9. Let's go for a walk, ____ we?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 14 - Quizvraag

10. ____ we go somewhere else?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 15 - Quizvraag

11. If you want to work in the USA, you ______ speak proper English
A
Should
B
Must
C
Have to

Slide 16 - Quizvraag

12. You look like you're ill. You ____ go to school today.
A
Shouldn't
B
Mustn't
C
Don't have to

Slide 17 - Quizvraag

13. Tomorrow is Sunday, so I _____ go to school!
A
Shouldn't
B
Mustn't
C
Don't have to

Slide 18 - Quizvraag

14. I ___ remember to feed the dog.
A
Should
B
Must
C
Have to

Slide 19 - Quizvraag

15. If you follow my advice, it ____ be easy.
A
Should
B
Must
C
Has to

Slide 20 - Quizvraag

16. I ____ like a cup of coffee, please.
A
Will
B
Would
C
Should

Slide 21 - Quizvraag

17. Do you think we ___ talk to Sarah about Peter?
A
Will
B
Would
C
Should

Slide 22 - Quizvraag

18. I ___ probably spend the holiday with my family.
A
Will
B
Would
C
Should

Slide 23 - Quizvraag

19. I _____ see Brad Pitt when I visit Hollywood.
A
Can
B
May
C
Might

Slide 24 - Quizvraag

20. I ___ run a lot faster than my brother.
A
Can
B
May
C
Might

Slide 25 - Quizvraag