Het Franse hof

Het Franse Hof 
Kunst algemeen Hofcultuur 
zestiende en zeventiende eeuw
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

Onderdelen in deze les

Het Franse Hof 
Kunst algemeen Hofcultuur 
zestiende en zeventiende eeuw

Slide 1 - Tekstslide

Italiaanse invloed
Castiglione's boek voor de Italiaanse hoveling was een handleiding geworden voor het hofleven in Italië. Kunst en wetenschap waren daar een belangrijk onderdeel van. In de loop van de 16e eeuw werden de Italiaanse hofregels geëxporteerd naar het buitenland. Bijvoorbeeld door het huwelijk van Catherina de'Medici met de Franse kroonprins Hendrik.

Slide 2 - Tekstslide

Lodewijk XIV
Frankrijk wordt in de 17e eeuw steeds machtiger, het grondgebied wordt ook behoorlijk vergroot. In 1643 wordt Lodewijk XIV als vijfjarige tot koning van Frankrijk gekroond. In 1661 neemt de inmiddels volwassen Lodewijk alle macht in handen. Hij is absoluut vorst en tevens een groot kunstliefhebber. 

Slide 3 - Tekstslide

Lodewijk XIV
De vader van Lodewijk had een aantal nare confraties gehad met de adel. Daarom wantrouwde Lodewijk de adel en gunde hij ze geen invloed op het bestuur. Hij verzamelde de adel in zijn nieuwe paleis, Versailles. Dit paleis is groot genoeg om een deel van de adel te huisvesten en een ander deel er dagelijks te laten verblijven. Zo kan de adel zich niet elders ophouden en stiekem een opstand beramen. In plaats daarvan kan ze zich bezighouden met politiek ongevaarlijke rituelen, zoals het aankleden van de koning en koningin. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Ballet de la Nuit
In 1653 danst Lodewijk de hoofdrol in het Ballet de la Nuit. De koning speelt Apollo, de klassieke zonnegod, die de kunsten beschermt. Aan het einde komt Lodewijk op als Zonnekoning, een titel die hij de rest van zijn leven zal blijven gebruiken. 

Slide 6 - Tekstslide

Bekijk Lodewijk in het Ballet de la Uit. het ballet is een lofuiting op hemzelf. Noem 2 aspecten van de voorstelling waaruit dit blijkt.

Slide 7 - Open vraag

Lodewijk XIV als Zonnekoning(Apollo)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Ballet Komedie
Lodewijk XIV is een verwoed danser en is van mening dat dans een onderdeel moet vormen van alle podiumkunsten. Op logische wijze wordt dans en muziek bijvoorbeeld verweven met het blijspel; de ballet-komedie is geboren. Een van de bekendste voorbeelden is Le Bourgeois Gentilhomme

Slide 12 - Tekstslide

Le Bourgeois Gentilhomme
Er wordt in dit stuk niet verwezen naar klassieke mythologie, eerder naar het klassieke blijspel. De hoofdrol is voor monsieur Jourdain. Hij heeft weliswaar geld genoeg, maar geen enkele vorm van beschaving. De ijdele Jourdain wil graag hogerop komen en doet daar alles voor. Een dans- en muziekmeester proberen Jourdain te overtuigen dat hij hun diensten nodig heeft. Monsieur laat zich van alles wijsmaken, de medespelers bespotten de domheid van Jourdain.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

De belangrijkste componist aan het hof van Lodewijk XIV is Jean-Baptiste Lully. Hij ontwikkelt de methode om een opera te beginnen met feestelijke marsmuziek: een ouverture. Luister naar het volgende fragment. Leg uit wat het doel is van de ouverture en breng deze in verband met het karakter van de muziek.

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Video

Ballet opera
Lully componeert ook verschillende ballet-opera's waarin de heldenstatus van Lodewijk wordt bevestigd. In zijn ballet-opera's gebruikt hij de opbouw en de thematiek van een klassiek tragedie. Muziek, zang en dans worden met elkaar verwezen tot een geheel. In ieder bedrijf voegt Lully een divertissement toe, waarin ballet een grote rol speelt

Slide 17 - Tekstslide

Klassiek tragedie
  • Eenheid van handeling, de scènes volgen elkaar in logische volgorde op, er zijn geen flashbacks.
  • Eenheid van tijd, de tragedie speelt zich af in 1 dag, het liefst van zonsopgang tot zonsondergang.
  • Eenheid van plaats, het verhaal speelt zich steeds af op dezelfde plek.
  • Publiek moet tijdens de voorstelling angst en medelijden voelen, want alleen dan heeft het tragedie een louterende werking, ook wel catharsis
  • Proloog met 5 aktes

Slide 18 - Tekstslide

De Franse ballet-opera hanteren de structuur van een klassiek tragedie. Maar de eenheid van plaats wordt losgelaten. Leg uit hoe dit de opera's aantrekkelijker maakt. Noem 2 zaken.

Slide 19 - Open vraag

Ballet-opera:
Lully componeert Cadmus et Hermoine, waarin Lodewijk weer de rol van Apollo speelt. Apollo/Lodewijk verslaat in deze ballet-opera de draak van Delphi. 

Slide 20 - Tekstslide

Bekijk het volgende fragment. Dit is een divertissement met een chaconne (dans) uit Cadmus en Hermoine. Leg uit waarom Lully deze divertissementen invoegt. Noem 2 redenen.

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Video

Divertissementen dragen niet bij aan de helderheid van de verhaallijn in een opera.

Slide 23 - Open vraag

Noem twee aspecten waarin de ballet-opera afwijkt van de ballet-komedie

Slide 24 - Open vraag

Versailles 
Het nieuwe paleis en de enorme tuin is ontworpen door Charles Le Brun. Het paleis staat symbool voor het universum, waar Lodewijk de ultieme heerser is. Versailles is gebouwd in een Franse barokvariant, deze is minder beweeglijk en theatraal dan de Italiaanse variant. Dit paleis is een statisch bouwwerk met een voorname uitstraling. Versailles is het decor, waar het publieke leven van Lodewijk zich afspeelt

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Versailles 
Het leven in het paleis is gestructureerd volgens een  precies protocol. Zo ook het bezoek aan de koning. Dit bezoek begint met de beklimming van een enorme trap: L'escalier des ambassadeurs. Belangrijke bezoekers werden bovenaan de trap door de koning opgewacht, alleen bij uitzonderingen kwam de koning je op de trap tegemoet. Gewone burgers moesten wachten in een speciale wachtzaal.

Slide 28 - Tekstslide

L'escalier  des ambassadeurs, Paleis Versailles

Slide 29 - Tekstslide

Kunst in dienst van de koning
Absoluut vorst Lodewijk XIV staat in het centrum van de macht. Kunst wordt gebruikt om deze macht te onderstrepen. Om ervoor te zorgen dat kunstenaars, maar ook wetenschappers een goede opleiding krijgen, worden Academie's opgericht voor Schilder- en beeldhouwkunst, voor wetenschap en voor dans. De oprichting van de Dansacademie betekent de erkenning van de dans als professionele aangelegenheid. 

Slide 30 - Tekstslide

Koninklijke Academie voor de schilderkunst
Charles le Brun is de directeur van de Koninklijke Academie voor de schilderkunst. Hij acht het van belang dat in een beeld/schilderij de emoties (affecten) van figuren en reacties op elkaar overtuigend worden weergegeven. Daartoe ontwikkelt hij een modellenboek van gelaatsuitdrukkingen van verschillende emoties. Le Brun is namelijk van mening dat het gezicht het sterkst reageert op emoties, dit deel van het lichaam ligt immers het dichtst bij de hersenen (waar de hartstochten worden geregistreerd) Studenten van de academie kunnen nu systematisch de uitdrukking van emoties aan leren. 

Slide 31 - Tekstslide

bladzijde uit het modellenboek van Le Brun (dat gebaseerd werd op het werk van oude meesters en niet op waarneming)

Slide 32 - Tekstslide

Bekijk gezichtsuitdrukkingen in de bron. Welke hartstochten, gevoelens worden hier verbeeld?

Slide 33 - Open vraag

Koninklijke Dansacademie
In 1661 richt Lodewijk de Dansacademie op. Dansen is niet alleen een bezigheid voor hovelingen, het wordt het professionele aangelegenheid. De sprongen worden steeds ingewikkelder. Dansen voorstellingen verhuizen naar theaters met podia. Voorheen zat het publiek om de dansers heen en keken ze op hen neer. Nu zag het publiek nog een kant en keken ze naar de dansers op. De dansers moeten nu de hoogte in, zodat het publiek ze goed kan zien. Er ontstaan 5 posities om de vanaf de heupen uitgedraaide benen en voeten voor of naast elkaar te plaatsen. 

Slide 34 - Tekstslide

hofballet bij koning Hendrik III
het theater in Versailles

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

Lodewijk bedient zich bij het versterken van zijn 'imago' van een aantal 'moderne' propagandamethoden. De door hem opgerichte academies spelen hierbij een rol. Leg dit uit.

Slide 37 - Open vraag