Dagbesteding - Hoofdstuk 3 (les 9)

Thema 1 
H 3.4 
18 januari 2020
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Thema 1 
H 3.4 
18 januari 2020

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

huiswerk 18 januari
1. Thiemen Meulenhoff leren boek: blz 49 t/m 54
2. Digitale opdrachten af van H 1, 2 en 3
3. studievragen H 3 maken en inleveren ( en je maakt t voor       jezelf: docent kijkt t niet na) zie opdrachten kanaal

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we vandaag doen?
 • Terugblik
 • 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding
 • Aan de slag & huiswerk
 • Afsluiting  

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen 
 • Aan het einde van de les kan de student vertellen welke kernkwaliteiten er van een beroepskracht MZ verwacht worden. 
 • Aan het einde van de les  kan de student uitleggen welke vaardigheden  je nodig hebt om te werken in het werkveld.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is vraaggericht werken?
timer
1:00

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent vraaggericht werken voor de Beroepskracht MZ?
timer
1:00
A
Goed luisteren, kijken naar signalen en vragen van de cliënt.
B
Brengt wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart.
C
Laat zich leiden door de eigen normen en waarden.
D
Kan zich niet inleven in de cliënt.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Leg uit wat een hulpvraag is.
B. Leg uit wat de impliciete hulpvraag is.
timer
2:00

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

wat zijn kernkwaliteiten eigenlijk?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke (kern)kwaliteiten zijn volgens jou belangrijk als beroepskracht MZ?

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Kernkwaliteiten 
 • Creativiteit en scheppingsvermogen
 • Genuanceerdheid en diplomatie
 • Doelmatigheid en pragmatisme
 • Inlevingsvermogen en harmonie  

Slide 10 - Tekstslide

Ook uitleggen wat kernkwaliteiten zijn!
Kwaliteiten komen van binnenuit. 

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke kernkwaliteit(en) van de identiteit van de beroepskracht MZ heb jij terug zien komen in het filmpje waarin Daan verteld over zijn werk?

Lees bladzijde 50 van je boek en beantwoord de vraag.
timer
4:00

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vaardigheden van een beroepskracht  
 • Cognitieve component
          - kennis, reden, doel, hoe een handeling uitgevoerd moet  worden.  
 • Motorische component
         - gedragspatroon
 • Sociaalpsychologische component
         - durf en zelfvertrouwen
 • Handelingscomponent  
         - zorgvuldig, snel en flexibel 

Slide 13 - Tekstslide

Vaardigheden komen van buitenaf. 
Sociaal psychologische component is:
A
De kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet.
B
Het uitvoeren van de handeling is automatisme.
C
Je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
Je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vaardigheden van een beroepskracht
 • Agogische vaardigheden
 • Ambachtelijke vaardigheden 
 • Strategische vaardigheden 
 • Methodische vaardigheden 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Digitale leeromgeving: opdracht  3 van niveau 3 & 4
 • Verwerkingsopdracht Teams  zie opdrachten dagbesteding.

Slide 16 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht over 3.4 & 3.5 
Noem 2 van de 4 kernkwaliteiten van de beroepskracht MZ
timer
1:30

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke uitspraak gaat over de methodische vaardigheden?
A
Het gaat over de professionele relatie die je aangaat met de cliënt.
B
Het gaat over muzische, theatrale, sportieve en creatieve middelen die je inzet voor je cliënt.
C
Je kunt uitleggen wat je werk is.
D
Bewust en planmatig werken.

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies