Kracht > Maandag instr.

Tule.slo: kerndoel 42
  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Tule.slo: kerndoel 42
  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Slide 1 - Tekstslide

Groep 5/6
Doel: lucht oefent kracht uit (wind, geluid, pneumatiek, luchtband)
Wat doen kinderen? 
1: De kinderen doen verschillende proefjes en ervaren dat lucht niet niets is. Het kan kracht uitoefenen. 2: Ze onderzoeken enkele manieren waarop luchtdruk de mens helpt (zoals luchtbanden en pneumatiek).
Wat doet de leerkracht?
De leraar zorgt voor enkele proefjes die aantonen dat lucht iets is en daardoor bij beweging of onder druk kracht kan uitoefenen (geluidsdruk bij harde muziek, wind).
Zij laat kinderen toepassingen hiervan bouwen (pneumatische aandrijvingen, luchtbanden, etc.).
 

Slide 2 - Tekstslide

Groep 7/8
Doel: als 5/6 + statische elektriciteit oefent kracht uit
Wat doen kinderen?
De kinderen doen verschillende proefjes met statische elektriciteit en ervaren de kracht hiervan (aantrekken van geladen voorwerpen; stof op televisieschermen. Mogelijkheid tot ontladen; vonken, bliksem).
Wat doet de leerkracht?
De leraar zorgt voor enkele proefjes met statische elektriciteit en praat met de kinderen over deze kracht en wanneer die (on-)handig kan zijn (aantrekken van geladen voorwerpen; stof op televisieschermen. Mogelijkheid tot ontladen; vonken, bliksem).

Slide 3 - Tekstslide

Kracht
Kracht is druk uitoefenen
Lucht drukt ook 
Lucht is niet niets
Lucht is iets....maar wat?

Slide 4 - Tekstslide

Wat is lucht
volgens jou?

Slide 5 - Woordweb

Slide 6 - Video

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Dankzij lucht kunnen we
kunnen we ademen!
fiets en rijdt een auto een stuk lichter
kan een onderzeeer weer omhoog komen
kunnen we dingen tillen en bewegen (pneumatiek)
kunnen we blijven drijven 
kunnen we lichtere verpakkingen maken
kunnen we verpakkingen beschermen

Slide 9 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...
Kunnen we ademen

Slide 10 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...
Rijden we lichter met auto's

Slide 11 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...
Rijden we lichter met onze fiets

Slide 12 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...
Omhoog komen drijven, overleven in het water

Slide 13 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...
Licht varen en drijven

Slide 14 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 17 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 18 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 19 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 20 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 21 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 22 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 23 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen 
we...

Slide 24 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 27 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 28 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 29 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 30 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 31 - Tekstslide

Dankzij lucht kunnen we...

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Op welke manieren gebruiken we lucht?

Slide 34 - Open vraag

Opdracht: Kracht (van lucht)
Maak in iBrainstorm een woordweb 
over manieren waarop de de kracht van lucht gebruiken

Slide 35 - Tekstslide

Bedankt voor je inzet.
  • Schuif je stoel aan
  • Ruim je spullen op
  • Verlaat het lokaal rustig

Slide 36 - Tekstslide