(WEEK24, 09-06) RECAP Unit 5

Hi 1B6!
Let's look at some grammar again.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hi 1B6!
Let's look at some grammar again.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Present Simple
Je gebruikt dit wanneer iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt, bij een feit of bij een mening.
Present Continuous
Je gebruikt dit wanneer iets op het moment van spreken bezig of aan de gang is.

Slide 4 - Tekstslide

Present Simple
Present Continuous
+
-
?
+
?
-
I you we they
WW
he she it
WW
+ (e)s
don't +
WW
WW
doesn't +
Do +
WW
Does +
WW
am / is / are +              + ing
WW
am / is / are + not +               + ing
WW
am / is / are +              + ing
WW

Slide 5 - Tekstslide

Present Simple
Present Continuous
Often        Sometimes
Usually     Every (Saturday)
Never        On weekends
Always      Rarely
(Right) now
Today
At the moment
Listen! Look! Sst!

Signaalwoorden:
Signaalwoorden:

Slide 6 - Tekstslide

Now let's see if you are able to fill them in correctly yourself..

Slide 7 - Tekstslide

Simple or Continuous?
"What ... you ... (to do) right now?|

Slide 8 - Open vraag

Simple or Continuous?
"Can't you see I ... (to paint) the fence at the moment?"

Slide 9 - Open vraag

Simple or Continuous?
"... you ... (to paint) those fences every year?"

Slide 10 - Open vraag

Simple or Continuous?
"No, I ... (to paint) them once a year."

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

5.4 "VEEL"
MANY       Telbaar & Meervoud

MUCH       Ontelbaar & Enkelvoud
I haven't got many pens left.
I have much homework to do.
kan je op twee manieren vertalen in het Engels:

Slide 13 - Tekstslide

5.4 "WEINIG"
FEW          Telbaar & Meervoud

LITTLE       Ontelbaar & Enkelvoud
I have got few pens left.
I only have little homework to do.
kan je op twee manieren vertalen in het Engels:

Slide 14 - Tekstslide

5.4 "EEN PAAR" & "EEN BEETJE"
A FEW          EEN PAAR

A LITTLE       EEN BEETJE
I have only got a few pens.
I only have a little milk left.

Slide 15 - Tekstslide

5.4 "VEEL" & "WEINIG" & "EEN PAAR" & "EEN BEETJE"
VEEL                             MUCH                         MANY
WEINIG                        LITTLE                         FEW
EEN BEETJE                A LITTLE                     X
EEN PAAR                   X                                   A FEW
Enkelvoud
Ontelbaar
Meervoud
Telbaar

Slide 16 - Tekstslide

Now let's see if you are able to fill this in correctly..

Slide 17 - Tekstslide

Choose from: MUCH - MANY - (A) LITTLE - (A) FEW
"There isn't ... water left, but you can have some!"

Slide 18 - Open vraag

Choose from: MUCH - MANY - (A) LITTLE - (A) FEW
"Hurry up! We only have ... minutes before the coach leaves."

Slide 19 - Open vraag

Choose from: MUCH - MANY - (A) LITTLE - (A) FEW
"It's very quiet. There aren't ... people here today."

Slide 20 - Open vraag

PLANNING WEEK 24
FRIDAY
Proeftoets Unit 5 
(Leer daarvoor de grammatica en vocabulaire!)

Slide 21 - Tekstslide

    FINISH WEEK 24

Slide 22 - Tekstslide