par 6.2 reacties van metalen

par. 6.2 Reacties van metalen"
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

par. 6.2 Reacties van metalen"

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
je kunt uitleggen war corrosie is
je kunt de reactievergelijkingen opstellen voor de corrosie van metalen
je kunt uitleggen hoe je ijzer tegen corrosie kunt beschermen
je kunt uitleggen wat blik en gegalvaniseerd ijzer zijn

Slide 2 - Tekstslide

Metalen

Slide 3 - Tekstslide

metalen
Edel                                        onedel                                 zeer onedel
- goud                                   - ijzer                                    - kalium
- zilver                                   - tin                                       - natrium
- platinium                          - aluminium                      - calcium
- (koper)                                                                               - magnesium

Slide 4 - Tekstslide

Edele metalen 
  • Edele metalen reageren niet of nauwelijks met andere stoffen.
  • daarom worden ze vaak gevonden als zuivere stof, in een ader.
  • 24 karaat goud =100 %  zuiver goud , 18 karaat = 18/24 x100%= 75 % goud (en 25 %  andere metalen meestal zilver of koper)

Slide 5 - Tekstslide

Onedele metalen
  • Onedele metalen reageren wel  met andere stoffen. (b.v.zuurstof, water of zuren) 
  • worden daarom bijna altijd gevonden als erts = verbinding van metaal met een niet- metaal
  • hoe onedeler het metaal hoe reactiever het is.


Slide 6 - Tekstslide

Zeer onedele metalen
Zeer onedele metalen reageren zo heftig met b.v. zuurstof en water dat ze onder een laagje olie bewaard worden

Slide 7 - Tekstslide

demonstratieproef

natrium met water 

Slide 8 - Tekstslide

Metalen beschermen
Is voorkomen dat er zuurstof (of andere stoffen)bijkomen door:
-verven
-invetten

-vertinnen

-verzinken

-verchromen

-emailleren


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

reacties van metalen
  • het aangetasten van onedele metalen  door stoffen uit de atmosfeer heet corrosie
  • roesten= corroderen van ijzer 
  • roest is poreus, daaronder roest het ijzer verder
  • aluminiumoxide en zinkoxide zijn niet poreus en beschermen juist tegen verder corroderen
t

Slide 11 - Tekstslide

Sommige metalen kunnen zeer heftig met water reageren. Welke twee metalen zijn dat?
A
ijzer en koper
B
natrium en kalium
C
lood en tin
D
cadmium en kwik

Slide 12 - Quizvraag

Wat is corrosie van metalen? Corrosie is:
A
roesten
B
het aantasten van metaal door een zuur
C
de aantasting van metalen door stoffen uit de lucht
D
een laagje zink over een metaal aanbrengen

Slide 13 - Quizvraag

Bekijk de volgende beweringen:
1 Hoe edeler een metaal, des te reactiever het metaal is.
2 De metalen natrium en kalium reageren met water.

Welke bewering(en) is/zijn juist?
A
Alleen 1
B
Alleen 2
C
Zowel 1 als 2
D
Geen van beiden

Slide 14 - Quizvraag

Er zijn onedele metalen en edelmetalen. Wat geeft men aan als men spreekt van een edelmetaal?
A
Hoe edeler des te duurder het proces is om het te winnen
B
Hoe edeler des te beter het metaal reageert met andere stoffen
C
Hoe edeler des te slechter het metaal reageert met andere stoffen
D
Hoe edeler des te zwaarder het metaal is

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

par 6.2
doorlezen par. 6.2
maken opgaven par 6.2

Slide 17 - Tekstslide