Overal 1-2 VH hfst 6.4 veiligheid

Tekst
Overal 1-2 HV hfst 6
6.4 Veiligheid 
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Tekst
Overal 1-2 HV hfst 6
6.4 Veiligheid 

Slide 1 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Transport van elektriciteit vanaf de centrale tot je lamp.

Slide 2 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Elektriciteitscentrale

Slide 3 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Hoogspanningsmasten 380.000 Volt

Slide 4 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Transformatorstation, van 380.000 Volt naar 10.000 Volt

Slide 5 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Transformatorhuisje, van 10.000 Volt naar 230 Volt

Slide 6 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Via de hoofd- of grondkabel komt de elektriciteit de meterkast binnen.

Slide 7 - Tekstslide

6.4 veiligheid

Slide 8 - Tekstslide

Elektriciteitscentrale
Hoogspanningsmasten
Transformatorstation
Transformatorhuisje

Slide 9 - Sleepvraag

Wat is de functie van een transformatorhuisje?
Wat gebeurt er in een transformatorhuisje
A
De kabels worden verdeeld naar alle huizen
B
De spanning wordt omgezet naar 230V
C
De spanning wordt omgezet naar 10.000V
D
De spanning van 380.000V wordt omgezet in 230V

Slide 10 - Quizvraag


Hoe hoog is de spanning in de leidingen van het linker plaatje
A
230V
B
10.000V
C
360.000V
D
380.000V

Slide 11 - Quizvraag

6.4 veiligheid
De meterkast

Slide 12 - Tekstslide

analoog
digitaal
6.4 veiligheid
Kilowattuurmeter

Registreert de hoeveelheid gebruikte elektrische energie.

Slide 13 - Tekstslide

Zorgt ervoor dat de stroom wordt uitgeschakeld bij lekkage van stroom (b.v. door je lichaam).
6.4 veiligheid
Aardlekschakelaar

Slide 14 - Tekstslide

stoppenkast
zekeringautomaat (modern).
6.4 veiligheid
Groepenkast met zekeringen (stoppen)
.

Slide 15 - Tekstslide

kilowattuurmeter
groepenkast
6.4 veiligheid
Elektriciteit in huis
grondkabel
aardlekschakelaar
stoppen/
zekeringen

Slide 16 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Elektrische installatie en groepenverdeling in huis.
Er zijn een aantal groepen:
1 voor boven
1 voor de wasmachine
1 voor beneden
1 voor keukenapparaten

Slide 17 - Tekstslide

Waarom wordt de stroom in de groepenkast over verschillende groepen verdeeld?
A
voor de veiligheid
B
voor de gezelligheid
C
zodat elke persoon zijn eigen stroom heeft
D
daar is geen reden voor

Slide 18 - Quizvraag

Zet in de juiste volgorde
El. Centrale
Verdeelstation
Hoogspanningslijnen
Transformatorhuisje
Meterkast

Slide 19 - Sleepvraag

Sleep de onderdelen naar de juiste plaats in de meterkast.
Zekering
Aardlekschakelaar
kWh-meter
groepenkast

Slide 20 - Sleepvraag

Kilowattuurmeter

Het elektriciteitsverbruik wordt
gemeten in kilowattuur (kWh).
1 kilowatt (kW) = 1000 Watt.

6.4 veiligheid
Elektriciteit in huis.

Slide 21 - Tekstslide

Brand en schokken
.
6.4 veiligheid
Gevaren van elektriciteit

Slide 22 - Tekstslide

Gevaren van elektriciteit

6.4 veiligheid
Overbelasting
Elektriciteit door een draad geeft warmte. Als er teveel stroom doorheen loopt wordt de draad te warm. Er kan brand ontstaan.

Slide 23 - Tekstslide

Gevaren van elektriciteit
6.4 veiligheid
kortsluiting
Als de twee koperdraden van een apparaat elkaar raken ontstaat kortsluiting.
 Er gaat een veel te grote stroom lopen en de draden worden te heet, ze smelten en er kan brand ontstaan. 

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Als de stroom te groot wordt smelt de draad in de zekering.

6.4 veiligheid
Zekeringen
Om brand te voorkomen zijn de elektriciteitsleidingen beveiligd met zekeringen
.

Slide 26 - Tekstslide

Welk onderdeel in de meterkast meet
of er stroom 'weg lekt'?
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)
A
Elektriciteitsmeter
B
kWH-meter
C
Hoofdschakelaar
D
Aardlekschakelaar

Slide 27 - Quizvraag

Om onze huizen te beveiligen tegen overbelasting of kortsluiting hebben we...
A
Zekeringen
B
Verzekeringen
C
Anti-kortsluiting en Anti-overbelasting
D
een aardlekschakelaar

Slide 28 - Quizvraag

In de meterkast zitten verschillende dingen voor de veiligheid.
Een ding beschermt jou voor het geval je onder stroom kan komen te staan omdat er een beschadiging in de stroomkring zit. Wat is de naam van dat ding
A
aardlekschakelaar
B
hoofdschakelaar
C
de zekering
D
de kilowattuur meter

Slide 29 - Quizvraag

Kortsluiting, lekstroom of overbelasting?
A
Kortsluiting
B
Overbelasting
C
lekstroom

Slide 30 - Quizvraag

Kortsluiting, overbelasting of lekstroom?
A
Kortsluiting
B
Overbelasting
C
lekstroom

Slide 31 - Quizvraag

Een zekering zorgt ervoor dat er geen ......... ontstaat
A
overbelasting
B
kortsluiting
C
Brand
D
lekstroom

Slide 32 - Quizvraag

6.4 veiligheid
isolatie

Slide 33 - Tekstslide

bruin = fasedraad (staat spanning op)
blauw= nuldraad (retourdraad)
zwart= schakeldraad
geel/groen = aardedraad(beveiliging)
6.4 veiligheid
Kleur en functie elektriciteitsdraden

Slide 34 - Tekstslide

6.4 veiligheid
Symbool dubbele 
isolatie

Slide 35 - Tekstslide

Welke elektrische beveiliging
heeft dit nachtlampje
volgens het typeplaatje?
A
aardlekschakelaar
B
dubbele isolatie
C
randaarde
D
groepszekering

Slide 36 - Quizvraag

als je deze stekker in het stopcontact
steekt valt de stroom uit.
Wat is er gebeurd?
A
elektriciteitsdraden zijn gesmolten
B
de aardlekschakelaar is uitgeschakeld door kortsluiting
C
er is een zekering doorgebrand/uitgegaan door overbelasting
D
er is een zekering doorgebrand/uitgegaan door kortsluiting

Slide 37 - Quizvraag

Hiernaast zie je een drie-aderig snoer. Welke van de drie is de aardedraad?
A
de bruine draad
B
de blauwe draad
C
de geelgroene draad

Slide 38 - Quizvraag

Op welke draad staat de spanning
A
de bruine draad
B
de blauwe draad
C
de geelgroene draad

Slide 39 - Quizvraag

Huiswerk

Lees de tekst in het leerboek.
Maak de vragen van paragraaf 6.4 digitaal

Slide 40 - Tekstslide