cross

7.1 ontstaan van de mens

7.1 Ontstaan van de mens

Australopithecus afarensis
grote teen niet opponeerbaar
400 cc
3,200.000 jaar geleden

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

7.1 Ontstaan van de mens

Australopithecus afarensis
grote teen niet opponeerbaar
400 cc
3,200.000 jaar geleden

Slide 1 - Tekstslide

7.1 Ontstaan van de mens

Australopithecus afarensis
grote teen niet opponeerbaar
400 cc
3,200.000 jaar geleden

Slide 2 - Tekstslide

7.1 Ontstaan van de mens

Australopithecus afarensis
grote teen niet opponeerbaar
400 cc
3,200.000 jaar geleden

Slide 3 - Tekstslide

creationisme

Slide 4 - Tekstslide

Wat is evolutie?

A
Evolutie is het ontstaan van nieuwe soorten doordat organismen met de oorspronkelijke vorm uitsterven.
B
Evolutie is ontwikkeling van leven op aarde, waarbij soorten ontstaan, veranderen en/of verdwijnen.
C
Evolutie is grotere overlevingskans van individuen met een betere aanpassing aan het milieu.

Slide 5 - Quizvraag

Er zijn veel theorieën over het ontstaan van het leven. Zet de volgende theorieën op chronologische volgorde. Begin met de theorie die het langst geleden is ontstaan.
Neodarwinistische theorie
Creationisme
Evolutietheorie van Darwin
Evolutietheorie van De Lamarck
Catastrofetheorie

Slide 6 - Sleepvraag

catastrofe vs creationisme
5 massa exticties
vs
de aarde was woest en ledig,
de zondvloed

Slide 7 - Tekstslide

darwin vs Lamarc
Deze renners worden door veel trainen fit, maar zij kunnen deze fitheid niet doorgeven aan hun kinderen
Visie Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)
Als een organisme tijdens het leven verandert om zich aan te passen aan zijn omgeving, worden die veranderingen doorgegeven aan zijn nakomelingen. Hij zei dat verandering wordt aangebracht door wat de organismen willen of nodig hebben. Lamarck zei ook dat lichaamsdelen die niet worden gebruikt, zoals de menselijke appendix en kleine tenen, geleidelijk aan verdwijnen. Lamarck geloofde ook dat evolutie plaatsvindt volgens een vooraf bepaald plan en dat de resultaten al zijn vastgesteld

Visie Charles Darwin (1809-1882) 
Hij zei dat organismen, zelfs van dezelfde soort, allemaal verschillend zijn en dat degenen die toevallig variaties hebben die hen helpen om te overleven in hun omgeving, overleven en meer nakomelingen hebben. De nakomelingen worden geboren met de nuttige eigenschappen van hun ouders, en terwijl ze zich voortplanten, vormen mensen met die eigenschap meer van de populatie. Andere individuals, die niet zo goed zijn aangepast, sterven af. Darwin geloofde ook dat evolutie niet gebeurt volgens een of ander plan

Slide 8 - Tekstslide

who's this guy ?
who's thi guy

Slide 9 - Tekstslide

evo-theo
selectiedruk
struggle for life
struggle of the fittest
= Darwinisme
erfelijkheid (Mendel)
=Neo Darwinsme

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide

Haplotype = allelen cominatie op 1 chromosoom
Y-chromosomaal
mitochondriaal DNA

Slide 13 - Tekstslide

NB
Amerikaanse artsen hebben zeventien individuen gevonden die mitochondriën van beide ouders geërfd hebben. Dat is verrassend, want de meeste mensen erven deze ‘energiefabriekjes’ in hun cellen alleen van hun moeder.

Het lijkt erop dat deze individuen zeer zeldzame uitzonderingen op de regel zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat deze families mutaties in zich dragen die het mechanisme verstoren dat normaal gesproken verhindert dat de mitochondriën van een vader worden doorgegeven aan zijn kinderen.

(bron NewSientist 4-12-2018)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

"oervolk'" 

Slide 16 - Tekstslide

Homo sapiens
De eerste homo sapiens leefde 280.000 tot 350.000 jaar geleden al, stelt onderzoeker Jean-Jacques Hublin op basis van een nieuwe archeologische vondst in Marokko. Hij gaat daarmee in tegen de aanname dat homo sapiens (de moderne mens) 200.000 jaar geleden is ontstaan in Ethiopië: een verschil van tienduizenden jaren. Dat schrijft het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig in het wetenschappelijk tijdschrift Nature

Slide 17 - Tekstslide