cross

GS werkplaats 1.1

1.1: Verleden, heden en toekomst
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenishavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.1: Verleden, heden en toekomst

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
 • Mindmap tijdvak 1: wat weten jullie al over... de tijd van jagers en boeren?
 • uitleg paragraaf 1.1: Verleden, heden en toekomst.
 • aan de slag met de online methode. 

Slide 2 - Tekstslide

Aan het einde van deze les:
... Weet je hoe de methode van geschiedenis werkt.
... Heb je laten zien hoeveel je al weet over het eerste tijdvak.
... Weet je hoe de christelijke jaartelling eruit ziet.
... Weet je in welke vijf verschillende perioden we de geschiedenis indelen.
... Ken je de 10 tijdvakken.

Slide 3 - Tekstslide

Tijd van jagers en boeren

Slide 4 - Woordweb

 1.1: in deze paragraaf....
 • leer je hoe in Zuid-Frankrijk oude schilderingen werden ontdekt.
 •  leer je waarom we sommige vragen over vroeger moeilijk kunnen beantwoorden.
 •  je wat je hebt aan kennis van het verleden.
 • leer je hoe we de geschiedenis indelen en welke jaartelling we gebruiken.

Slide 5 - Tekstslide

Christelijke jaartelling:
tellen begint met de geboorte van christus, dit werd jaar 1. 

De periode voor de geboorte van Christus geven we aan met v.Chr. 

Slide 6 - Tekstslide

vijf perioden
1. Prehistorie : tot 3000 v.Chr.
2. Oudheid: 3000 v.Chr. - 500 n.Chr.
3. Middeleeuwen: 500 n.Chr. - 1500 
4. Vroegmoderne tijd: 1500 - 1800
5. Moderne tijd: 1800 - nu

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag:
Uitleg methode

Slide 8 - Tekstslide

Stoplicht:
Rood = Niet praten, bij vragen steek je je vinger op en stel je je                      vragen alleen aan de docent
Oranje = zachtjes overleggen met degene die naast je zit,                                 fluisteren.
Groen = je mag overleggen met meerdere klasgenoten en je                          hoeft niet te fluisteren.

Slide 9 - Tekstslide

aan de slag 
 • Lees het laatste stukje theorie van deze paragraaf goed door, de titel van deze tekst is:  Het verleden indelen

 • maak daarna opdracht: 7,8 

 • Klaar? Maak daarna de opdrachten in de gedeelde les in LessonUp
 • Klaar? Maak daarna de andere opdrachten die horen bij de paragraaf op Geschiedenis werkplaats

Slide 10 - Tekstslide

Bij welke periode hoort deze afbeelding?
A
de prehistorie
B
de oudheid
C
de moderne tijd
D
de middeleeuwen

Slide 11 - Quizvraag

Bij welke periode hoort deze afbeelding?
A
de moderne tijd
B
de prehistorie
C
de vroegmoderne tijd
D
de middeleeuwen

Slide 12 - Quizvraag

Bij welke periode hoort deze afbeelding?
A
de moderne tijd
B
de vroegmoderne tijd
C
de middeleeuwen
D
de oudheid

Slide 13 - Quizvraag

Bij welke periode hoort deze afbeelding?
A
de prehistorie
B
de middeleeuwen
C
de vroegmoderne tijd
D
de oudheid

Slide 14 - Quizvraag

De periode van de prehistorie duurde tot het jaar 3000 v.Chr, hoelang geleden eindigde deze periode?

Slide 15 - Open vraag

In welke eeuw leven wij nu?
A
de 19e eeuw
B
de 20e eeuw
C
de 21e eeuw

Slide 16 - Quizvraag

De Tweede Wereldoorlog speelde zich af in de ....
A
20e eeuw
B
21e eeuw
C
19e eeuw

Slide 17 - Quizvraag

Bij welke periode hoort deze afbeelding? Leg je antwoord uit.

Slide 18 - Open vraag

Bij welke periode hoort deze afbeelding? Leg je antwoord uit.

Slide 19 - Open vraag

In welke 5 perioden delen we de geschiedenis in?

Slide 20 - Open vraag