Berekeningen aan mengsels

Vandaag
Rekenen met mengsels
3.5 Concentratie

Ga zitten bij een werkblad en pak een pen en een rekenmachine
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Vandaag
Rekenen met mengsels
3.5 Concentratie

Ga zitten bij een werkblad en pak een pen en een rekenmachine

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • De leerling kan de concentratie van een (opgeloste) stof in een mengsel berekenen

 • De leerling kan het massa- en volumepercentage van een (opgeloste) stof in een mengsel berekenen

 • De leerling kan rekenen met kruislings vermenigvuldigen 

Slide 2 - Tekstslide

Benoemen leerdoelen:

- De leerling kan de concentratie van een (opgeloste) stof in een mengsel berekenen

- De leerling kan het massa- en volumepercentage van een (opgeloste) stof in een mengsel berekenen

- De leerling kan rekenen met kruislings vermenigvuldigen 
Kruislings vermenigvuldigen

                                    A x D = B x C
A
B
C
D
A
6
3
4

Slide 3 - Tekstslide

Links en rechts van het '='teken moet hetzelfde gebeuren, omdat het gelijk aan elkaar is.

Om bij D te komen moet je dus zowel de linker- en rechterkant van het '='-teken delen door A.

Hoe doen we dit nu bij het volgende voorbeeldje?

A x 4 = 3 x 6
A = (3 x 6) / 4 = 18 / 4 = 4,5 

Rekenen met mengsels
 • Mengsels bestaan uit twee of meer verschillende stoffen

 • De hoeveelheid stof in een hoeveelheid mengsel kan op drie manieren worden gegeven: concentratie, massapercentage en volumepercentage

Slide 4 - Tekstslide

Mengsels bestaan uit twee of meer verschillende stoffen

De hoeveelheid stof in een hoeveelheid mengsel kan op drie manieren worden gegeven: concentratie, massapercentage en volumepercentage

Slide 5 - Tekstslide

Voordat we gaan rekenen met concentraties, wil ik eerst ervoor zorgen dat jullie weten wat we bedoelen wanneer er over concentratie gepraat wordt. Zoals net gezegd is de concentratie dus de hoeveelheid van een bepaalde stof in een mengsel. Als we dan naar dit plaatje kijken, en we willen iets zeggen over de concentratie van de rode stof in dit mengsel. Wat kunnen we dan over de concentratie zeggen?

De concentratie van de rode stof wordt kleiner van links naar rechts. Ofwel, helemaal rechts zouden we een concentratie kunnen hebben van 20 g/L, terwijl we rechts een concentratie van 1 g/L rode stof in het mengsel hebben. 


Rekenen met mengsels
                                  hoeveelheid (opgeloste) stof
Concentratie =  --------------------------------
                                        hoeveelheid mengsel 

Vaste stof: massa eenheid (ton, kilogram, gram, milligram)
Vloeistof: volume eenheid (liter, milliliter)                                   

Slide 6 - Tekstslide

Concentratie heeft de volgende formule. 

Vaak gaat het bij concentratie om een vaste stof opgelost in een vloeistof. Voor een vaste stof wordt vaak een massa eenheid gebruikt, zoals kilogram. En voor vloeistoffen wordt juist vaak een volume eenheid gebruikt, zoals een liter. 

Om de concentratie uit te rekenen voor een vaste stof in een vloeistof, deel je de massa van de vaste stof door het volume van de vloeistof.

Concentraties worden daardoor vaak uitgedrukt in termen als gram per liter, gram per milliliter, of bijvoorbeeld milligram per liter.  
Stappenplan
 1. Gegeven
 2. Gevraagd
 3. Formule / Tabel
 4. Berekening
 5. Antwoord 

Slide 7 - Tekstslide

Nu gaan we samen door wat voorbeelden heenwerken en dat wil ik met een stappenplan doen:
1. Gegeven
2. Gevraagd
3. Formule/Tabel
4. Berekening
5. Antwoord
We gebruiken dit stappenplan zodat jullie getraind worden in de juiste informatie uit een vraag halen en altijd een berekening gaan opschrijven, zodat jullie volle punten kunnen scoren op een toets en een beetje een gevoel krijgen voor chemisch rekenen. 
Voorbeeld concentratie 1
Een glas halfvolle melk van 150 mL bevat 0,06 mg vitamine B6. Wat is de concentratie vitamine B6 in mg per mL in dit glas melk?

 1. Gegeven
 2. Gevraagd
 3. Formule / Tabel
 4. Berekening
 5. Antwoord 

Slide 8 - Tekstslide

Gegeven: volume mengsel = 150 mL, massa vitamine B6 = 0,06 mg

Gevraagd: Concentratie mg B6 per mL

Formule/Tabel: Concentratie

Berekening: 0,06 mg / 150 mL = 0,0004 mg/mL

Antwoord: Er zit 0,0004 mg vitamine B6 per mL halfvolle melk.
Voorbeeld concentratie 2
De aanbevolen hoeveelheid vitamine B6 voor volwassenen per dag is 1,5 mg. De concentratie vitamine B6 in halfvolle melk is 0,0004 mg/mL. Hoeveel halfvolle melk moet een volwassene per dag drinken om aan de aanbevolen hoeveelheid te voldoen?
 1. Gegeven
 2. Gevraagd
 3. Formule / Tabel
 4. Berekening
 5. Antwoord 

Slide 9 - Tekstslide

Gegeven: gewenste hoeveelheid = 1,5 mg per dag, concentratie B6 in melk = 0,0004 mg/mL

Gevraagd: Hoeveel mL melk moet je per dag drinken om 1,5 mg binnen te krijgen

Formule / Tabel: Kruistabel

Berekening: 1,5 / 0,0004 = 3750 mL

Antwoord: Een volwassene moet 3750 mL melk per dag drinken om de aanbevolen hoeveelheid binnen te krijgen. 
Rekenen met mengsels
Een concentratie kan je uitdrukken in percentages
Percentage betekent letterlijk per 100

                             hoeveelheid (opgeloste) stof
Percentage = -------------------------------- x 100%
                                    hoeveelheid mengsel
                                                                                                Massa%, volume%


Slide 10 - Tekstslide

Een concentratie, ofwel een bepaalde hoeveelheid opgeloste stof in een mengsel, konden we ook in percentages uitdrukken.

Een percentage betekent letterlijk per 100. Op het plaatje hier zie je 100 bolletjes. Daarvan kunnen we zien dat er drie roodgekleurd zijn. Hier kunnen we dus zeggen dat 3% van de bolletjes roodgekleurd is.

Voor percentages hebben we natuurlijk ook een formule. Eigenlijk dezelfde als bij concentratie, want het is weer de hoeveelheid (opgeloste) stof delen door de hoeveelheid mengsel. Maar nu doen we dit getal dus ook keer 100% om dus bij het percentage uit te komen. Nog een belangrijk verschil met de formule van concentratie, is dat de eenheden boven en onder de streep gelijk aan elkaar moeten zijn!

Als we bij concentratie nog een massa en een volume door elkaar konden delen, kan dat bij een percentage niet. Daar gebruik je altijd dezelfde eenheden. Dus je deelt een massa door een massa, en een volume door een volume. Hierdoor spreken we dus ook van een massa of een volumepercentage. 
Voorbeeld massapercentage
In 250 gram drop zit 145 gram suiker. Bereken het massapercentage suiker in drop.

 1. Gegeven
 2. Gevraagd
 3. Formule / Tabel
 4. Berekening
 5. Antwoord

Slide 11 - Tekstslide

Gegeven: massa drop = massa mengsel = 250 gram, massa suiker = 145 gram

Gevraagd: massa% suiker in drop

Formule / Tabel: Massapercentage

Berekening: 145 / 250 * 100% = 58%

Antwoord: Het massa% suiker in drop is 58%
Voorbeeld volumepercentage
Een fles bevat 700 mL rode wijn. In die fles zit 91 mL alcohol. Bereken het volumepercentage alcohol van de rode wijn. 

 1. Gegeven
 2. Gevraagd
 3. Formule / Tabel
 4. Berekening
 5. Antwoord

Slide 12 - Tekstslide

Gegeven: volume wijn = volume mengsel = 700 mL, volume alcohol = 91 mL

Gevraagd: volume% alcohol in wijn

Formule / Tabel: Volume%Berekening: 91 / 700 * 100% = 13%
9100 / 700 = 13

Antwoord: Het alcohol volume% in wijn is 13%
Rekenen met mengsels
 • Maak de drie oefenopgaven op je werkblad en laat je antwoorden checken door je buurman/vrouw. Bespreek hoe jullie aan je antwoord zijn gekomen. Lever het blad in.
Gegeven: Massa + Volume        Massa + Massa       Volume + Volume


Formule:    Concentratie                  Massa%                     Volume%


 

Slide 13 - Tekstslide

Als klein overzicht dus nog voor jullie: zie je een massa en een volume, dan berekn je een concentratie. Bij twee massa-eenheden een massa% en bij twee volume-eenheden een volume%.

Ik wil nu dat jullie de laatste drie opgaven op het werkblad zelf in stilte afmaken en laten checken door je buurman of vrouw. Bespreek hoe jullie aan antwoorden zijn gekomen. Je mag je antwoorden verbeteren. Lever het werkblad aan het einde bij mij in.  

Ben je daarmee klaar, dan pak je je werkboek en begin je aan de opdrachten van paragraaf 3.5 (Schrijf op whiteboard)
Samenvattend...
Concentratie

Massapercentage

Volumepercentage

Slide 14 - Tekstslide

Laat leerlingen de formules benoemen en de gewenste eenheden