6.1 t/m 6.3, 23-11-2021

Planning voor de les:
4 minuten: binnenkomst, welkom en spullen voor.
10 minuten: klassengesprek
1 minuut: leerdoelen en huiswerk
30 minuten: uitleg 
35 minuten: aan het werk!
10 minuten: leerdoelen testen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfsadministratieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Planning voor de les:
4 minuten: binnenkomst, welkom en spullen voor.
10 minuten: klassengesprek
1 minuut: leerdoelen en huiswerk
30 minuten: uitleg 
35 minuten: aan het werk!
10 minuten: leerdoelen testen

Slide 1 - Tekstslide

Tops

Slide 2 - Woordweb

Tips

Slide 3 - Woordweb

Wat gaan we nu doen?

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen:
1. Je kan een proefbalans samenstellen.
2. Je kan een saldibalans samenstellen.
3. Je kan de kolommenbalans samenstellen.

HUISWERK: 
Kennis: 6.1 t/m 6.3
Routine: Opgave 2, 3, (5 en 7)
(Praktijk: Taak 3)

Slide 5 - Tekstslide

boekhoudkundige cyclus
Het cirkeltje is bijna rond :-)

Slide 6 - Tekstslide

de proefbalans
De proefbalans komt tot stand door van alle grootboekrekeningen de tellingen van debet- en creditzijde in een overzicht te noteren. De debettelling en de credittelling van de totale proefbalans moeten aan elkaar gelijk zijn. Is dit niet het geval dan hebben we ergens een fout gemaakt, die we moeten zien te achterhalen.

We gaan nu van elke afzonderlijke grootboekrekening de bedragen vermeld aan de debetzijde en de bedragen vermeld aan de creditzijde, optellen. Vervolgens noteren we de codes en namen van de betreffende grootboekrekeningen onder elkaar in een staat, en noteren de debet- en de credittelling van elke grootboekrekening aan respectievelijk de debet- en de creditzijde van de proefbalans.

Slide 7 - Tekstslide

Bij de beginbalans, het journaal en de proefbalans zijn de totaaltellingen van de debet- en creditzijde gelijk!

Slide 8 - Tekstslide

De saldibalans
Saldo betekent verschil. Saldi is meervoud en betekent verschillen. Met het begrip saldibalans bedoelen we de verschillen tussen de debetzijde en de creditzijde van elke afzonderlijke grootboekrekening.

Met behulp van de gegevens van de proefbalans kunnen we de saldibalans samenstellen. We moeten de debetbedragen en de creditbedragen van elkaar aftrekken.

Slide 9 - Tekstslide

Uitleg gebouwen en crediteuren. Let op crediteuren klopt niet in het boek. Pagina 142
Bij de beginbalans, het journaal en de proefbalans zijn de totaaltellingen van de debet- en creditzijde gelijk! En dus ook de saldibalans.

Slide 10 - Tekstslide

Verder met de kolommenbalans
So far so good.......

Nu moeten we nog de winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening) en de eindbalans samenstellen.

Slide 11 - Tekstslide

de kolommenbalans

Slide 12 - Tekstslide

De winst- en verliesrekening
drie rekeningen gearceerd:
  • saldo w/v
  • 055 privé
  • 050 eigen vermogen
Het schema zouden we ook kunnen verklaren met behulp van het decimale rekeningstelsel. De balansrekeningen die we vinden in rubriek 0, 1, 2 en 7 schuiven via de saldibalans door naar de eindbalans. De winst-en-verliesrekeningen uit rubriek 4, 8 en 9 schuiven via de saldibalans door naar de winst-en-verliesrekening.

Slide 13 - Tekstslide

saldo w/v
opbrengst verkopen
inkoopwaarde verkopen -
brutowinst
kosten                                      -
nettowinst     debet op de W/V rekening + eigen vermogen
nettoverlies   credit op de W/V rekening - eigen vermogen

Slide 14 - Tekstslide

Privé
Staat niet op de balans en ook niet op de W/V rekening.

privéopname (debet op de saldibalans) - eigen vermogen
privéstorting (credit op de saldibalans) + eigen vermogen

Slide 15 - Tekstslide

Eigen vermogen
Het eigen vermogen verandert door winst = opbrengst minus kosten    (+ ev) of verlies (- ev).
en verandert door privéopnamen (- ev) of privéstortingen (+ ev)

Slide 16 - Tekstslide

scontrovorm
zie pagina 159

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Wat is de juiste volgorde van de boekhoudkundige cyclus?
Saldibalans
Proefbalans
Eindbalans
Grootboek
Winst-en-verlies rekening
1
2
3
4
5

Slide 19 - Sleepvraag

Aan de slag!
Wat? Kennis: 6.1 t/m 6.3
Routine: Opgave 2, 3, (5 en 7)
(Praktijk: Taak 3)
Hoe? In je boek
Hulp? De docent (tijdens de les), je laptop en je medestudent.
Tijd? Tot de timer op 0 staat of de opdrachten af zijn
Uitkomst? Je hebt geoefend met de leerstof.
Klaar? Ga verder met een ander vak of ga verder in paragraaf 6.4

timer
35:00

Slide 20 - Tekstslide

Rubriek 4, 8 en 9 horen bij...
A
Proefbalans
B
Saldibalans
C
Winst en verliesrekening
D
Eindbalans

Slide 21 - Quizvraag

Rubriek 0, 1, 2, 7 horen bij...
A
Proefbalans
B
Saldibalans
C
Winst en verliesrekening
D
Eindbalans

Slide 22 - Quizvraag

De ....balans bereken je door:
1. hoogste bedrag - laagste bedrag
2. uitkomst bij hoogste zijde
A
Proefbalans
B
Saldibalans
C
Winst en verliesrekening
D
Eindbalans

Slide 23 - Quizvraag

Waar komen de bedragen in de proefbalans vandaan?
A
Het journaal
B
De balans
C
Het grootboek
D
Geen van de drie antwoorden is juist

Slide 24 - Quizvraag