Kt 1/2 3.2 question tags

3.2 tag questions
Lessongoal: at the end of this lesson we know how to use the question tag
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

3.2 tag questions
Lessongoal: at the end of this lesson we know how to use the question tag

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Slide 3 - Tekstslide

Find the question tag
what is a question tag?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Tekstslide

____
___

Slide 8 - Tekstslide

Korte vragen (tag questions)
Tag questions komen aan het einde  van een zin te staan. 
Je gebruikt de tags om iemands mening  te vragen of 
om een bevestiging  te vragen.

Bijvoorbeeld:
Emely is very nice, isn't she?
Emely is erg aardig, toch?


Slide 9 - Tekstslide

Tag questions
positive sentence = negative tagnegative sentence = positive tag

Slide 10 - Tekstslide

Tag questions
positive sentence = negative tag

He is the youngest, isn't he?

negative sentence = positive tag

She isn't happy, is she?

Slide 11 - Tekstslide

1. Herhaal de vorm van 'to be' (am/are/is)  
Is de zin positief (+), dan wordt de tag question negatief (-)     
Is de zin negatief (-), dan wordt de tag question positief (+)    (+) Jade  is late for school, isn't  she?  (-) 
       (-)  Naomi  isn't  late for school, is  she? (+)
       (+) We  are  late for school, aren't  we? (-) 
       (-) Sem and Luuk  aren't  late for school, are  they? (+)

Slide 12 - Tekstslide

Let op!
Er is één uitzondering:
I AM always happy, AREN'T I?
AMN'T BESTAAT NIET!

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Now you try...

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Ice hockey is a popular sport in Canada, .... ....?

Slide 17 - Open vraag

I'm a good field hockey player, .... ....?

Slide 18 - Open vraag

Field hockey and hockey aren't the same sport, ..... .....?

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Link

Study time/ homework
Do:  unit 3 New York : 3.1: 1,2,3,4
3.2: 1-7
Woordtrainer 3.2
Work in silence please!
Questions… come to me
Work until the timer runs out!
timer
15:00

Slide 21 - Tekstslide