Oorlog in Oekraïne

.
Oorlog in Oekraïne
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieBasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Na een wekenlange dreiging viel Rusland vorige week Oekraïne aan. De oorlog waarvoor gevreesd werd, is nu echt uitgebroken. Hoe staat het er nu voor?

Onderdelen in deze les

.
Oorlog in Oekraïne

Slide 1 - Tekstslide

Deze lessenserie start a.d.h.v. de actualiteit.
Maak een woordveld
Wat weet jij over de oorlog in het land Oekraïne?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Vragenmuur
Wat zou jij willen weten over 
de oorlog in Oekraïne? Schrijf jouw vragen op en plak ze op de vragenmuur!

Slide 3 - Tekstslide

Eigen leervragen
De leerlingen formuleren eigen leervragen over het onderwerp. De vragen worden opgeschreven op een papiertje en op de vragenmuur geplakt. Zodra een vraag is beantwoord, wordt hij verplaatst naar de weetmuur.
Wereldoriëntatie
Na deze les:
 • weet ik hoe de situatie in Oekraïne is na het uitbreken van de oorlog.
 • weet ik hoe Anna, Dima en Diana de oorlog ervaren.
 • kan ik mijn klasgenoten informeren over de oorlog in Oekraïne en er samen over praten.

Dit ga je leren
Woordenschat

 • Na deze les begrijp ik de belangrijke woorden uit de tekst.
Begrijpend lezen

 • Na deze les kan ik in het kort vertellen waar de teksten in Kidsweek over Oekraïne over gaan.

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Het nieuws
Lees de tekst en arceer de woorden die je nog niet goed begrijpt geel. 


Slide 5 - Tekstslide

Actualiteit
Lees samen met uw leerlingen het artikel. 
De leerlingen arceren de belangrijke woorden in de tekst.
Woordenschat
eten
het ontbijt
de lunch
het diner
Ga op zoek naar de betekenis van de woorden die jij had gearceerd. De hulpkaart kan je hierbij helpen. Horen er woorden bij elkaar? Maak dan een woordparaplu, -kast of -trap.
timer
5:00
groot
klein
muis
olifant
Hulpkaart
woordparaplu
woordtrap
woordkast

Slide 6 - Tekstslide

Woordenschat
Bespreek de belangrijke woorden met uw leerlingen. De hulpkaart kan helpen om achter de betekenis van de woorden te komen. In hun projectschrift noteren de leerlingen de betekenis van de woorden die ze nog niet kenden.
Op de volgende slide nemen we een kijkje in Oekraïne. Kijk maar eens naar de grenzen van het land. Aan welke landen grenst Oekraïne?

Slide 7 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.

Slide 8 - Kaart

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
Is de uitspraak van Scoop WAAR of NIET WAAR?
Sleep het vinkje of het kruisje!
Het land Rusland is begonnen met de oorlog in Oekraïne.

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

.
Wat wil Rusland bereiken met de oorlog in Oekraïne? 
Heb jij het goed begrepen? Test je kennis!

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

..
.
Hoe proberen de Europese landen de mensen in Oekraïne te helpen volgens de strip?
Heb jij het artikel goed begrepen? Test je kennis!
A
Ze proberen vluchtelingen uit het land te halen en naar veilig gebied te brengen.
B
Ze gaan helpen vechten in Oekraïne tegen het Russische leger.
C
Ze sturen wapens naar Oekraïne en leggen maatregelen op.
D
De Europese landen gooien bommen op Rusland.

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het nieuws
Tijd om meer over Oekraïne te lezen!

1. De juf of meester geeft je een nummer (1 t/m 6).
2. Ga in een groepje zitten met dezelfde nummers. 
3. Lees een van deze teksten en maak aantekeningen tijdens het lezen:

- Eindelijk veilig (voorpagina) groepje 1 en 6
- ‘Ben ik een vijand of een vriend?’ (pag. 8/9) groepje 2 en 5
- ‘Opeens was ik de vluchteling’  (pag. 8/9) groepje 3 en 4

4. Ga weer terug naar je eigen tafelgroepje.
5. Bespreek in je tafelgroepje wat je zojuist hebt gelezen. Waar ging dit verhaal over en wat is je reactie op de tekst?
Maak tijdens het lezen aantekeningen en arceer moeilijke woorden. De aantekeningen kunnen je erbij helpen om de tekst beter te begrijpen.

Slide 12 - Tekstslide

Actualiteit
Lees samen met uw leerlingen het artikel. 
De leerlingen arceren de belangrijke woorden in de tekst.
Het nieuws


Lees de tekst en arceer de woorden die je nog niet goed begrijpt geel. 


Slide 13 - Tekstslide

Actualiteit
Lees samen met uw leerlingen het artikel. 
De leerlingen arceren de belangrijke woorden in de tekst.
Bespreken
Bespreek met de hele klas wat jullie zojuist hebben gelezen. Wat is jullie reactie op deze verhalen?

Slide 14 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
.
Noem één verschil en één overeenkomst tussen de verhalen die jullie zojuist in de klas hebben gelezen en besproken. 
Heb jij het goed begrepen? Test je kennis!

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

.
Stel, je zou een vraag mogen stellen aan iemand uit de verhalen die jullie zojuist hebben gelezen. 
Wat zou je dan willen vragen en aan wie?
Heb jij het goed begrepen? Test je kennis!

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Op één lijn
Trek een denkbeeldige lijn in de klas. 
Helemaal links = helemaal oneens
Helemaal rechts = helemaal eens

In hoeverre ben jij het eens/oneens met de volgende uitspraken? Ga op die plek op 'de lijn' staan. Kun je uitleggen waarom je juist op die plek bent gaan staan?
''Ik schrok toen ik het nieuws hoorde over de oorlog in Oekraïne.''

''Ik zie op televisie en social media veel nare dingen voorbijkomen over de situatie in Oekraïne.''

''Ik maak me zorgen over wat er gebeurt in Oekraïne.''

''Ik zou de mensen in Oekraïne heel graag willen helpen.''

Slide 17 - Tekstslide

Actualiteit
Lees samen met uw leerlingen het artikel. 
De leerlingen arceren de belangrijke woorden in de tekst.
.
Stel, een klasgenootje ligt soms wakker van het nare nieuws uit Oekraïne. Wat zou jij diegene als tip willen geven? 
Heb jij het goed begrepen? Test je kennis!
Wat zeg je tegen jezelf als jij je druk maakt over dingen?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

.
Hoe zouden wij vanuit Nederland de mensen in Oekraïne het beste kunnen helpen, denk jij?
Heb jij het goed begrepen? Test je kennis!

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vragenmuur & Weetmuur
 • Welke vragen zijn al beantwoord? Verplaats deze naar de weetmuur. 
 • Op welke vragen hoop je de volgende les antwoord te krijgen? 
 • Zijn er tijdens deze les nieuwe vragen in je opgekomen?

Slide 21 - Tekstslide

Vragenmuur & weetmuur
Bekijk samen met de leerlingen de vragenmuur. Zijn er al vragen beantwoord? Verplaats die vragen naar de weetmuur. Zijn er tijdens deze les nieuwe vragen ontstaan?
Wereldoriëntatie

 • Ik weet hoe de situatie in Oekraïne is na het uitbreken van de oorlog.
 • Ik weet hoe Anna, Dima en Diana de oorlog ervaren.
 • Ik kan mijn klasgenoten informeren over de oorlog in Oekraïne en er samen over praten.
Terugkoppeling lesdoelen
Woordenschat

 • Ik begrijp de belangrijke woorden uit de tekst.
Woordenschat

 • Ik kan in het kort vertellen waar de teksten in Kidsweek over Oekraïne over gaan.
Schrijf in je projectschrift wat jij hebt geleerd!

Slide 22 - Tekstslide

Terugkoppeling lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen. Hebben zij de lesdoelen behaald?
Tot de volgende keer!

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies