Politieke stromingen les 2

1 / 50
volgende
Slide 1: Video
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

0

Slide 1 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Politiek


Politieke stromingen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

leerdoelen
 

 • De begrijpt de rol van politieke partijen in Nederland
 • Je kan politieke partijen indelen in progressief/conservatief 
en/of rechts, midden/ links.
 •  Je kan de volgende politieke stromingen herkennen en uitleggen:
Liberalisme
 
Sociaal-democratie 
Christen-democratie
Rechts-extremisme
ecologische stromingen
populisme
 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VAKTAAL
BEGRIPPEN

Ideologie
Politiek links
Politiek rechts
Politieke midden
Liberalisme
Socialisme
Sociaaldemocratie

Conservatief


Confessionalisme, christendemocratie
Maatschappelijk middenveld
Ecologisme
Populisme
Nationalisme
Progressief
Conservatief

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ideologie
Een verzameling ideeën over wat belangrijk is in de samenleving en hoe mensen het beste met elkaar kunnen samenleven.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Partijen indelen
Progressieve partijen: Gericht op maatschappelijke 
verandering in de richting van meer sociale gelijkheid en/of democratisering.

Conservatieve partijen:  gericht op het behoud van 
of terugkeer naar traditionele normen en waarden.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

progressief

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

conservatief

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Linkse partijen
De overheid zorgt voor de zwakkeren 
 •  actieve overheid 
 • Gelijkwaardigheid 
 • (Internationale) solidariteit 

Komen op voor: 
 • zwakkeren in de samenleving


Linkse partijen: SP, GL, PvdA

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rechtse partijen
 • Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid
 • De overheid stelt zich passief op
 • Vrijheid 
 • Minder belasting
 • Burgers krijgen steun bij noodsituaties
 • Overheid zorgt vooral  voor veiligheid (politie / leger)

Komen op voor:
-Bedrijfsleven
-Hoge(re) inkomensRechtse partijen: VVD, PVV, SGP

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Midden partijen
Mensen zorgen voor elkaar, de overheid heeft een aanvullende rol
 • Partijen met linkse- en rechtse standpunten
 • De overheid steunt de hulp aan zwakkeren alleen in gevallen dat dit echt nodig is.

Komen op voor: 
 • middeninkomens
Middenpartijen: D66, CDA, CU

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

liberalisme

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Progressief of toch meer conservatief?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dit kunstwerk past meer bij
A
progressief
B
conservatief

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Drugs moeten legaal worden.
A
Progressief
B
Conservatief

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

PROGRESSIEF
CONSERVATIEF
Behoudend, we kunnen veel leren van vroegere tijden!
"Alle winkels moeten op zondag dicht"
Vooruitstrevend, om mee te kunnen moet je veranderen als samenleving
Samenwerking met andere landen helpt ons allemaal vooruit!
Drugs is niet normaal en we moeten het ook niet normaal maken!
Duurzaamheid moet vooraan op de agenda staan!

Slide 23 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een linkse partij
A
is voor veel economische vrijheid
B
vindt de zorgen om het milieu overdreven
C
wil dat de uitkeringen zo laag mogelijk zijn
D
vindt dat iedereen goede zorg verdient

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Rechtse partijen
A
zijn voor een actieve overheid
B
willen meer investeren in duurzaamheid
C
vinden dat de overheid zo min mogelijk moet doen
D
willen de inkomensverschillen verkleinen

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je mag kiezen wanneer je dood gaat.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Liberaal???
A
Ja, natuurlijk!
B
Nee, dat zie je toch?

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

voorbeeld van
A
economische vrijheid
B
persoonlijke vrijheid

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

sociaal democratie

 • Gelijkheid en solidariteit
 • Grote actieve overheid
 • Eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht 
 • Vrije markt is prima, maar....  wel verzorgingsstaat!

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

past het beste bij
A
links
B
rechts

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Confessionalisme / Christendemocratie

 • Gebaseerd op geloof : naastenliefde!
 • Maatschappelijk middenveld
 • Het gezin is de hoeksteen!
 • Rentmeesterschap
maatschappelijk middenveld???
Organisaties die tussen de overheid en individuele burgers in staan en die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nationalisme
Politieke stroming die meer zeggenschap en macht nastreeft van het eigen land (natie). 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ecologische stroming 
Waarden: 
 •  Natuur en milieu beschermen
Doel: 
 • Milieuvriendelijk consumeren en produceren
 • mentaliteitsverandering realiseren
Komt vooral op voor:
 • bedrijven en organisaties die klimaatneutraal werken
 • Organisaties die milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen 
Rol van de overheid:
 • actief, de overheid heeft een grote rol. 

Partijen: GroenLinks, PVDD
maar ook D66 en de CU zien milieu als een belangrijk politiek thema
Tekst

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ecologische stroming

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Populisme
Populisme is  een stijl van politiek bedrijven ipv een  ideologie/ stroming.

Populisten zeggen 'de wil van het volk te kennen' en hiervoor op te komen en keren zich vaak  tegen ‘de elite’
  (de machthebbers in de samenleving). 


Populistische partijen hebben soms zeer nationlistische standpunten. 

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Video

Deze slide heeft geen instructies

We kennen in Nederland verschillende politieke stromingen. Welke partij hoort tot de ecologische stroming?
A
D66
B
PvdA
C
VVD
D
GroenLinks

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

"burgers moeten voor elkaar zorgen" is een standpunt van
A
de sociaal-democraten
B
de liberalen
C
de christen-democraten
D
alle politieke stromingen

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

bedrijven moeten zo min mogelijk last hebben van de overheid, vinden ...
A
de christen-democraten
B
de sociaal-democraten
C
de liberalen
D
alle politieke stromingen

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Liberalisme is een politieke stroming die staat voor vrijheid en zo minmogelijk bemoeienis van de overheid. 
Deze foto is liberaal omdat mensen zelf mogen weten wat ze doen met hun lichaam. Dus ook abortus plegen.

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zonder gezin (vader, moeder en kinderen) wankelt de samenleving.
A
Sociaal-democratie
B
Christen-democratie
C
Liberalisme
D
Alle politieke stromingen

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Goede volgorde, van links naar rechts.

Slide 45 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sociaal liberalisme
liberalisme
Meer marktwerking
Meer overheid

Slide 46 - Sleepvraag

Door dubbel te klikken op de keuzes links en rechts is de tekst en kleur aan te passen naar wens
Hoe heet het verschijnsel dat een land trots is op zijn eigen land, cultuur en volk?
A
Superduper
B
Aanzien
C
Nationalisme
D
progressief

Slide 47 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

leerdoelen
 
 • Je kan uitleggen hoe kiesrecht werkt in Nederland.
 • De begrijpt de rol van politieke partijen in Nederland
 • Je kan politieke partijen indelen in progressief/conservatief 
en/of rechts, midden/ links.
 •  Je kan de volgende politieke stromingen herkennen en uitleggen:
Liberalisme
 
Sociaal-democratie 
Christen-democratie
Rechts-extremisme
ecologische stromingen
populisme
 

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VAKTAAL
BEGRIPPEN

Ideologie
Politiek links
Politiek rechts
Politieke midden
Liberalisme
Socialisme
Sociaaldemocratie

Conservatief


Confessionalisme, christendemocratie
Maatschappelijk middenveld
Ecologisme
Populisme
Nationalisme
Progressief
Conservatief

Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heb je de leerdoelen en vaktaal begrippen helder?
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
ik heb nog een vraag

Slide 50 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies