cross

B3 H4 deel 1

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economievmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Planning
Quiz leerdoelen H4.1 & H4.2
Huiswerk bespreken 
Uitleg H4.3

Slide 2 - Tekstslide

Hoe noem je de redenen om te werken?
A
Arbeidsmotieven
B
Arbeidsovereenkomst
C
Arbeidstijdwet
D
Arbeidsmarkt

Slide 3 - Quizvraag

Wat is geen arbeidsmotief?
A
geld/loon
B
het communiceren met collega's
C
reizen
D
het zijn allemaal arbeidsmotieven

Slide 4 - Quizvraag

De productiesectoren zijn kapitaal, arbeid en natuur.
A
juist
B
onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Welke van de drie productiesectoren zie je op de achtergrond?
A
Agrarische bedrijven
B
Industriële bedrijven
C
Dienstverlenende bedrijven

Slide 6 - Quizvraag

Als je bedrijfsleider bent bij een supermarkt dan heb je
A
Uitvoerend werk
B
Leidinggevend werk

Slide 7 - Quizvraag

Hoe ontstaan inkomensverschillen?
A
Niet iedereen werkt evenveel.
B
Verschil in opleiding

Slide 8 - Quizvraag

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 9 - Quizvraag

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen de vakbonden en werkgevers
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen
A
vakbond en werkgever
B
vakbond en de regering
C
vakbond en de werknemer
D
werkgever en werknemer

Slide 11 - Quizvraag

Wat staat er in de Arbowet?
A
Regels voor werk- en rusttijden
B
Regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 12 - Quizvraag

Deze wet regelt de werk- en rusttijden
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 13 - Quizvraag

Het loon dat op de arbeidsovereenkomst staat is het?
A
brutoloon
B
nettoloon

Slide 14 - Quizvraag

Het loon waarop de sociale premies en belastingen worden ingehouden is
A
brutoloon
B
nettoloon

Slide 15 - Quizvraag

Meneer Boet heeft een bruto loon afgesproken met zijn werkgever van €4200. Aan loonheffing en sociale moet meneer Boet € 1500 euro afdragen. Hoeveel is zijn Netto Loon
A
€4200
B
€ 1500
C
€ 2700
D
€ 1700

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

4.3 Ben jij actief op de arbeidsmarkt?


Arbeidsmarkt

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Paragraaf 4.3
De arbeidsmarkt bestaat uit alle vraag naar arbeid en alle aanbod van arbeid.
Op de arbeidsmarkt noem je het aanbod van arbeid ook wel de beroepsbevolking.
Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort, noem je de arbeidsdeelname/arbeidsparticipatie
Je hebt drie soorten werk. Wit, grijs en zwart werk

Slide 20 - Tekstslide

Huiswerk
- Nakijken H4.1 & H4.2 (zie Som Today)
Maken H4.3 (Pincode Online)

Slide 21 - Tekstslide