Herhalen Grammatica Zinsdelen H1 t/m H6

Pak je boek en ga lekker lezen!
timer
15:00
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Pak je boek en ga lekker lezen!
timer
15:00

Slide 1 - Tekstslide

H1 t/m H6 Gram. Zinsdelen
 • persoonsvorm (pv)


 • onderwerp (ow)


 • werkwoordelijk gezegde (wg)


 • lijdend voorwerp (lv)




 • naamwoordelijk gezegde (ng)



 • meewerkend voorwerp (mv)



 • bijwoordelijke bepaling (bwb)

Slide 2 - Tekstslide

H1 t/m H6 Gram. Zinsdelen
 • persoonsvorm (pv)
     tijdproef, getalproef (vraagzin)

 • onderwerp (ow)
      Wie/(wat) + pv?

 • werkwoordelijk gezegde (wg)
     zegt wat het onderwerp (iets of              iemand) doet

 • lijdend voorwerp (lv)
     Wat/Wie + wg + ow ?




 • naamwoordelijk gezegde (ng)
     zegt wat het onderwerp (iets of iemand) is
        - werkwoordelijk deel: koppelwerkwoorden (zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen)
        - naamwoordelijk deel: zet je tussen haken

 • meewerkend voorwerp (mv)
     Aan/Voor wie + wg + ow + lv?

 • bijwoordelijke bepaling (bwb)
     Overige ww in de zin. Geeft antwoord op       
     vragen als: Waar?, Wanneer?, Hoe?. enz. 

Slide 3 - Tekstslide

H1 t/m H6 Gram. Zinsdelen
Ontleed de zin. Benoem pv, ow, wg/ng, lv, mv, bwb.

 • In Engeland deelden de scholen gezonde maaltijden uit aan de kinderen.
 • Zou Marianne door de tocht in het lokaal verkouden zijn geworden?
 • De Houtribdijk is vanwege de extreem harde wind afgesloten.





Slide 4 - Tekstslide

Hoofdstuk 1 - Zinsdelen, persoonsvorm, onderwerp

Slide 5 - Tekstslide

I. Als de persoonsvorm van een zin van tijd verandert, verandert het onderwerp mee.
II. Vraagzinnen beginnen altijd met de persoonsvorm.

Welke uitspraak over de persoonsvorm is waar?
A
Alleen zin I is juist.
B
Alleen zin II is juist.
C
Beide zinnen zijn juist.
D
Beide zinnen zijn onjuist.

Slide 6 - Quizvraag

In welke zin vormen de woorden in grote letters samen één zinsdeel?
A
Ik verpakte de kleren KEURIG IN GROTE, STOFFEN DRAAGTASSEN.
B
Veel lezers vonden DAT LAATSTE ARTIKEL over jou erg leuk.
C
Was Kirsten altijd al ZO'N SPORTIEF EN VRIENDELIJK MEISJE?

Slide 7 - Quizvraag

Welke verdeling in zinsdelen is juist?
A
Rijdt / die oom / van jou / altijd / in zo’n klassieke / Amerikaanse slee?
B
Rijdt / die oom / van jou / altijd / in zo’n klassieke Amerikaanse slee?
C
Rijdt / die oom van jou / altijd / in zo’n klassieke Amerikaanse slee?
D
Rijdt / die oom van jou / altijd / in zo’n klassieke / Amerikaanse slee?

Slide 8 - Quizvraag

Hoofdstuk 2 - Werkwoordelijk gezegde

Slide 9 - Tekstslide

Noteer de persoonsvorm (pv), het onderwerp (ow) en het werkwoordelijk gezegde van de volgende zin:

Voor de kroeg waren de gepensioneerde Franse mannen aan het jeu-de-boulen met ijzeren ballen.

Slide 10 - Open vraag

Noteer de persoonsvorm (pv), het onderwerp (ow) en het werkwoordelijk gezegde van de volgende zin:

Waarom jagen jullie de lerares Engels elke les weer op de kast?

Slide 11 - Open vraag

Hoofdstuk 3 - Lijdend voorwerp

Slide 12 - Tekstslide

Welke uitspraak over het lijdend voorwerp is juist?
A
Het lijdend voorwerp begint altijd met een voorzetsel.
B
Het lijdend voorwerp van een zin is altijd een levend wezen: een mens of een dier.
C
Het lijdend voorwerp van een zin kun je vinden met de vraag: 'Wat (of Wie) + werkwoordelijk gezegde + onderwerp?’
D
In elke zin komt een lijdend voorwerp voor.

Slide 13 - Quizvraag

Noteer de persoonsvorm (pv), het werkwoordelijk gezegde (wg), het onderwerp (ow) en het lijdend voorwerp (lv) van de volgende zinnen.
Staat een zinsdeel niet in de zin? Zet dan een streepje (-).

Tom mocht van zijn moeder een nieuwe winterjas kopen.

Slide 14 - Open vraag

Hoofdstuk 4 - Naamwoordelijk gezegde

Slide 15 - Tekstslide

Noteer een overeenkomst en een verschil tussen een naamwoordelijk gezegde en een werkwoordelijk gezegde.

Neem over: Overeenkomst = ....
Verschil = ...

Slide 16 - Open vraag

Noteer de persoonsvorm (pv), het onderwerp (ow), het naamwoordelijk gezegde (ng),
Staat een zinsdeel niet in de zin? Zet dan een streepje (-).

Die kleine gymnaste uit Roemenië is bijzonder lenig.

Slide 17 - Open vraag

Noteer de persoonsvorm (pv), het onderwerp (ow), het naamwoordelijk gezegde (ng),
Staat een zinsdeel niet in de zin? Zet dan een streepje (-).

Waarom zou Rick zo graag klassenvertegenwoordiger willen worden?

Slide 18 - Open vraag

In welke zin(nen) staat een naamwoordelijk gezegde?
A
De gekrompen spijkerbroek bleek mij veel te klein te zijn geworden.
B
In Den Haag schijnen morgen duizend kunstenaars een protestmars te houden tegen de bezuinigingen op cultuur.
C
Komend weekend gaat Bertolf tien nummers spelen in muziekcentrum Hedon.
D
Volgens mij moet handbalster Erica nog jaren een topspeelster kunnen blijven.

Slide 19 - Quizvraag

Hoofdstuk 5 - Meewerkend voorwerp

Slide 20 - Tekstslide

Welke vraag stel je om het meewerkend voorwerp te vinden?
A
Aan / door wie + werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp
B
Aan / met wie + werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp
C
Aan / van wie + werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp
D
Aan / voor wie + werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp

Slide 21 - Quizvraag

Noteer de persoonsvorm (pv), het onderwerp (ow), het werkwoordelijk gezegde (wg), het lijdend voorwerp (lv) en het meewerkend voorwerp (mv). Staat een zinsdeel niet in de zin? Zet dan een streepje

Een rozentuin zal ik je in het verleden wel nooit beloofd hebben.

Slide 22 - Open vraag

Welke zin heeft de onderstaande structuur?
mv - pv/wg - ow - lv - rest wg
A
De gemeenteraad wil een nieuw stadspark laten aanleggen.
B
Deze prachtige ring heb ik voor mijn vriendin gekocht.
C
Jou zal de kok een heerlijk warm bordje soep opscheppen.
D
Jouw kleine zusje zal mij al jullie geheimpjes verklappen.

Slide 23 - Quizvraag

Hoofdstuk 6 - Bijwoordelijke bepaling

Slide 24 - Tekstslide

Hoeveel bijwoordelijke bepalingen staan er in de zin?

Vanwege de risico's wilde de bevelhebber zijn soldaten niet door de mijnenvelden sturen.
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 25 - Quizvraag

Hoeveel bijwoordelijke bepalingen staan er in de zin?

In Frankrijk verwachten de wijnboeren dit jaar een goede oogst.
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 26 - Quizvraag

Sleep de zinsdelen naar het juiste vak. 
persoonsvorm
onderwerp
werkwoordelijk gezegde
naamwoordelijk gezegde
lijdend voorwerp
meewerkend voorwerp
bijwoordelijke bepaling
De lamborghini 
is
volgens kenners
nog altijd
de mooiste Italiaanse auto. 

Slide 27 - Sleepvraag

Sleep de zinsdelen naar het juiste vak. 
persoonsvorm
onderwerp
werkwoordelijk gezegde
naamwoordelijk gezegde
lijdend voorwerp
meewerkend voorwerp
bijwoordelijke bepaling
Voorlopig
wil
de kunstenaar
dit mooie bronzen beeld
helaas
aan niemand 
verkopen

Slide 28 - Sleepvraag

H1 t/m H6 Gram. Zinsdelen
 • persoonsvorm (pv)
     tijdproef, getalproef (vraagzin)

 • onderwerp (ow)
      Wie/(wat) + pv?

 • werkwoordelijk gezegde (wg)
     zegt wat het onderwerp (iets of              iemand) doet

 • lijdend voorwerp (lv)
     Wat/Wie + wg + ow ?




 • naamwoordelijk gezegde (ng)
     zegt wat het onderwerp (iets of iemand) is
        - werkwoordelijk deel: koppelwerkwoorden (zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen)
        - naamwoordelijk deel: zet je tussen haken

 • meewerkend voorwerp (mv)
     Aan/Voor wie + wg + ow + lv?

 • bijwoordelijke bepaling (bwb)
     Overige ww in de zin. Geeft antwoord op       
     vragen als: Waar?, Wanneer?, Hoe?. enz. 

Slide 29 - Tekstslide

Ik kan de pv, ow, ng/wg, lv, mv en bwb in een zin vinden.
0100

Slide 30 - Poll

Welk zinsdeel vind jij nog lastig?

Slide 31 - Woordweb

Ben je klaar voor de toets?
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Wat kun je nu doen?
Als je nog vragen hebt, dan stel je deze aan de docent. 

Klaar?
 • Leren voor de toets. Bijv. extra opdrachten maken en 'trainen' via NN Online.
 • Je kunt ook de uitgebreide oefentoets maken. Deze staat in Teams - bestanden - lesmateriaal.

Slide 33 - Tekstslide