pv1 H9 Natuur en Techniek geven

H9 Techniek 2: Energie, productie en communicatie

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur & Techniek HBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H9 Techniek 2: Energie, productie en communicatie

Slide 1 - Tekstslide

Hoe te gebruiken?
Deze lessonup is te gebruiken als uitleg bij het boek.
* disclaimer deze lessonup geldt als aanvulling op vakateliers en boek en niet als vervanging.
* disclaimer er is met zorgvuldigheid gewerkt aan deze lesson up maar het uitsluiten van schrijf- of andere foutjes is niet helemaal mogelijk. Zie je iets waarover je twijfelt meldt het dan even.

De student ...

in het geel staan iedere keer de specifieke toetscriteria bij het onderdeel dat verder wordt uitgelegd. 

Slide 2 - Tekstslide

lees blz 215 - 217 
De student kan beschrijven wat de voordelen zijn van ontwerpend leren als didactisch middel
De student kan aangeven hoe ontwerpen verloopt en van elke fase van ontwerpend leren een voorbeeld herkennen
De student kan het 7-stappenplan voor ontwerpend leren geven en uitleggen wat met elke stap bedoeld wordt
De student kan de verschillen tussen de onderzoekscyclus en de ontwerpcyclus uitleggen

Slide 3 - Tekstslide

behoud van energie 
in het universum is een vaste hoeveelheid energie die in  vele vormen voorkomt. Deze vormen van enrgie kunnen overgaan in andere vormen van energie maar er verdwijnt nooit energie. 
De wet van behoud van energie
De student kan uitleggen wat er wordt bedoeld met 'behoud van energie'

Slide 4 - Tekstslide

Energie 
zie blz 218 -219  
De student is in staat bij een beschrijving van een energiebron of vorm de juiste energiesoort te benoemen


De student kan uitleggen wat kernenergie is

Slide 5 - Tekstslide

Elektrische energie 
Elektrische energie wordt opgewekt in elektriciteitscentrales maar kan ook met een dynamo worden opgewekt. Elektrische energie zit ook opgeslagen in een batterij of accu. Dat noemen we ook chemische energie, chemische energie is opgeslagen in een chemische stof zoals aardolie, steenkool, maar ook kaarsvet, hout, graan en biomassa.

Slide 6 - Tekstslide

opwekken van electriciteit
Elektriciteit wordt gemaakt door een mageneet te draaien in een spoel van koperdraad. Een geisoleerde koperdraad draai je netjes om een metalen buisje hee. De draden sluit je aan op een voltmeter en vervolgens beweeg je een magneet door het buisje heen en weer
De student weet hoe elektriciteit opgewekt wordt

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

duurzame electriciteit
Vormen van opwekken van elektriciteit worden duurzaam genoemd als er geen verbranding van brandstof nodig is voor de opwekking van de elektriciteit.  De bron van de energie gaat niet op.  Drie vormen zijn: 
- wind, 
- water en 
- zon 
De student kan drie vormen van duurzame elektriciteit noemen

Slide 9 - Tekstslide

digitale technologie
zie blz 223

De student kent het binaire telsysteem (Box: binair tellen)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

sensoren
sensoren kun je overal tegen komen zoals in je mobiel is een batterijspanningmeter een sensor, een airbag in je auto gaat af als je een aanrijding hebt, maar er gaat pas een airbag af als de sensor in je stoel aangeeft dat er iemand op de stoel zit.
De student kan uitleggen wat een sensor is en waar deze voor gebruikt wordt

Slide 12 - Tekstslide

lezen blz 225-229
De student kan uitleggen wat de functie van verschillende computeronderdelen zijn

De student weet wat een database is en kan voorbeelden noemen

De student kan uitleggen wat essentiele elementen van het internet zijn en hoe ze werken

De student kan de voordelen van standaardisatie benoemen

De student weet wat een technologisch systeem is

De student kent de termen: grondstoffen, halffabricaten en eindproducten

Slide 13 - Tekstslide