Inleiding

Inleiding
De golven van de beschaving
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Inleiding
De golven van de beschaving

Slide 1 - Tekstslide

7

Slide 2 - Video

02:55
Hoe kun je Goudlokjesvoorwaarden best omschrijven?
A
Goede omstandigheden
B
Ideale omstandigheden
C
Complexe omstandigheden
D
Slechte omstandigheden

Slide 3 - Quizvraag

04:43
Wanneer is het heelal ontstaan?
A
Ongeveer 14 miljard jaar geleden
B
Ongeveer 14 miljoen jaar geleden
C
Ongeveer 4 miljard jaar geleden
D
Ongeveer 4 miljoen jaar geleden

Slide 4 - Quizvraag

08:11
Wanneer is de aarde ontstaan?
A
Ongeveer 14 miljard jaar geleden
B
Ongeveer 14 miljoen jaar geleden
C
Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden
D
Ongeveer 4,5 miljoen jaar geleden

Slide 5 - Quizvraag

09:43
Welke is geen Goudlokjesvoorwaarde voor leven?
A
Energie
B
Diversiteit aan chemische elementen
C
Warmte
D
Water

Slide 6 - Quizvraag

13:43
Waarom is het ontstaan van de mens een belangrijk drempelmoment?

Slide 7 - Open vraag

15:14
Welke twee zaken verklaren de toenemende complexiteit rond ons vandaag?
A
Transport
B
Fossiele brandstoffen
C
Collectief leren
D
Landbouw

Slide 8 - Quizvraag

16:32
2 waarschuwingen?
  • Hebben we collectief leren in de hand? Opletten met massavernietigingswapens 
  • Opletten met verbranden van fossiele brandstoffen -> klimaatverandering

Slide 9 - Tekstslide

Historische periodes
- wat uniek voor elk tijdvak?
- wat verschil met vorig tijdvak?
-> scharnierpunten: einde van een periode

Opdracht:
Vul de historische periodes aan in de cursus.
Ken je ook nog de scharnierpunten?

Slide 10 - Tekstslide

Golven van verandering
Mondiaal (= over de hele wereld): 
verschillende levenswijzen bij volkeren, 
nu en in het verleden. 

Universele (= geldend voor de hele wereld) evolutie,
maar niet gelijktijdig

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Beperkingen indeling
Voorbeeld:
slechts geldig voor een beperkte geografische ruimte


Opdracht
Duid op de drie tijdbalken 'onze' nieuwe tijd aan.


Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Plaats de levenswijzes in chronologische volgorde
Post-industriële samenleving
Jagers-voedselzoekers
Agrarische samenleving
Industriële samenleving

Slide 15 - Sleepvraag

Jagers-
voedselzoekers
Landbouw-
samenleving of agrarische samenleving
Industriële samenleving
Post-industriële samenleving

Slide 16 - Tekstslide

Waar situeer je volgende revoluties?
Overgang van jagers-voedselzoekers naar landbouwsamenleving
Overgang van landbouwsamenleving naar industriële samenleving
Overgang van industriële samenleving naar post-industriële samenleving
Industriële revolutie
Landbouw- revolutie
Agrarische revolutie
Post-industriële revolutie
Informatica- revolutie
Neolitische revolutie

Slide 17 - Sleepvraag

Jagers-
voedselzoekers
Landbouw-
samenleving of agrarische samenleving
Industriële samenleving
Post-industriële samenleving

Slide 18 - Tekstslide

In welke mate heb je alles begrepen tijdens deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll